آفر تور آنتالیا - تور 1643

  آفر تور آنتالیا - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

تخفیف ویژه
  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و7 روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
 ویژه درخواست های رفت 23 و 24 و 25 خرداد ماه
 
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 03:55 ساعت برگشت : 23:59
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,750,000
 
۱ تخته
4,190,000
 
6 تا 12 سال
3,590,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,290,000
 
۱ تخته
5,100,000
 
6 تا 12 سال
3,830,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,140,000
 
۱ تخته
6,120,000
 
6 تا 12 سال
4,170,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,140,000
 
۱ تخته
6,115,000
 
6 تا 12 سال
4,165,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,440,000
 
۱ تخته
6,570,000
 
6 تا 12 سال
4,320,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,270,000
 
۱ تخته
8,580,000
 
6 تا 12 سال
4,730,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,490,000
 
۱ تخته
8,970,000
 
6 تا 12 سال
4,840,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,940,000
 
۱ تخته
8,820,000
 
6 تا 12 سال
5,065,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,590,000
 
۱ تخته
10,220,000
 
اتاق 6 نفره
6,100,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,615,000
 
۱ تخته
12,045,000
 
6 تا 12 سال
5,405,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,370,000
 
۱ تخته
10,955,000
 
6 تا 12 سال
5,780,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea side
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,640,000
 
۱ تخته
11,350,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
BUNGALOW ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,515,000
 
۱ تخته
12,665,000
 
6 تا 12 سال
5,890,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIN BUILDING
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,515,000
 
۱ تخته
12,665,000
 
6 تا 12 سال
5,890,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,850,000
 
۱ تخته
14,670,000
 
6 تا 12 سال
7,000,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,850,000
 
۱ تخته
14,670,000
 
6 تا 12 سال
7,000,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,220,000
 
۱ تخته
15,230,000
 
6 تا 12 سال
7,205,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,730,000
 
۱ تخته
16,160,000
 
6 تا 12 سال
7,300,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,575,000
 
۱ تخته
17,260,000
 
6 تا 12 سال
7,205,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,250,000
 
۱ تخته
18,370,000
 
6 تا 12 سال
7,370,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,320,000
 
۱ تخته
20,410,000
 
6 تا 12 سال
8,255,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std land
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,460,000
 
۱ تخته
18,750,000
 
6 تا 12 سال
8,170,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Superior Land
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,800,000
 
۱ تخته
19,100,000
 
6 تا 12 سال
7,730,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Luxury room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,300,000
 
۱ تخته
20,940,000
 
6 تا 12 سال
8,260,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,595,000
 
۱ تخته
20,295,000
 
6 تا 12 سال
8,895,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Deluxe Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,865,000
 
۱ تخته
23,695,000
 
6 تا 12 سال
9,045,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
superior room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,390,000
 
۱ تخته
24,480,000
 
6 تا 12 سال
9,270,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Premium Room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
18,090,000
 
۱ تخته
25,530,000
 
6 تا 12 سال
9,570,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
deluxe land view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
19,840,000
 
۱ تخته
28,155,000
 
6 تا 12 سال
10,320,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
deluxe sea view
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
30,350,000
 
۱ تخته
43,920,000
 
6 تا 12 سال
14,820,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
s.land
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
34,720,000
 
۱ تخته
50,480,000
 
6 تا 12 سال
16,700,000
 
2 تا 6 سال
3,190,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
s.sea view
 
 
 
 
 
  برنامه سفر :

  

 
 
© 2018 , All Right Reserved