نرخ اقامت استانبول همراه با شب اضافه(ویژه فروردین ماه) - تور 1539

  نرخ اقامت استانبول همراه با شب اضافه(ویژه فروردین ماه)

  مدت اقامت : 2شب و 3 روز
  امکانات تور :
  خدمات هتل
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   راهنمای تور  :
دارد
 
   گشت شهری  :
دارد
 
   سیم کارت  :
ندارد
 
   ترانسفر از فرودگاه به هتل  :
دارد
 
   ترانسفر از هتل به فرودگاه  :
دارد
 
   cip فرودگاه امام خمینی  :
در صورت درخواست cip مبلغ 490.000 تومان به مبالغ زیر اضافه گردد.
 
 
  توضیحات  
برای چک کردن پایین ترین نرخ پروازی با تمامی ایرلاین های موجود ومتنوع به وبسایت www.golfamsafar.com مراجعه نمایید.
همچنین برای محاسبه نرخ تور نرخ های اقامت را به بلیط اضافه نمایید.
آخرین خروج مسافر 31فروردین ماه
 
 

با توجه به نوسانات نرخ ارز و مشکل در به روز رسانی ریالی قیمت ها این نرخ فقط برای محاسبه و پرداخت تومانی ارائه شده است و هیچ گونه اعتبار دیگری جهت مراجعه به این نرخ برای اطلاع از قیمت واقعی ارز نخواهد داشت . نرخ ارز به کار رفته در پکیج طبق عدد هر دلار   14,000   تومان محاسبه شده است . امکان دارد این قیمت تغییر کند لطفا در هنگام خرید چک کنید .
کد ارزی همکار 131 می باشد.

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
26 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
58 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
10 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
32 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
58 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
14 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
36 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
78 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
16 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
44 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
88 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
20 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
45 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
90 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
24 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
54 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
114 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
26 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
54 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
114 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
24 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
54 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
114 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
24 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
56 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
120 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
56 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
56 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
108 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
26 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
56 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
118 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
26 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
66 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
138 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
30 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
68 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
142 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
34 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
68 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
142 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
30 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
70 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
146 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
32 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
74 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
152 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
34 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
78 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
160 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
36 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
80 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
166 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
38 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
82 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
170 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
38 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
82 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
170 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
38 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
82 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
170 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
38 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
82 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
170 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
38 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
86 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
166 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
44 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
95 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
196 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
46 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
98 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
202 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
64 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
116 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
238 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
64 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
120 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
244 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
56 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
152 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
310 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
76 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
PARKVIEW
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
176 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
352 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
86 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
EXECUTIVE BOSPHORUS
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
120 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
244 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
56 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
GARDEN VIEW
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
154 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
310 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
76 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
BOSPHORUS VIEW
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
126 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
258 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
86 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
ADVANTAGE GARDEN
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
136 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
242 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
66 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
140 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
264 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
156 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
316 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
76 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
202 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
402 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
110 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
DELUXE CITY
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
264 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
526 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
110 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
DELUXE BOSPHORUS
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
248 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
434 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
110 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
274 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
484 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
122 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
COURTYARD
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
266 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
506 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
توضيحات
PARKVIEW
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
354 دلار + 0 تومان
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
720 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
156 دلار + 0 تومان
شب اضافه : 0
 
توضيحات
BOSPHORUS VIEW
 
 

© 2018 , All Right Reserved