3 تا از ترسناک ترین و عجیب ترین رسوم و سنت ها در سراسر جهان

3 تا از ترسناک ترین و عجیب ترین رسوم و سنت ها در سراسر جهان


1. زندگی با مرده ها:

یکی از عجیب ترین رسوم در سراسر دنیا! بعضی از مردم اندونزی رسمی عجیب و ترسناک دارند. آن ها به جا ی دفن کردن مرده های خود با آنها زندگی میکنند

2.حلقه های گردن:

این رسم در تایلند و در میان قبایل آفریقایی رواج دارد! این حلقه ها از سن 2 سالگی به دور گردن  دختر ها انداخته میشود و سبب کشیده تر شدن گردنشان میشود که یکی از فاکتور های زیبایی به شمار میرود

3. باند پیچی کردن پا!

یکی از دردناکترین و عجیب ترین رسوم در دنیا، بانداژ پاست که در میان چینی ها رایج است. در این روش با باند های محکم و تنگ سبب تغییر شکل پای دختران جوان میشوند! در نظر چینی ها یکی از فاکتور های زیبایی دختران جوان داشتن پاهای کوچک است. این کار اکنون ممنوع اعلام شده است چون سبب فلج شدن و از کار افتادگی پا برای همیشه میشود.
@golfamsafar
 
© 2018 , All Right Reserved