تور کوالالامپور و پنانگ - ویژه نوروز ۱۳۹۹ - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 4 شب کولالامپور + 3 شب پنانگ
  خدمات آژانس : بلیط هواپیما + ترانسفر فرودگاهی + اقامت
ترانسفر زمینی مالزی به پنانگ و بالعکس
لیدر فارسی زبان + گشت رایگان در مالزی و پنانگ
بیمه مسافرتی + سیم کارت
  مدارک لازم : پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد .
   بیمه مسافرتی  :
بیمه سامان تا سقف 10.000 یورو
 
   گشت شهری  :
یک گشت شهری در کوالالامپور و یک گشت نیمروزی در پنانگ
 
   سیم کارت  :
یک سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق
 
   حمل و نقل زمینی  :
ترانسفر با اتوبوس VIP از کوالالامپور به پنانگ
 
 
  توضیحات  
برای چک کردن پایین ترین نرخ پروازی به وبسایت www.golfamsafar.com مراجعه نمایید.
 
 
   ماهان ایر
ساعت پرواز : ساعت رفت : 21:55 ساعت برگشت : 23:15
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,070,960 تومان
 
۱ تخته
11,697,360 تومان
 
6 تا 12 سال
9,002,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,907,600 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,131,760 تومان
 
۱ تخته
11,818,960 تومان
 
6 تا 12 سال
9,062,800 تومان
 
2 تا 6 سال
7,938,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,146,960 تومان
 
۱ تخته
11,834,160 تومان
 
6 تا 12 سال
9,078,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,953,200 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,207,760 تومان
 
۱ تخته
11,955,760 تومان
 
6 تا 12 سال
9,138,800 تومان
 
2 تا 6 سال
7,953,200 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,435,760 تومان
 
۱ تخته
12,396,560 تومان
 
6 تا 12 سال
9,366,800 تومان
 
2 تا 6 سال
8,044,400 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,694,160 تومان
 
۱ تخته
12,943,760 تومان
 
6 تا 12 سال
9,625,200 تومان
 
2 تا 6 سال
8,135,600 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,891,760 تومان
 
۱ تخته
13,338,960 تومان
 
6 تا 12 سال
9,822,800 تومان
 
2 تا 6 سال
8,226,800 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,891,760 تومان
 
۱ تخته
13,338,960 تومان
 
6 تا 12 سال
9,822,800 تومان
 
2 تا 6 سال
8,226,800 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,967,760 تومان
 
۱ تخته
13,445,360 تومان
 
6 تا 12 سال
9,898,800 تومان
 
2 تا 6 سال
8,242,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,982,960 تومان
 
۱ تخته
13,460,560 تومان
 
6 تا 12 سال
3,450,000
 
2 تا 6 سال
8,257,200 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,150,160 تومان
 
۱ تخته
13,840,560 تومان
 
6 تا 12 سال
10,081,200 تومان
 
2 تا 6 سال
8,242,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,150,160 تومان
 
۱ تخته
13,840,560 تومان
 
6 تا 12 سال
10,081,200 تومان
 
2 تا 6 سال
8,333,200 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,438,960 تومان
 
۱ تخته
14,418,160 تومان
 
6 تا 12 سال
3,450,000
 
2 تا 6 سال
8,439,600 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,165,360 تومان
 
۱ تخته
13,855,760 تومان
 
6 تا 12 سال
10,096,400 تومان
 
2 تا 6 سال
8,257,200 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,317,360 تومان
 
۱ تخته
14,174,960 تومان
 
6 تا 12 سال
10,248,400 تومان
 
2 تا 6 سال
8,394,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,332,560 تومان
 
۱ تخته
14,190,160 تومان
 
6 تا 12 سال
10,263,600 تومان
 
2 تا 6 سال
8,409,200 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,347,760 تومان
 
۱ تخته
14,235,760 تومان
 
6 تا 12 سال
10,278,800 تومان
 
2 تا 6 سال
8,409,200 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,545,360 تومان
 
۱ تخته
14,615,760 تومان
 
6 تا 12 سال
10,476,400 تومان
 
2 تا 6 سال
8,485,200 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,636,560 تومان
 
۱ تخته
14,828,560 تومان
 
6 تا 12 سال
10,567,600 تومان
 
2 تا 6 سال
8,515,600 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,651,760 تومان
 
۱ تخته
14,843,760 تومان
 
6 تا 12 سال
3,450,000
 
2 تا 6 سال
8,530,800 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,469,360 تومان
 
