نرخ اقامت استانبول همراه با شب اضافه (ویژه اسفند ماه) - تور 1538

  نرخ اقامت استانبول همراه با شب اضافه (ویژه اسفند ماه)

  مدت اقامت : 2شب و 3 روز
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   راهنمای تور  :
دارد
 
   گشت شهری  :
دارد
 
   سیم کارت  :
ندارد
 
   ترانسفر از فرودگاه به هتل  :
دارد
 
   ترانسفر از هتل به فرودگاه  :
دارد
 
   cip فرودگاه امام خمینی  :
در صورت درخواست پرواز مبلغ 490.000 تومان به مبالغ زیر اضافه گردد.
 
 
  توضیحات  
 
برای چک کردن پایین ترین نرخ پروازی با تمامی ایرلاین های موجود ومتنوع به وبسایت www.golfamsafar.com مراجعه نمایید.
همچنین برای محاسبه نرخ تور نرخ های اقامت را به بلیط اضافه نمایید.
آخرین خروج مسافر 25 اسفند ماه
 
 

با توجه به نوسانات نرخ ارز و مشکل در به روز رسانی ریالی قیمت ها این نرخ فقط برای محاسبه و پرداخت تومانی ارائه شده است و هیچ گونه اعتبار دیگری جهت مراجعه به این نرخ برای اطلاع از قیمت واقعی ارز نخواهد داشت . نرخ ارز به کار رفته در پکیج طبق عدد هر دلار   14,000   تومان محاسبه شده است . امکان دارد این قیمت تغییر کند لطفا در هنگام خرید چک کنید .
کد ارزی همکار 131 می باشد.

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
38 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
14 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
24 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
42 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
16 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
26 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
52 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
28 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
56 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
14 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
32 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
64 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
16 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
34 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
64 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
18 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
34 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
68 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
16 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
38 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
76 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
20 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
38 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
74 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
38 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
42 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
82 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
22 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
48 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
96 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
24 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
48 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
94 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
50 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
48 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
96 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
24 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
48 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
94 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
50 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
50 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
100 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
26 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
50 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
100 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
26 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
58 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
114 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
32 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
66 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
120 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
34 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
66 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
130 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
34 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
66 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
122 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
34 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
68 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
134 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
36 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
86 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
168 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
44 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
130 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
258 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
80 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
158 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
314 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
80 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

© 2018 , All Right Reserved