تقویم تور ها

مبدا مقصد تاریخ رفت مدت اقامت
تهران کوش آداسی شنبه 07 خرداد
28 May
تهران کوش آداسی يكشنبه 08 خرداد
29 May
تهران کوش آداسی دوشنبه 09 خرداد
30 May
تهران کوش آداسی سه شنبه 10 خرداد
31 May
تهران کوش آداسی چهارشنبه 11 خرداد
01 Jun
تهران کوش آداسی پنجشنبه 12 خرداد
02 Jun
تهران کوش آداسی جمعه 13 خرداد
03 Jun
تهران کوش آداسی شنبه 14 خرداد
04 Jun
تهران کوش آداسی يكشنبه 15 خرداد
05 Jun
تهران کوش آداسی دوشنبه 16 خرداد
06 Jun
تهران کوش آداسی سه شنبه 17 خرداد
07 Jun
تهران کوش آداسی چهارشنبه 18 خرداد
08 Jun
تهران کوش آداسی پنجشنبه 19 خرداد
09 Jun
تهران کوش آداسی جمعه 20 خرداد
10 Jun
تهران کوش آداسی شنبه 21 خرداد
11 Jun
تهران کوش آداسی يكشنبه 22 خرداد
12 Jun
تهران کوش آداسی دوشنبه 23 خرداد
13 Jun
تهران کوش آداسی سه شنبه 24 خرداد
14 Jun
تهران کوش آداسی چهارشنبه 25 خرداد
15 Jun
تهران کوش آداسی پنجشنبه 26 خرداد
16 Jun
تهران کوش آداسی جمعه 27 خرداد
17 Jun
تهران کوش آداسی شنبه 28 خرداد
18 Jun
تهران کوش آداسی يكشنبه 29 خرداد
19 Jun
تهران کوش آداسی دوشنبه 30 خرداد
20 Jun
تهران کوش آداسی سه شنبه 31 خرداد
21 Jun
تهران کوش آداسی چهارشنبه 01 تیر
22 Jun
تهران کوش آداسی پنجشنبه 02 تیر
23 Jun
تهران کوش آداسی جمعه 03 تیر
24 Jun
تهران کوش آداسی شنبه 04 تیر
25 Jun
تهران کوش آداسی يكشنبه 05 تیر
26 Jun
تهران کوش آداسی دوشنبه 06 تیر
27 Jun
تهران کوش آداسی سه شنبه 07 تیر
28 Jun
تهران کوش آداسی چهارشنبه 08 تیر
29 Jun
تهران کوش آداسی پنجشنبه 09 تیر
30 Jun
تهران کوش آداسی جمعه 10 تیر
01 Jul
تهران کوش آداسی شنبه 11 تیر
02 Jul
تهران کوش آداسی يكشنبه 12 تیر
03 Jul
تهران کوش آداسی دوشنبه 13 تیر
04 Jul
تهران کوش آداسی سه شنبه 14 تیر
05 Jul
تهران کوش آداسی چهارشنبه 15 تیر
06 Jul
تهران کوش آداسی پنجشنبه 16 تیر
07 Jul
تهران کوش آداسی جمعه 17 تیر
08 Jul
تهران کوش آداسی شنبه 18 تیر
09 Jul
تهران کوش آداسی يكشنبه 19 تیر
10 Jul
تهران کوش آداسی دوشنبه 20 تیر
11 Jul
تهران کوش آداسی سه شنبه 21 تیر
12 Jul
تهران کوش آداسی چهارشنبه 22 تیر
13 Jul
تهران کوش آداسی پنجشنبه 23 تیر
14 Jul
تهران کوش آداسی جمعه 24 تیر
15 Jul
تهران کوش آداسی شنبه 25 تیر
16 Jul
تهران کوش آداسی يكشنبه 26 تیر
17 Jul
تهران کوش آداسی دوشنبه 27 تیر
18 Jul
تهران کوش آداسی سه شنبه 28 تیر
19 Jul
تهران کوش آداسی چهارشنبه 29 تیر
20 Jul
تهران کوش آداسی پنجشنبه 30 تیر
21 Jul
تهران کوش آداسی جمعه 31 تیر
22 Jul
تهران کوش آداسی شنبه 01 مرداد
23 Jul
تهران کوش آداسی يكشنبه 02 مرداد
24 Jul
تهران کوش آداسی دوشنبه 03 مرداد
25 Jul
تهران کوش آداسی سه شنبه 04 مرداد
26 Jul
تهران کوش آداسی چهارشنبه 05 مرداد
27 Jul
تهران کوش آداسی پنجشنبه 06 مرداد
28 Jul
تهران کوش آداسی جمعه 07 مرداد
29 Jul
تهران کوش آداسی شنبه 08 مرداد
30 Jul
تهران کوش آداسی يكشنبه 09 مرداد
31 Jul
تهران کوش آداسی دوشنبه 10 مرداد
01 Aug
تهران کوش آداسی سه شنبه 11 مرداد
02 Aug
