تور لوکس بالی

مدت اقامت : 7 شب و8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/03/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۱۱,۱۰۴,۰۰۰ تومان
تور مالدیو

مدت اقامت : 4شب و 5 روز
تاریخ اعتبار از 1398/04/01 تا 1398/06/31
قطر ایرویز
از : 1398/04/01 تا : 1398/06/31    شنبه ها ، يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه‌شنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها
۱۹,۷۷۷,۰۰۰ تومان
تور استانبول

مدت اقامت : 2 شب و3 روز
تاریخ اعتبار از 1398/05/10 تا 1398/06/10
ایران ایر
پگاسوز ایرلاینز
ماهان ایر
از : 1398/05/10 تا : 1398/06/10    پنج‌شنبه ها ، يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، چهار‌شنبه ها
۴,۰۸۹,۰۰۰ تومان
ویژه مرداد و شهریور ماه
تور استانبول

مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار از 1398/05/10 تا 1398/06/10
ترکیش ایرلاینز
اطلس گلوبال
از : 1398/05/10 تا : 1398/06/10    پنج‌شنبه ها ، جمعه ها ، شنبه ها ، يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه‌شنبه ها ، چهار‌شنبه ها
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ویژه مرداد و شهریور ماه
تور استانبول

مدت اقامت : 2 شب و3 روز
تاریخ اعتبار از 1398/06/10 تا 1398/07/10
ایران ایر
پگاسوز ایرلاینز
ماهان ایر
از : 1398/06/10 تا : 1398/07/10    يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها
۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
ویژه شهریور و مهر ماه
تور استانبول

مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار از 1398/06/10 تا 1398/07/09
ترکیش ایرلاینز
اطلس گلوبال
از : 1398/06/10 تا : 1398/07/09    يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه‌شنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها ، شنبه ها
۴,۸۷۵,۰۰۰ تومان
ویژه شهریور و مهر ماه
تور پاتایا

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/04/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
از : 1398/04/02 تا : 1398/06/31    يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها
۶,۰۰۱,۰۰۰ تومان
ویژه تابستان ۹۸
تور کوالالامپور

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۵,۴۴۱,۰۰۰ تومان
ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۸
تور دبی

مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار از 1398/05/27 تا 1398/07/09
امارات
ماهان ایر
از : 1398/05/27 تا : 1398/07/09    يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه‌شنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها ، شنبه ها
۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان
ویژه تابستان و پاییز ۹۸
تور کوالالامپور و پنانگ

مدت اقامت : 4 شب کولالامپور + 3 شب پنانگ
تاریخ اعتبار از 1398/02/31 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۶,۳۶۸,۰۰۰ تومان
ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۸
تور ترکیبی بانکوک + پاتایا

مدت اقامت : 2 شب بانکوک + 5 شب پاتایا
تاریخ اعتبار از 1398/04/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
از : 1398/04/02 تا : 1398/06/31    يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ویژه تابستان ۹۸
تور هند

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/03/04 تا 1398/07/01
ماهان ایر
از : 1398/03/04 تا : 1398/06/30    شنبه ها ، سه‌شنبه ها ، جمعه ها
۷,۰۵۸,۰۰۰ تومان
ویژه بهار و تابستان
تور بانکوک

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/04/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
از : 1398/04/02 تا : 1398/06/31    يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها
۶,۳۶۳,۰۰۰ تومان
ویژه تابستان ۹۸
تور کوالالامپور + سنگاپور

مدت اقامت : 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۸
تور لوکس سنگاپور

مدت اقامت : 4 شب و 5 روز سنگاپور
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۸,۴۱۷,۰۰۰ تومان
تور لوکس سنگاپور و بالی

مدت اقامت : 3 شب سنگاپور + 4 شب بالی
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
تور لوکس کوالالامپور و سنگاپور و بالی

مدت اقامت : 3 شب سنگاپور + 4 شب بالی + 3 شب کوالالامپور
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۱۸,۱۷۷,۰۰۰ تومان
تور کوش آداسی

مدت اقامت : 6 شب و7 روز
تاریخ اعتبار از 1398/05/21 تا 1398/06/09
اطلس گلوبال

پنج‌شنبه - 1398/06/07
جمعه - 1398/06/08
شنبه - 1398/06/09
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ویژه ۰۷ ، ۰۸ و ۰۹ شهریور ماه
تور کوش آداسی

مدت اقامت : 6 شب و7 روز
تاریخ اعتبار از 1398/05/30 تا 1398/06/16
اطلس گلوبال

پنج‌شنبه - 1398/06/14
جمعه - 1398/06/15
شنبه - 1398/06/16
۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ویژه۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه
تور آنتالیا

مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار از 1398/03/10 تا 1398/06/02
اطلس گلوبال

شنبه - 1398/06/02
۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ویژه ۲ شهریور
تور آنتالیا

مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار از 1398/03/10 تا 1398/06/09
اطلس گلوبال

