تور کوالالامپور

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۵,۴۴۱,۰۰۰ تومان
ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۸
تور کوالالامپور + سنگاپور

مدت اقامت : 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۸
تور لوکس سنگاپور

مدت اقامت : 4 شب و 5 روز سنگاپور
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۸,۴۱۷,۰۰۰ تومان
تور لوکس سنگاپور و بالی

مدت اقامت : 3 شب سنگاپور + 4 شب بالی
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
تور لوکس کوالالامپور و سنگاپور و بالی

مدت اقامت : 3 شب سنگاپور + 4 شب بالی + 3 شب کوالالامپور
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۱۸,۱۷۷,۰۰۰ تومان
تور لوکس سنگاپور ( ویژه مسابقات فرمول 1)

مدت اقامت : 5 شب و 6 روز سنگاپور ( 27 شهریور لغایت سوم مهرماه )
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۱۵,۱۶۵,۰۰۰ تومان
تور نمایشگاه حلال کوالالامپور

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۵,۵۴۹,۰۰۰ تومان
تور نمایشگاه صنعت ساختمان و تاسیسات و تهویه مطبوع سنگاپور

مدت اقامت : 4 شب و 5 روز سنگاپور
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۸,۴۱۷,۰۰۰ تومان
تور نمایشگاه ایمنی در کار (WSA) و نمایشگاه پیشگیری از آتش و بحران سنگاپور (FDA)

مدت اقامت : 4 شب و 5 روز سنگاپور
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۸,۴۱۷,۰۰۰ تومان
تور نمایشگاه بین المللی قهوه (SEAsia Café ) و پذیرایی و صنایع غذایی ( Equip&Dine )سنگاپور

مدت اقامت : 4 شب و 5 روز سنگاپور
تاریخ اعتبار از 1398/05/01 تا 1398/06/31
ماهان ایر
۸,۴۱۷,۰۰۰ تومان