پکیج تور7 روزه آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال نوروز 98 - تور 1555

  پکیج تور7 روزه آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال نوروز 98 - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و7 روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
 ویژه درخواست های رفت 28و 29 اسفند و  1 و 2 و 3 و4 و 5 و6و7و8و9و10و 11 فروردین
 
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 03:00 ساعت برگشت : 22:00
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,855,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,060,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,645,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,470,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,985,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,955,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,805,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
6,490,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,115,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,240,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,150,000
شب اضافه : 0
 
 
اتاق 6 نفره
5,810,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,335,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,430,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,430,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,430,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم /BUNGALOW ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,680,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,800,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,555,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم /MAIN BUILDING
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,430,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,430,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,430,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD SEA SIDE VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,055,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,360,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,745,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD SEA SIDE VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,310,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,740,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,865,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,615,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,210,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,025,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SEA ROOM POOL VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,990,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,775,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,210,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,155,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
10,750,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,295,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,930,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,180,000
شب اضافه : 0
 
 
اتاق 5 نفره
8,055,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,680,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم /STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,045,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,350,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,745,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,735,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,380,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
7,085,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SEA VIEW /استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,255,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,660,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,845,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,255,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,660,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,845,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,255,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,660,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,845,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم /STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,530,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,070,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,985,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SEA SIDE VIEW / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,810,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,485,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
7,120,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SEA VIEW / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,365,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,835,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم /LUXURY ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,940,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,690,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,285,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
7,190,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,215,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,110,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
7,330,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,560,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,620,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,285,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
7,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / SUPERIOR SEA SIDE ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,285,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,210,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
7,360,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,800,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
15,470,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
8,130,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / DELUXE ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,580,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
16,645,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
8,520,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / DELUXE SEA VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,035,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
19,620,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,290,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
8,245,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / DELUXE ROOM
 
 
 
 
 
  برنامه سفر :

  

 
 

© 2018 , All Right Reserved