تور 6 شب و 7 روز آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال ویژه نوروز 98 - تور 1456

  تور 6 شب و 7 روز آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال ویژه نوروز 98 - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و7 روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
ویژه نوروز 98 
 **ویژه درخواست ها تا 7 اسفند ماه **
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 09:30 ساعت برگشت : 18:00
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,365,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,955,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,990,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
6,890,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,095,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,460,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,595,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,330,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,775,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,065,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,485,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,850,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,445,000
شب اضافه : 0
 
 
اتاق 6 نفره
5,990,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,525,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم /STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,010,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,415,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,600,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD SEA SIDE VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,165,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,650,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,680,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIN BUILDING / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,475,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,115,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,835,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD SEA SIDE VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,790,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,585,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,990,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,180,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
10,170,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,190,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SEA ROOM POOL VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,885,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,225,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,540,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,985,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,415,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,600,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,275,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,830,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,735,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,585,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,280,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,890,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,365,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,455,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,280,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SEA VIEW /استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,585,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,280,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,890,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم /DELUXE LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,365,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,455,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,280,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / DELUXE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,820,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,635,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,010,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,975,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,865,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,085,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,290,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,335,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,240,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم /STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,600,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,805,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,400,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SEA SIDE VIEW / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,915,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,275,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,555,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SEA VIEW / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,365,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,455,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,280,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
LUXURY ROOM/ استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,600,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,805,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,400,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,600,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,805,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,400,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,760,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,040,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,475,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,225,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,745,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,710,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,225,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,745,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,710,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,540,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
15,210,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,865,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / SUPERIOR SEA SIDE ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,495,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
16,635,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
8,355,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM / استخر آب گرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,125,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
17,580,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
8,670,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / DELUXE ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,025,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
18,930,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,120,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / DELUXE SEA VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,025,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
23,835,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,120,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,265,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
23,790,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
10,740,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW / استخر آب گرم
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
19,065,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
26,490,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
11,640,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,800,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
استخر آب گرم / SEA VIEW
 
 
 
 
 
  برنامه سفر :

  

 
 

© 2018 , All Right Reserved