تور9 شب و 10 روز آنتالیا همراه با شب اضافه با پرواز مستقیم اطلس گلوبال ویژه نوروز 98 - تور 1507

  تور9 شب و 10 روز آنتالیا همراه با شب اضافه با پرواز مستقیم اطلس گلوبال ویژه نوروز 98 - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
9 شب و 10 روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
ویژه نوروز 98 
 **این پکیج مخصوص درخواست های 9 شب و بیشتر می باشد**
- شب اضافه نفر سوم با قیمت شب اضافه هرنفردر اتاق دوتخته محاسبه شود
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 03:00 ساعت برگشت : 22:00
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,150,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,030,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
7,270,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,090,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
10,435,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
7,740,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,790,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,490,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
8,095,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,380,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,770,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
8,385,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم /STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,610,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,720,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
8,505,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD SEA SIDE VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,845,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,075,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
8,620,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIN BUILDING / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,315,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,775,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
8,855,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD SEA SIDE VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,785,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,480,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
9,090,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,370,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
15,360,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
9,380,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SEA ROOM POOL VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,425,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
16,940,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
9,910,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,010,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
19,345,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
10,200,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,480,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
18,525,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
10,435,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,650,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
20,280,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
11,020,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SEA VIEW /استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,480,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
18,525,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
10,435,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم /DELUXE LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,830,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
19,050,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
10,610,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,065,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
19,400,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
10,730,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,535,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
20,105,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
10,965,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم /STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,005,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
20,810,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
11,200,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SEA SIDE VIEW / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,470,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
21,510,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
11,435,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SEA VIEW / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,650,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
20,280,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
11,020,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
LUXURY ROOM/ استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,005,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
20,810,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
11,200,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,005,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
20,810,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
11,200,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,235,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
21,160,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
11,315,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,940,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
22,215,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
11,665,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,410,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
22,915,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
11,900,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / SUPERIOR SEA SIDE ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,940,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
22,215,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
11,665,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
19,780,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
26,460,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
13,095,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / DELUXE ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
21,130,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
28,485,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
13,770,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / DELUXE SEA VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
21,130,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
35,845,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
13,770,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
25,990,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
35,775,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
16,200,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW / استخر آب گرم
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
28,690,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
39,825,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
17,550,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / SEA VIEW
 
 
 
 
 
  برنامه سفر :

  

 
 

© 2018 , All Right Reserved