تور7 روزه بدروم با پرواز اطلس گلوبال ویژه 16 ، 17 و 18 خرداد ماه - تور 1625

  تور7 روزه بدروم با پرواز اطلس گلوبال ویژه 16 ، 17 و 18 خرداد ماه - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

تخفیف ویژه
  مدت اقامت : 6 شب و7 روز
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10/000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب اقامت در هتل مطابق با بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
ویژه رفت  16 ,17 و 18 خردادماه
 
* در صورت درخواست نفر سوم در اتاق (( نفر اضافه )) حتما وجود اتاق 3 تخته در هتل درخواستی با کارشناسان فروش مربوطه هماهنگ شود *
**در صورت داشتن 2 بچه در 1 اتاق حتما با کارشناسان فروش مربوطه هماهنگ شود **
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 05:15 ساعت برگشت : 23:45
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,620,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
6,800,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,640,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,870,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,040,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,710,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,950,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,150,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,750,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
roh
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,170,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,490,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
club std room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,320,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,710,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,940,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,550,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,050,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
club room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,920,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,600,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,240,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
hotel room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,300,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,170,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
club standard room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,670,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,800,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,600,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
hotel standard room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,370,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,290,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,460,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD GARDEN
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,520,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,510,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,540,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,370,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,290,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,460,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
standard room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,600,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,620,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,570,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD SEA VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,370,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,290,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,460,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
anex room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,520,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,510,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,540,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
standard room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,050,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
10,300,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,800,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,270,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
10,640,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD SEA
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,200,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
10,530,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,870,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD Land View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,570,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,090,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,060,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Superior Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,200,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
10,530,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,870,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
club garden view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,570,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,090,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,060,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
club room sea
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,950,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,650,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,250,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Hotel Room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,500,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,470,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,020,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Asteria Bodrum Resort -- std land view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,700,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,390,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Superior Room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,150,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,110,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Deluxe Jaccuzi
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,950,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,650,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,250,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,700,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,780,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,620,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,170,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,990,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,360,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
myndos room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,550,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,550,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,550,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
main std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,770,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,890,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,660,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Hotel Room Sea
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,770,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,890,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,660,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std land view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,150,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,450,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,850,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,530,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,700,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,040,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD Land View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,900,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,580,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,220,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,500,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
15,480,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,520,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
hilton guest room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,400,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
16,830,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,800,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
hilton guest room sea view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,500,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
16,600,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Superior Room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,430,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
19,870,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
8,990,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Superior Room Land View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,700,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
21,780,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,620,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Deluxe Room Garden View
 
 
 
 
 
© 2018 , All Right Reserved