تور بدروم با پرواز اطلس گلوبال و ترکیش ایرلاین (ویژه 19و20مرداد)

  تور بدروم با پرواز اطلس گلوبال و ترکیش ایرلاین (ویژه 19و20مرداد)

  مدت اقامت : 6شب
  خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت به فرودگاه ازمیر با پرواز اطلس گلوبال و یا از طریق استانبول با پرواز ترکیش- ترانسفر از فرودگاه به هتل و بالعکس-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی
  مدارک لازم : پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار-50%مبلغ تور
  توضیحات :

در صورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 300/000تومان به نرخ های پکیج اضافه می شود

 در صورت درخواست پرواز ترکیش مبلغ 200/000تومان به نرخ های پکیج اضافه می شود 

 
  امکانات تور :
   بیمه مسافرتی     راهنمای تور    ترانسفر فرودگاهی    20 کیلو بار  
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 04:40 ساعت برگشت : 23:10
روزهای پرواز :
   ترکیش ایرلاینز
ساعت پرواز : ساعت رفت : 03:00 ساعت برگشت : 23:45
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,270,000
 
 
۱ تخته
2,750,000
 
 
6 تا 12 سال
1,895,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,410,000
 
 
۱ تخته
2,980,000
 
 
6 تا 12 سال
1,975,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,455,000
 
 
۱ تخته
3,055,000
 
 
6 تا 12 سال
1,995,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,525,000
 
 
۱ تخته
3,170,000
 
 
6 تا 12 سال
1,995,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,525,000
 
 
۱ تخته
3,170,000
 
 
6 تا 12 سال
1,995,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,685,000
 
 
۱ تخته
3,435,000
 
 
6 تا 12 سال
2,095,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
CLUB ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,795,000
 
 
۱ تخته
3,625,000
 
 
6 تا 12 سال
2,170,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,870,000
 
 
۱ تخته
3,740,000
 
 
6 تا 12 سال
2,195,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,985,000
 
 
۱ تخته
3,930,000
 
 
6 تا 12 سال
2,260,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD SEA VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,870,000
 
 
۱ تخته
3,740,000
 
 
6 تا 12 سال
2,195,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
CLUB ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,985,000
 
 
۱ تخته
3,930,000
 
 
6 تا 12 سال
2,260,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,985,000
 
 
۱ تخته
3,930,000
 
 
6 تا 12 سال
2,260,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD LAN VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,985,000
 
 
۱ تخته
3,930,000
 
 
6 تا 12 سال
2,260,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
CLUB ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,095,000
 
 
۱ تخته
4,120,000
 
 
6 تا 12 سال
2,320,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
HOTEL ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,080,000
 
 
۱ تخته
4,080,000
 
 
6 تا 12 سال
2,295,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
VILLAGE ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,195,000
 
 
۱ تخته
4,270,000
 
 
6 تا 12 سال
2,365,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,150,000
 
 
۱ تخته
4,195,000
 
 
6 تا 12 سال
2,340,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,170,000
 
 
۱ تخته
4,235,000
 
 
6 تا 12 سال
2,355,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,195,000
 
 
۱ تخته
4,310,000
 
 
6 تا 12 سال
2,375,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD GARDEN VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,330,000
 
 
۱ تخته
4,500,000
 
 
6 تا 12 سال
2,435,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,425,000
 
 
۱ تخته
4,650,000
 
 
6 تا 12 سال
2,480,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
ROH ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,445,000
 
 
۱ تخته
4,690,000
 
 
6 تا 12 سال
2,490,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,495,000
 
 
۱ تخته
4,765,000
 
 
6 تا 12 سال
2,515,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
HOTEL ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,630,000
 
 
۱ تخته
4,995,000
 
 
6 تا 12 سال
2,585,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,795,000
 
 
۱ تخته
6,935,000
 
 
6 تا 12 سال
3,170,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,895,000
 
 
۱ تخته
7,125,000
 
 
6 تا 12 سال
3,230,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,830,000
 
 
۱ تخته
6,970,000
 
 
6 تا 12 سال
3,180,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,150,000
 
 
۱ تخته
7,505,000
 
 
6 تا 12 سال
3,345,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
SUPERIOR LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,385,000
 
 
۱ تخته
7,885,000
 
 
6 تا 12 سال
3,460,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,605,000
 
 
۱ تخته
9,900,000
 
 
6 تا 12 سال
4,070,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
SUPERIOR LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,110,000
 
 
۱ تخته
10,735,000
 
 
6 تا 12 سال
4,325,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
SUPERIOR SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,880,000
 
 
۱ تخته
10,355,000
 
 
6 تا 12 سال
4,210,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,095,000
 
 
۱ تخته
10,735,000
 
 
6 تا 12 سال
4,325,000
 
2 تا 6 سال
1,495,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD SEA VIEW
 
 

اعتبار از : 1396/08/12 تا : 1396/09/30
از: 940,000 تا:1,870,000 تومان