هتل دابل تری بای هیلتون اند رزیدنس البرشا دبی

 
  • هتل دابل تری بای هیلتون اند رزیدنس البرشا دبی
 
    14:00
 
 
 
 

 ارزش نسبت به قیمت

 موقعیت مکانی

  نظافت

  راحتی

 امکانات

برخورد پرسنل