نرخ اقامت 2 شب اقامت استانبول همراه با شب اضافه ویژه نوروز 98 - تور 1533

  نرخ اقامت 2 شب اقامت استانبول همراه با شب اضافه ویژه نوروز 98

  مدت اقامت : 2شب و 3 روز
  امکانات تور :
  خدمات هتل
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   راهنمای تور  :
دارد
 
   گشت شهری  :
دارد
 
   سیم کارت  :
ندارد
 
   ترانسفر از فرودگاه به هتل  :
دارد
 
   ترانسفر از هتل به فرودگاه  :
دارد
 
   cip فرودگاه امام خمینی  :
در صورت درخواست خدمات cipمبلغ 490.000 تومان به مبالغ زیر اضافه گردد.
 
 
  توضیحات  
برای چک کردن پایین ترین نرخ پروازی با تمامی ایرلاین های موجود ومتنوع به وبسایت www.golfamsafar.com مراجعه نمایید.
همچنین برای محاسبه نرخ تور نرخ های اقامت را به بلیط اضافه نمایید.
آخرین خروج مسافر 15فروردین ماه
 
 

با توجه به نوسانات نرخ ارز و مشکل در به روز رسانی ریالی قیمت ها این نرخ فقط برای محاسبه و پرداخت تومانی ارائه شده است و هیچ گونه اعتبار دیگری جهت مراجعه به این نرخ برای اطلاع از قیمت واقعی ارز نخواهد داشت . نرخ ارز به کار رفته در پکیج طبق عدد هر دلار   14,000   تومان محاسبه شده است . امکان دارد این قیمت تغییر کند لطفا در هنگام خرید چک کنید .
کد ارزی همکار 131 می باشد.

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
32 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
64 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
16 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
38 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
64 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
20 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
42 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
84 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
22 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
50 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
100 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
26 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
50 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
94 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
26 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
60 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
120 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
30 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
60 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
120 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
30 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
60 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
120 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
32 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
62 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
124 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
32 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
62 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
126 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
62 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
62 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
114 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
32 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
72 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
144 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
36 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
74 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
148 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
40 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
74 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
148 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
36 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
76 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
152 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
38 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
80 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
160 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
40 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
84 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
168 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
42 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
86 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
172 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
44 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
88 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
176 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
44 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
88 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
176 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
44 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
88 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
176 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
50 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
88 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
176 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
44 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
92 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
184 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
46 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
101 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
202 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
52 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
104 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
208 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
70 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
122 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
244 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
70 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
126 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
251 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
62 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
158 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
316 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
82 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
PARKVIEW
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
182 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
358 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
92 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
EXECUTIVE BOSPHORUS
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
126 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
251 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
62 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
GARDEN VIEW
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
160 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
316 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
82 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
BOSPHORUS VIEW
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
132 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
264 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
92 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
ADVANTAGE GARDEN
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
142 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
248 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
72 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
146 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
270 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
162 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
322 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
82 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
208 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
408 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
116 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
DELUXE CITY
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
270 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
532 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
116 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
DELUXE BOSPHORUS
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
254 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
440 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
116 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
280 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
490 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
128 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
COURTYARD
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
272 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
512 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
توضيحات
PARKVIEW
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
360 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
726 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
162 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
BOSPHORUS VIEW
 
 

© 2018 , All Right Reserved