تهران کوش آداسی چهارشنبه 12 مرداد
03 Aug
تهران کوش آداسی پنجشنبه 13 مرداد
04 Aug
تهران کوش آداسی جمعه 14 مرداد
05 Aug
تهران کوش آداسی شنبه 15 مرداد
06 Aug
تهران کوش آداسی يكشنبه 16 مرداد
07 Aug
تهران کوش آداسی دوشنبه 17 مرداد
08 Aug
تهران کوش آداسی سه شنبه 18 مرداد
09 Aug
تهران کوش آداسی چهارشنبه 19 مرداد
10 Aug
تهران کوش آداسی پنجشنبه 20 مرداد
11 Aug
تهران کوش آداسی جمعه 21 مرداد
12 Aug
تهران کوش آداسی شنبه 22 مرداد
13 Aug
تهران کوش آداسی يكشنبه 23 مرداد
14 Aug
تهران کوش آداسی دوشنبه 24 مرداد
15 Aug
تهران کوش آداسی سه شنبه 25 مرداد
16 Aug
تهران کوش آداسی چهارشنبه 26 مرداد
17 Aug
تهران کوش آداسی پنجشنبه 27 مرداد
18 Aug
تهران کوش آداسی جمعه 28 مرداد
19 Aug
تهران کوش آداسی شنبه 29 مرداد
20 Aug
تهران کوش آداسی يكشنبه 30 مرداد
21 Aug
تهران کوش آداسی دوشنبه 31 مرداد
22 Aug
تهران کوش آداسی سه شنبه 01 شهریور
23 Aug
تهران کوش آداسی چهارشنبه 02 شهریور
24 Aug
تهران کوش آداسی پنجشنبه 03 شهریور
25 Aug
تهران کوش آداسی جمعه 04 شهریور
26 Aug
تهران کوش آداسی شنبه 05 شهریور
27 Aug
تهران کوش آداسی يكشنبه 06 شهریور
28 Aug
تهران کوش آداسی دوشنبه 07 شهریور
29 Aug
تهران کوش آداسی سه شنبه 08 شهریور
30 Aug
تهران کوش آداسی چهارشنبه 09 شهریور
31 Aug
تهران کوش آداسی پنجشنبه 10 شهریور
01 Sep
تهران کوش آداسی جمعه 11 شهریور
02 Sep
تهران کوش آداسی شنبه 12 شهریور
03 Sep
تهران کوش آداسی يكشنبه 13 شهریور
04 Sep
تهران کوش آداسی دوشنبه 14 شهریور
05 Sep
تهران کوش آداسی سه شنبه 15 شهریور
06 Sep
تهران کوش آداسی چهارشنبه 16 شهریور
07 Sep
تهران کوش آداسی پنجشنبه 17 شهریور
08 Sep
تهران کوش آداسی جمعه 18 شهریور
09 Sep
تهران کوش آداسی شنبه 19 شهریور
10 Sep
تهران کوش آداسی يكشنبه 20 شهریور
11 Sep
تهران کوش آداسی دوشنبه 21 شهریور
12 Sep
تهران کوش آداسی سه شنبه 22 شهریور
13 Sep
تهران کوش آداسی چهارشنبه 23 شهریور
14 Sep
تهران کوش آداسی پنجشنبه 24 شهریور
15 Sep
تهران کوش آداسی جمعه 25 شهریور
16 Sep
تهران کوش آداسی شنبه 26 شهریور
17 Sep
تهران کوش آداسی يكشنبه 27 شهریور
18 Sep
تهران کوش آداسی دوشنبه 28 شهریور
19 Sep
تهران کوش آداسی سه شنبه 29 شهریور
20 Sep
تهران کوش آداسی چهارشنبه 30 شهریور
21 Sep
تهران کوش آداسی پنجشنبه 31 شهریور
22 Sep
تهران کوش آداسی جمعه 01 مهر
23 Sep
تهران کوش آداسی شنبه 02 مهر
24 Sep
تهران کوش آداسی يكشنبه 03 مهر
25 Sep
تهران کوش آداسی دوشنبه 04 مهر
26 Sep
تهران کوش آداسی سه شنبه 05 مهر
27 Sep
تهران کوش آداسی چهارشنبه 06 مهر
28 Sep
تهران کوش آداسی پنجشنبه 07 مهر
29 Sep
تهران کوش آداسی جمعه 08 مهر
30 Sep
مبدا مقصد تاریخ رفت مدت اقامت
تهران آنتالیا شنبه 07 خرداد
28 May
تهران آنتالیا جمعه 13 خرداد
03 Jun
تهران آنتالیا شنبه 14 خرداد
04 Jun
تهران آنتالیا جمعه 20 خرداد
10 Jun
تهران آنتالیا شنبه 21 خرداد
11 Jun
تهران آنتالیا جمعه 27 خرداد
17 Jun
تهران آنتالیا شنبه 28 خرداد
18 Jun

