هاوایی، بالاترین میزان امید به زندگی

براساس یک مطالعه اخیرا منتشر شده در مجله JAMA، هاوایی ها بیشترین میزان امید به زندگی در میان ایالت های آمریکایی دارند.

میانگین امید به زندگی از زمان تولد، 81.3 سال هاوایی چندین ساله یکی از سالمترین ایالات های ایالات متحده در نظر گرفته شده است. فقط 19 درصد از هاوایی ها از چاقی رنج می برند. و فقط حدود 17 درصد از هاوایی ها سیگار می کشند هاوایی ها از پایین ترین نرخ افسردگی را در کشورشان دارند.
اگر به انگیزه بیشتری نیاز داشتید، وسایل خود را  برای حرکت به هاوایی آماده کنید.
آمار سالم تصادفی نیست. در چند سال گذشته، هاوایی چندین طرح بهداشتی را انجام داده است، از جمله ساخت دوچرخه سواری جدید و مسیرهای پیاده روی. این کشور برای دسترسی آسان به ساحل مشهور است.
 
© 2018 , All Right Reserved