تور ویژه آنتالیا - تور 1693

  تور ویژه آنتالیا - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و7 روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال/ درصورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 3.000.000 تومان به پکیج اضافه میشود
 
 
  توضیحات  
 ویژه درخواست های رفت27 - 28-29 تیر ماه 
 
در صورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 3.000.000 تومان به پکیج اضافه میشود
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 04:10 ساعت برگشت : 23:59
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,270,000
 
۱ تخته
6,110,000
 
6 تا 12 سال
4,450,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,650,000
 
۱ تخته
6,700,000
 
6 تا 12 سال
4,600,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,040,000
 
۱ تخته
7,260,000
 
6 تا 12 سال
4,820,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,110,000
 
۱ تخته
7,360,000
 
6 تا 12 سال
4,820,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,180,000
 
۱ تخته
7,460,000
 
6 تا 12 سال
4,890,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,250,000
 
۱ تخته
7,560,000
 
6 تا 12 سال
4,930,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,090,000
 
۱ تخته
9,690,000
 
6 تا 12 سال
5,350,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,360,000
 
۱ تخته
9,990,000
 
6 تا 12 سال
5,480,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD NO BALCONY & WINDOW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,750,000
 
۱ تخته
11,900,000
 
6 تا 12 سال
5,650,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,190,000
 
۱ تخته
12,790,000
 
6 تا 12 سال
5,895,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD SEA
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,120,000
 
۱ تخته
10,380,000
 
6 تا 12 سال
5,890,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD SEA SIDE
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,140,000
 
۱ تخته
11,580,000
 
6 تا 12 سال
5,850,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,420,000
 
۱ تخته
10,850,000
 
6 تا 12 سال
6,000,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD SEA SIDE
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,540,000
 
۱ تخته
13,470,000
 
6 تا 12 سال
6,070,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,630,000
 
۱ تخته
11,150,000
 
6 تا 12 سال
6,130,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,890,000
 
۱ تخته
12,580,000
 
6 تا 12 سال
6,250,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,370,000
 
۱ تخته
13,970,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
GARDEN ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,870,000
 
۱ تخته
14,850,000
 
6 تا 12 سال
6,750,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
HOTEL SIDE SEA
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,370,000
 
۱ تخته
12,820,000
 
اتاق 6 نفره
7,750,000
 
6 تا 12 سال
6,500,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,950,000
 
۱ تخته
17,590,000
 
6 تا 12 سال
6,990,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,690,000
 
۱ تخته
14,210,000
 
6 تا 12 سال
7,150,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,450,000
 
۱ تخته
15,380,000
 
6 تا 12 سال
7,530,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,000,000
 
۱ تخته
17,750,000
 
6 تا 12 سال
8,300,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,120,000
 
۱ تخته
17,890,000
 
6 تا 12 سال
8,360,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STSD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,430,000
 
۱ تخته
13,850,000
 
6 تا 12 سال
8,500,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,470,000
 
۱ تخته
18,395,000
 
6 تا 12 سال
8,540,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,650,000
 
۱ تخته
18,650,000
 
6 تا 12 سال
8,630,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,850,000
 
۱ تخته
18,950,000
 
6 تا 12 سال
8,700,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,890,000
 
۱ تخته
19,020,000
 
6 تا 12 سال
8,750,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,950,000
 
۱ تخته
20,950,000
 
6 تا 12 سال
9,550,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,950,000
 
۱ تخته
23,260,000
 
6 تا 12 سال
8,790,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,690,000
 
۱ تخته
26,560,000
 
6 تا 12 سال
9,650,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD SEA
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,120,000
 
۱ تخته
19,400,000
 
6 تا 12 سال
8,850,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
DLX LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,990,000
 
۱ تخته
20,680,000
 
6 تا 12 سال
9,310,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
DLX SEA
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,300,000
 
۱ تخته
19,650,000
 
6 تا 12 سال
8,950,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
TRANDY LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,460,000
 
۱ تخته
19,890,000
 
6 تا 12 سال
9,040,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIM LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,510,000
 
۱ تخته
19,930,000
 
6 تا 12 سال
9,060,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUP LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,020,000
 
۱ تخته
23,450,000
 
6 تا 12 سال
9,820,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
LUX LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,590,000
 
۱ تخته
23,080,000
 
6 تا 12 سال
10,110,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
A BLOK
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,840,000
 
۱ تخته
26,090,000
 
6 تا 12 سال
10,230,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUP GADEN
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
18,490,000
 
۱ تخته
28,880,000
 
6 تا 12 سال
11,060,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUP SIDE SEA
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,070,000
 
۱ تخته
31,620,000
 
6 تا 12 سال
11,850,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
DLX LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
21,760,000
 
۱ تخته
34,460,000
 
6 تا 12 سال
12,660,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
DLX SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
31,610,000
 
۱ تخته
53,990,000
 
6 تا 12 سال
17,620,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUITE LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
35,700,000
 
۱ تخته
61,380,000
 
6 تا 12 سال
19,600,000
 
2 تا 6 سال
3,900,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUITE SEA
 
 
 
 
 
  برنامه سفر :

  

 
 

اعتبار از : 1398/04/09 تا : 1398/05/10
© 2018 , All Right Reserved