تورهای آنتالیا

اگر با تورهای مسافرتی همراه شده باشید می دانید که خدمات این تورها به صورت یک بسته یا پکیج شامل خدمات گوناگونی چون رزرو بلیط هواپیما، خدمات مربوط به اقامت و رزرو هتل، گشت و گذار و ... تعریف می شود و برنامه ریزی های مختلفی برای ارائه بهترین ها به مسافران وجود دارد. ما در آژانس هواپیمایی گلفام سفر سعی کرده ایم با تعریف بسته های مسافرتی مختلف، میزبانی فوق العاده برای روزهای به یادماندنی زندگی شما باشیم. برای بازدید از آنتالیا و بسیاری از شهرهای دیدنی دنیا می توانید با گلفام سفر همراه شده و سفری فراموش نشدنی و به یادماندنی را تجربه کنید.

خدمات ارائه شده

خدمات ارائه شده در بسته های مسافرتی گلفام سفر شامل رزرو بلیط هواپیما، رزرو هتل، بیمه مسافرتی، خدمات ترانسفر، خدمات گشت گذار و .... می شود. البته ممکن است سفر شما به آنتالیا تفریحی نباشد و دیگر نیازی به بسته های مسافرتی گلفام نداشته باشید. در این صورت می توانید به صورت مجزا از سرویس های مختلف فعال در سایت مانند رزرو بلیط هواپیما یا هتل استفاده کرده و سفری آسوده خاطر را به آنتالیا تجربه کنید.

دنیا را با گلفام سفر زیباتر ببینید

گلفام سفر بزرگترین مجری برگزاری تور در کشور شما را به آنتالیا دعوت کرده و آنتالیا را از زاویه ای متفاوت تر و جذاب تر به شما نشان می دهد. با گلفام می توانید شناخت کاملی از جاذبه ها، هتل ها و دیگر امکانات تفریحی و رفاهی آنتالیا به دست آورده و سپس با رزرو بسته ها و تورهای مسافرتی ما سفری شگفت انگیز را به آنتالیا تجربه کنید. گلفام از ابتدا تا انتهای سفر در کنارتان خواهد بود و شما می توانید به صورت حضوری با به روشی آسان تر از طریق سایت گلفام تور مورد نظرتان را انتخاب و با قیمت های فوق العاده خریداری کنید.

در صورت نیاز به راهنمایی با شماره ۴۲۱۴۲ تماس بگیرید

ما همیشه به دنبال ارائه بهترین خدمات با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت به تمامی مشریان هستیم

نکات مهم در انتخاب تور

مناسب ترین نرخ بلیط
گلفام سفر این امکان را برای مسافران خود فراهم کرده تا خدمات مربوط به خرید تورهای مسافرتی، رزرو بلیط هواپیما و دیگر خدمات مشابه را با ارزان ترین قیمت ها تجربه کنند. علاوه بر استفاده از قیمت های مناسب، کیفیت فوق العاده خدمات ارائه شده در گلفام، سفری رضایت بخش و به یادماندنی را پیش روی میهمانان ما قرار خواهد داد.
رزرواسیون آنلاین
در سایت گلفام سفر می توانید تمام فرایندهای مربوط به رزرو بلیط هواپیما و هتل های داخلی و خارجی را به صورت آنلاین انجام داده و بدون نیاز به مراجعه حضوری سفری فوق العاده را برنامه ریزی کنید.
پشتیبانی 24 ساعته
تیم پشتیبانی گلفام سفر به صورت 24 ساعته آماده راهنمایی و پاسخ گفتن به سوالات شما هستند، بنابراین اگر در فرایند تهیه خدمات با مشکلی مواجه شدید با ما تماس گرفته و سفری راحت و بدون دغدغه را با گلفام تجربه کنید.
 
© 2018 , All Right Reserved