نرخ اقامت 3شب سنگاپوربا ویزا همراه با شب اضافه - تور 1543

  نرخ اقامت 3شب سنگاپوربا ویزا همراه با شب اضافه

  مدت اقامت : 03 شب سنگاپور
  خدمات آژانس : 6شب و 7روز اقامت در هتل مطابق با سرویس هتل
ترانسفر فرودگاهي،راهنمای فارسی زبان، گشت نیمروزی درسنگاپور

  مدارک لازم : پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
اسکن رنگی پاسپورت ، یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید جدید3*4
مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هر گونه ممنوئیت خروج از کشور به عهده آژانس در خواست کننده و یا مسافر می باشد
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  ترانسفر فرودگاهی
  گشت شهری
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه سامان
 
   خدمات هتل  :
هتل با صبحانه
 
   خدمات ویزا  :
ویزای سنگاپور
 
 
  توضیحات  
برای چک کردن پایین ترین نرخ پروازی با تمامی ایرلاین های موجود ومتنوع به وبسایت www.golfamsafar.com مراجعه نمایید.
همچنین برای محاسبه نرخ تور نرخ های اقامت را به بلیط اضافه نمایید.
 
 

با توجه به نوسانات نرخ ارز و مشکل در به روز رسانی ریالی قیمت ها این نرخ فقط برای محاسبه و پرداخت تومانی ارائه شده است و هیچ گونه اعتبار دیگری جهت مراجعه به این نرخ برای اطلاع از قیمت واقعی ارز نخواهد داشت . نرخ ارز به کار رفته در پکیج طبق عدد هر دلار   14,000   تومان محاسبه شده است . امکان دارد این قیمت تغییر کند لطفا در هنگام خرید چک کنید .
کد ارزی همکار 131 می باشد.

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
220 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
370 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
210 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
124 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
220 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
370 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
210 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
124 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
220 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
370 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
210 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
124 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
220 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
370 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
210 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
124 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
244 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
418 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
234 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
133 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
259 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
448 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
241 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
139 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
283 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
496 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
273 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
145 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
307 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
544 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
297 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
154 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
313 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
556 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
303 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
157 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
346 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
622 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
333 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
170 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( -- )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
364 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
658 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
337 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
175 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
364 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
658 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
354 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
175 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
385 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
700 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
375 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
181 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
URBAN ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
427 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
714 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
417 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
196 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
PREMIER
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
427 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
714 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
417 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
196 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
STUDIO ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
433 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
796 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
423 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
199 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
435 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
940 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
425 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
223 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
TOWER WING DELUXE ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
694 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
1,318 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
684 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
289 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
نوزاد
50 دلار + 0 تومان
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 
  برنامه سفر :

 

 

 

 

 
 

© 2018 , All Right Reserved