پنج‌شنبه - 1398/06/07
جمعه - 1398/06/08
شنبه - 1398/06/09
۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ویژه ۷-۸-۹ شهریور
تور آنتالیا

مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار از 1398/03/10 تا 1398/06/16
اطلس گلوبال

پنج‌شنبه - 1398/06/14
جمعه - 1398/06/15
شنبه - 1398/06/16
۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان
ویژه ۱۴-۱۵-۱۶ شهریور
تور آنتالیا

مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار از 1398/03/10 تا 1398/06/23
اطلس گلوبال

پنج‌شنبه - 1398/06/21
جمعه - 1398/06/22
شنبه - 1398/06/23
۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ویژه ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ شهریور
تور جزیره پوکت

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/04/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
از : 1398/04/02 تا : 1398/06/31    يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها
۶,۹۴۱,۰۰۰ تومان
ویژه تابستان ۹۸
تور بلغارستان

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/04/29 تا 1398/06/28
ماهان ایر
از : 1398/05/03 تا : 1398/06/28    پنج‌شنبه ها
۷,۸۴۵,۰۰۰ تومان
ویژه تابستان ۹۸
تور کوالالامپور و لنکاوی

مدت اقامت : 4 شب کوالا لامپور 3 شب لنکاوی
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۸,۰۹۲,۰۰۰ تومان
ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۸
تور لوکس کوالالامپور و لنکاوی و پنانگ

مدت اقامت : 4 شب کوالا لامپور + 3 شب لنکاوی + 3 شب پنانگ
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۹,۶۲۲,۰۰۰ تومان
تور بدروم

مدت اقامت : 6 شب و7 روز
تاریخ اعتبار از 1398/05/21 تا 1398/06/08
اطلس گلوبال

پنج‌شنبه - 1398/06/07
جمعه - 1398/06/08
شنبه - 1398/06/09
۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ویژه ۰۷ ، ۰۸ و ۰۹ شهریور ماه
تور بدروم

مدت اقامت : 6 شب و7 روز
تاریخ اعتبار از 1398/05/31 تا 1398/06/16
اطلس گلوبال

پنج‌شنبه - 1398/06/14
جمعه - 1398/06/15
شنبه - 1398/06/16
۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ویژه ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه
تور لوکس کوالالامپور + بالی

مدت اقامت : 4 شب کوالالامپور + 3 شب بالی
تاریخ اعتبار از 1398/03/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۱۱,۸۰۳,۰۰۰ تومان
تور ترکیبی بانکوک + پوکت

مدت اقامت : 2 شب بانکوک + 5 شب پوکت
تاریخ اعتبار از 1398/04/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
از : 1398/04/02 تا : 1398/06/31    يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها
۷,۳۵۱,۰۰۰ تومان
ویژه تابستان ۹۸
تور ترکیبی جزیره پوکت + کرابی

مدت اقامت : 5 شب پوکت + 2 شب کرابی
تاریخ اعتبار از 1398/04/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
از : 1398/04/02 تا : 1398/06/31    يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها
۸,۴۷۱,۰۰۰ تومان
ویژه تابستان ۹۸
تور ترکیبی جزیره پوکت + جزیره فی فی

مدت اقامت : 5 شب پوکت + 2 شب فی فی
تاریخ اعتبار از 1398/04/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
از : 1398/04/02 تا : 1398/06/31    يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها
۸,۸۹۳,۰۰۰ تومان
ویژه تابستان ۹۸
تور جزیره سامویی

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/04/20 تا 1398/06/10
ماهان ایر
از : 1398/04/20 تا : 1398/06/10    پنج‌شنبه ها ، جمعه ها ، يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، چهار‌شنبه ها
۱۱,۷۱۳,۰۰۰ تومان
ویژه تابستان ۹۸
تور لوکس سنگاپور ( ویژه مسابقات فرمول 1)

مدت اقامت : 5 شب و 6 روز سنگاپور ( 27 شهریور لغایت سوم مهرماه )
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۱۵,۱۶۵,۰۰۰ تومان
تور نمایشگاه حلال کوالالامپور

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۵,۵۴۹,۰۰۰ تومان
تور نمایشگاه صنعت ساختمان و تاسیسات و تهویه مطبوع سنگاپور

مدت اقامت : 4 شب و 5 روز سنگاپور
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۸,۴۱۷,۰۰۰ تومان
تور نمایشگاه ایمنی در کار (WSA) و نمایشگاه پیشگیری از آتش و بحران سنگاپور (FDA)

مدت اقامت : 4 شب و 5 روز سنگاپور
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۸,۴۱۷,۰۰۰ تومان
تور نمایشگاه بین المللی قهوه (SEAsia Café ) و پذیرایی و صنایع غذایی ( Equip&Dine )سنگاپور

مدت اقامت : 4 شب و 5 روز سنگاپور
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۸,۴۱۷,۰۰۰ تومان