مجسمه پری های رقصان

مجسمه پری های رقصان

آشنایی با مجسمه های پری های رقصان

آشنایی با مجسمه های پری های رقصان

رابین وایت، عکاس با استعداد انگلیسی با به کارگیری سیم های فولادی ضد زنگ مجسمه های دلربای پری های رقصان را خلق کرد. این مجسمه ها به قدری حس سرزندگی دارند که احساس می کنید در هر لحظه ممکن است بپرند و چرخ زنان دور شوند.

مجسمه های پری های رقصان در استافوردشردر کشور انگلیس قرارگرفته اند.

ایده ی مجسمه های پری های رقصان

جنس مجسمه های پری های رقصان

ایده ساختن مجسمه پری های رقصان

روزی رابین در حال عکاسی در باغ شخصی خودش بود که به صورت اتفاقی و بازی نور و شاخه های درختان، در یکی از عکس ها تصویری شبیه به یک پری بر روی شاخه ی درخت دیده شد؛ به همین دلیل او به ایده ی ساختن مجسمه های رقصان در دل طبیعت رسید.

تاریخچه مجسمه ی پری های رقصان  معرفی مجسمه های پری های رقصان

 
© 2018 , All Right Reserved