تور7 روزه کوش آداسی با پرواز اطلس گلوبال ویژه 16 ، 17 و 18 خرداد ماه - تور 1624

  تور7 روزه کوش آداسی با پرواز اطلس گلوبال ویژه 16 ، 17 و 18 خرداد ماه - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و7 روز
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10/000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب اقامت در هتل مطابق با بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
ویژه رفت 16 و 17 و 18 خرداد ماه
 
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 05:15 ساعت برگشت : 23:59
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,570,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,400,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,150,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD ROOM
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,200,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
6,160,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,430,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD ROOM
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,200,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
6,600,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,580,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,340,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
6,270,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,470,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,650,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,620,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,920,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,340,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,730,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,960,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,560,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,730,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,960,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea view
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,790,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,400,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,170,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,800,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,420,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,520,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
CLUB ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,860,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,970,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,370,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,370,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,280,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,470,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,580,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,530,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,560,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std land view
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,950,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,670,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,270,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
CLUB ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,250,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
15,270,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
main sea view
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,980,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
10,080,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,880,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,570,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,570,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,570,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea view
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,070,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
10,320,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,820,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,370,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
10,770,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,970,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
superior sea side view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,380,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
10,800,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,970,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,460,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,540,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std land
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,460,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,540,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD SEA
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,600,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,100,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,080,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,090,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,820,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,220,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,470,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,920,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,020,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,850,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,480,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,200,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea side
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,220,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
15,050,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,390,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,600,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea view
 
 
 
 
 
© 2018 , All Right Reserved