تور7 روزه کوش آداسی با پرواز مستقیم اطلس گلوبال ویژه 31 فروردین - تور 1566

  تور7 روزه کوش آداسی با پرواز مستقیم اطلس گلوبال ویژه 31 فروردین - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و7 روز
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10/000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب اقامت در هتل مطابق با بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
ویژه رفت 31 فروردین
 
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 05:15 ساعت برگشت : 23:59
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,090,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
3,390,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
2,790,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,220,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
3,580,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
2,860,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,460,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
3,940,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
2,980,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std garden view
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,520,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
4,030,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,010,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,640,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
4,210,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,070,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,760,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
4,390,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,130,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,000,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
4,750,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,250,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
CLUB ROOM /همراه با استخر آبگرم
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,120,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
4,930,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,310,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW /همراه با استخر آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,180,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,020,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,340,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
ROH
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,180,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,020,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,340,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW /همراه با استخر آبگرم
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,240,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,110,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,370,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD SEA VIEW /همراه با استخر آبگرم
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,480,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,470,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,490,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,540,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,560,000
شب اضافه : 0
 
 
اتاق 5 نفره
4,140,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,520,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,780,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,920,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,640,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
superior sea side view
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,720,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,830,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,610,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,720,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,830,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,610,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIN SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,840,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
6,010,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,670,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,960,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
6,190,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
3,730,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,560,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,090,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,030,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,620,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,490,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,060,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,460,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,440,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,480,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD GARDEN VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,880,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,070,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,690,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,820,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,980,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,660,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
2,490,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND VIEW
 
 
 
 
 

© 2018 , All Right Reserved