تور آنتالیا - تور 1694

  تور آنتالیا - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و7 روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال/ درصورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 3.000.000 تومان به پکیج اضافه میشود
 
 
  توضیحات  
 ویژه درخواست های رفت 3-4-5 مرداد ماه 
 
در صورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 3.000.000 تومان به پکیج اضافه میشود
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 04:10 ساعت برگشت : 23:59
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,080,000
 
۱ تخته
7,990,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,410,000
 
۱ تخته
7,390,000
 
6 تا 12 سال
5,420,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,060,000
 
۱ تخته
8,370,000
 
6 تا 12 سال
5,750,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,060,000
 
۱ تخته
8,370,000
 
6 تا 12 سال
5,750,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,060,000
 
۱ تخته
8,370,000
 
6 تا 12 سال
5,810,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,130,000
 
۱ تخته
8,490,000
 
6 تا 12 سال
5,790,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,200,000
 
۱ تخته
8,590,000
 
6 تا 12 سال
5,850,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,000,000
 
۱ تخته
10,690,000
 
6 تا 12 سال
6,250,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,510,000
 
۱ تخته
11,360,000
 
6 تا 12 سال
6,490,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD NO BALCONY & WINDOW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,050,000
 
۱ تخته
13,595,000
 
6 تا 12 سال
6,750,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,190,000
 
۱ تخته
11,550,000
 
6 تا 12 سال
6,800,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,190,000
 
۱ تخته
12,890,000
 
6 تا 12 سال
6,700,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,530,000
 
۱ تخته
12,090,000
 
6 تا 12 سال
6,990,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,590,000
 
۱ تخته
12,095,000
 
6 تا 12 سال
7,000,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,900,000
 
۱ تخته
13,850,000
 
6 تا 12 سال
7,200,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,050,000
 
۱ تخته
15,630,000
 
6 تا 12 سال
7,240,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,210,000
 
۱ تخته
14,810,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
GARDEN ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,700,000
 
۱ تخته
15,695,000
 
6 تا 12 سال
7,590,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
HOTEL SIDE SEA
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,050,000
 
۱ تخته
14,990,000
 
اتاق 6 نفره
8,920,000
 
6 تا 12 سال
7,750,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,690,000
 
۱ تخته
19,000,000
 
6 تا 12 سال
8,000,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,990,000
 
۱ تخته
15,930,000
 
6 تا 12 سال
8,130,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,190,000
 
۱ تخته
19,900,000
 
6 تا 12 سال
8,320,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,510,000
 
۱ تخته
16,540,000
 
6 تا 12 سال
8,490,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUP LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,650,000
 
۱ تخته
16,790,000
 
6 تا 12 سال
8,550,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,360,000
 
۱ تخته
19,320,000
 
6 تا 12 سال
9,490,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,395,000
 
۱ تخته
19,390,000
 
6 تا 12 سال
9,420,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,490,000
 
۱ تخته
19,490,000
 
6 تا 12 سال
9,490,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,490,000
 
۱ تخته
19,490,000
 
6 تا 12 سال
9,470,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,760,000
 
۱ تخته
19,920,000
 
6 تا 12 سال
9,600,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,890,000
 
۱ تخته
20,110,000
 
6 تا 12 سال
9,690,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,195,000
 
۱ تخته
20,590,000
 
6 تا 12 سال
9,820,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,300,000
 
۱ تخته
20,720,000
 
6 تا 12 سال
9,890,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIN LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,300,000
 
۱ تخته
20,750,000
 
6 تا 12 سال
9,900,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
DLX LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,490,000
 
۱ تخته
22,450,000
 
6 تا 12 سال
9,990,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,650,000
 
۱ تخته
21,230,000
 
6 تا 12 سال
10,050,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
TRANDY LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,850,000
 
۱ تخته
21,550,000
 
6 تا 12 سال
10,150,000
 
2 تا 6 سال
4,499,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUP LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,890,000
 
۱ تخته
24,300,000
 
6 تا 12 سال
10,690,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
LuxuryLAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,350,000
 
۱ تخته
23,800,000
 
6 تا 12 سال
10,910,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
PRIMIUM ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,790,000
 
۱ تخته
27,090,000
 
6 تا 12 سال
11,150,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUP GARDEN
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
18,830,000
 
۱ تخته
26,050,000
 
6 تا 12 سال
11,650,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
A BLOK
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,970,000
 
۱ تخته
32,520,000
 
6 تا 12 سال
12,710,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
deluxe land view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
22,610,000
 
۱ تخته
35,320,000
 
6 تا 12 سال
13,530,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
deluxe sea view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,990,000
 
۱ تخته
29,250,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
40,000
 
توضيحات
SUP LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,990,000
 
۱ تخته
29,225,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUP LAND
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
33,210,000
 
۱ تخته
56,200,000
 
6 تا 12 سال
18,850,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUITE LAND
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
37,310,000
 
۱ تخته
63,595,000
 
6 تا 12 سال
20,890,000
 
2 تا 6 سال
4,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUITE SEA
 
 
 
 
 
  برنامه سفر :

  

 
 

اعتبار از : 1398/04/09 تا : 1398/05/10
© 2018 , All Right Reserved