تور7 روزه آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال ویژه تعطیلات خرداد ماه - تور 1621

  تور7 روزه آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال ویژه تعطیلات خرداد ماه - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و7 روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
 ویژه درخواست های رفت 09 و 10 و 11 خرداد ماه ( تعطیلات خرداد ماه )
در صورت درخواست تور به تاریخ رفت 9 , 10 خرداد پکیج دارای 300.000 تومان افزایش نرخ می باشد .
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 04:00 ساعت برگشت : 23:59
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,080,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
6,980,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,150,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,880,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,100,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,620,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,700,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,800,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,930,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,020,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,840,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,650,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,780,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,800,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,300,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,220,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
8,370,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD SEA SIDE VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,340,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,430,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم /BUNGALOW ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,500,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,880,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,620,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم /MAIN BUILDING
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,590,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,820,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,600,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,670,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
8,520,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea side
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,720,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,860,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
8,000,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,950,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
16,920,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
8,200,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,820,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
20,200,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,200,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,850,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
17,920,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,100,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,000,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
18,000,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
8,500,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,350,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
20,060,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,150,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,790,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
19,800,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM -chd until 6
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,790,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
19,800,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM -chd until 6
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,300,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
20,990,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,600,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Superior Land
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,480,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
18,900,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,300,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,490,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
20,560,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,760,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,680,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
21,000,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,650,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,890,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
22,560,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,650,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std land
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,540,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
21,950,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,650,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,100,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
22,930,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
10,430,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
A Blok
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,080,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
27,390,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
11,705,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
21,000,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
28,600,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
12,330,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
superior room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
21,200,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
28,460,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
12,870,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
deluxe land view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
22,680,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
30,690,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
13,500,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
deluxe sea view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
27,720,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
37,350,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
16,700,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Premium Room
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
34,720,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
47,850,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
19,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
s.land
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
38,720,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
51,850,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
21,900,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
s.sea view
 
 
 
 
 
  برنامه سفر :

  

 
 
© 2018 , All Right Reserved