کفش های آهنی کرانه رود دانوب

کفش های آهنی کرانه رود دانوب (Shoes on the Danube Bank) در شهر بوداپست در مجارستان قرارگرفته اند.

در مقابل ساختمان مجلس مجارستان در کرانه رود دانوب، 60 جفت کفش آهنین روبه رودخانه قرارگرفته اند. این کفش ها به سادگی یادآور داستان تراژیک صدها قربانی جنایات صلیب پیکان بوداپست (Budapest’s Arrow Cross) در زمان جنگ جهانی دوم هستند.

در سال آخر جنگ جهانی دوم سوسیالیست های ملی -حزب صلیب پیکان- کنترل مجارستان را به دست آورد و در طی 5 ماه حکومت، حدود 10000 شهروند (اکثرا یهودی) در خیابان ها کشته شده و 80000 نفر به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند.

در این مدت، معمولا یهودیان را به کرانه رود دانوب می بردند، رو به آب آن ها را به رگبار بسته و سپس جنازه ها را از رود بیرون می کشیدند. حتی گاها قبل از کشتار آن ها را وادار می کردند که کفش هایشان را در بیاورند زیرا در زمان جنگ لوازمی باارزش بودند. این کفش ها یا فروخته شده و یا توسط قاتلان استفاده می شدند.

در تاریخ 16 آپریل 2005، یادبود «کفش های آهنی کرانه دانوب» به یاد قربانیان حکومت صلیب پیکان ساخته شد.

کارگردان فیلم، کن توگای و مجسمه ساز گولا پاور این 60 جفت کفش آهنی متصل به زمین را طراحی کردند. از مدل ها و سایز های متفاوت این کفش ها مشخص است که هیچکس در امان نبود؛ مرد، زن و حتی بچه...

امروزه بازدیدکنندگان در داخل این کفش ها شمع و گل قرار می دهند و بر روی لوح معرفی این جمله نوشته شده است:

«به یاد قربانیانی که در زمان حکومت صلیب پیکان در سال های 45-1944 روبه رود دانوب تیرباران شدند. ساخت: 16 آپریل 2005»

 
© 2018 , All Right Reserved