۱ تخته
14,494,160 تومان
 
6 تا 12 سال
10,400,400 تومان
 
2 تا 6 سال
8,470,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,560,560 تومان
 
۱ تخته
14,630,960 تومان
 
6 تا 12 سال
10,491,600 تومان
 
2 تا 6 سال
8,500,400 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,666,960 تومان
 
۱ تخته
14,858,960 تومان
 
6 تا 12 سال
3,450,000
 
2 تا 6 سال
8,546,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,575,760 تومان
 
۱ تخته
14,646,160 تومان
 
6 تا 12 سال
10,506,800 تومان
 
2 تا 6 سال
8,515,600 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,682,160 تومان
 
۱ تخته
14,874,160 تومان
 
6 تا 12 سال
3,450,000
 
2 تا 6 سال
8,561,200 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,502,960 تومان
 
۱ تخته
16,546,160 تومان
 
6 تا 12 سال
11,434,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,850,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,594,160 تومان
 
۱ تخته
16,682,960 تومان
 
6 تا 12 سال
11,525,200 تومان
 
2 تا 6 سال
8,895,600 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,715,760 تومان
 
۱ تخته
16,926,160 تومان
 
6 تا 12 سال
3,450,000
 
2 تا 6 سال
8,941,200 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,958,960 تومان
 
۱ تخته
17,458,160 تومان
 
6 تا 12 سال
3,450,000
 
2 تا 6 سال
9,032,400 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,171,760 تومان
 
۱ تخته
17,838,160 تومان
 
6 تا 12 سال
12,102,800 تومان
 
2 تا 6 سال
9,123,600 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,494,160 تومان
 
۱ تخته
20,498,160 تومان
 
6 تا 12 سال
13,425,200 تومان
 
2 تا 6 سال
9,670,800 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,974,160 تومان
 
۱ تخته
17,473,360 تومان
 
6 تا 12 سال
3,450,000
 
2 تا 6 سال
9,047,600 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,186,960 تومان
 
۱ تخته
17,853,360 تومان
 
6 تا 12 سال
12,118,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,138,800 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,414,960 تومان
 
۱ تخته
18,370,160 تومان
 
6 تا 12 سال
12,346,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,306,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,509,360 تومان
 
۱ تخته
20,513,360 تومان
 
6 تا 12 سال
13,440,400 تومان
 
2 تا 6 سال
9,686,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,946,960 تومان
 
۱ تخته
19,418,960 تومان
 
6 تا 12 سال
3,450,000
 
2 تا 6 سال
9,427,600 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,372,560 تومان
 
۱ تخته
20,285,360 تومان
 
6 تا 12 سال
13,303,600 تومان
 
2 تا 6 سال
9,610,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,451,760 تومان
 
۱ تخته
22,443,760 تومان
 
6 تا 12 سال
14,382,800 تومان
 
2 تا 6 سال
10,066,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,190,160 تومان
 
۱ تخته
19,890,160 تومان
 
6 تا 12 سال
13,121,200 تومان
 
2 تا 6 سال
9,534,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,269,360 تومان
 
۱ تخته
22,063,760 تومان
 
6 تا 12 سال
14,200,400 تومان
 
2 تا 6 سال
10,005,200 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,326,960 تومان
 
۱ تخته
19,099,760 تومان
 
6 تا 12 سال
13,258,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,594,800 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,463,760 تومان
 
۱ تخته
18,978,160 تومان
 
6 تا 12 سال
13,394,800 تومان
 
2 تا 6 سال
9,518,800 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,390,960 تومان
 
۱ تخته
19,890,160 تومان
 
6 تا 12 سال
14,322,000 تومان
 
2 تا 6 سال
10,142,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,862,160 تومان
 
۱ تخته
21,744,560 تومان
 
6 تا 12 سال
14,793,200 تومان
 
2 تا 6 سال
10,765,200 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,767,760 تومان
 
۱ تخته
21,090,960 تومان
 
6 تا 12 سال
13,698,800 تومان
 
2 تا 6 سال
9,777,200 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,862,160 تومان
 
۱ تخته
23,218,960 تومان
 
6 تا 12 سال
14,793,200 تومان
 
2 تا 6 سال
10,218,000 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,162,960 تومان
 
۱ تخته
21,866,160 تومان
 
6 تا 12 سال
14,094,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,944,400 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,242,160 تومان
 
۱ تخته
24,024,560 تومان
 
6 تا 12 سال
15,173,200 تومان
 
2 تا 6 سال
10,354,800 تومان
 
نوزاد
919,200
 
 
 
 
 
© 2018 , All Right Reserved