مشاهده تمامی تورها
ایرالاین
مقصد
لوکس

تور سوئیس(لوزان)

اقامت از ۵ شب

اولین تاریخ از سه شنبه 05 تیر امارات + ایران ایر + قطر ایرویز + ترکیش

شروع قیمت از 1.590یورو هزینه پرواز

لوکس

تور سوئیس آلمان

اقامت از ۶ شب

اولین تاریخ از جمعه 22 تیر امارات + ایران ایر + قطر ایرویز + ترکیش

شروع قیمت از 1690یورو+هزینه پرواز

لوکس

تور سوئیس(لوگانو)

اقامت از ۵ شب

اولین تاریخ از جمعه 12 مرداد امارات + ایران ایر + قطر ایرویز + ترکیش

شروع قیمت از 1.590یورو+ هزینه پرواز

لوکس

تور سوئیس(لوزان-زوریخ-لوگانو)

اقامت از ۸ شب

اولین تاریخ از جمعه 12 مرداد امارات + ایران ایر + قطر ایرویز + ترکیش

شروع قیمت از 2.190یورو+ هزینه پرواز

لوکس

تورسوئیس اسپانیا

اقامت از ۷ شب

اولین تاریخ از جمعه 19 مرداد امارات + ایران ایر + قطر ایرویز + ترکیش

شروع قیمت از 2190یورو+هزینه پرواز

لوکس

تورسوئیس ایتالیا

اقامت از ۶ شب

اولین تاریخ از جمعه 26 مرداد امارات + ایران ایر + قطر ایرویز + ترکیش

شروع قیمت از 1.890یورو +هزینه پرواز

لوکس

تور سوئیس ایتالیا اسپانیا

اقامت از ۹ شب

اولین تاریخ از جمعه 09 شهریور امارات + ایران ایر + قطر ایرویز + ترکیش

شروع قیمت از 2590یورو+هزینه پرواز

لوکس

تورسوئیس فرانسه اسپانیا

اقامت از ۹ شب

اولین تاریخ از جمعه 16 شهریور امارات + ایران ایر + قطر ایرویز + ترکیش

شروع قیمت از 2590یورو+هزینه پرواز

لوکس

تور سوئیس فرانسه

اقامت از ۷ شب

اولین تاریخ از جمعه 16 شهریور امارات + ایران ایر + قطر ایرویز + ترکیش

شروع قیمت از 2190یورو+هزینه پرواز

لوکس

تورسوئیس(زوریخ)

اقامت از ۵ شب

اولین تاریخ از چهارشنبه 21 شهریور امارات + ایران ایر + قطر ایرویز + ترکیش

شروع قیمت از 1.590یورو+هزینه پرواز

 
 
© 2018 , All Right Reserved