تور 6 شب و 7روز قبرس - پرواز اطلس گلوبال(ویژه 7 مرداد) - تور 1110

  تور 6 شب و 7روز قبرس - پرواز اطلس گلوبال(ویژه 7 مرداد) - 8 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6شب و 7روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار
  امکانات تور :
  خدمات پرواز
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و 7روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 04:15 ساعت برگشت : 23:45
روزهای پرواز :

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,365,000
 
 
۱ تخته
5,295,000
 
 
6 تا 12 سال
3,445,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,995,000
 
 
۱ تخته
6,095,000
 
 
6 تا 12 سال
3,895,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,925,000
 
 
۱ تخته
7,350,000
 
 
6 تا 12 سال
4,470,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DIAMOND COURT ROOM
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,450,000
 
 
۱ تخته
8,140,000
 
 
6 تا 12 سال
4,735,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
MAIN BUILDING LAND VIEW
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,695,000
 
 
۱ تخته
8,560,000
 
 
6 تا 12 سال
4,865,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
MAIN BUILDING SEA VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,450,000
 
 
۱ تخته
8,140,000
 
 
6 تا 12 سال
4,735,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,240,000
 
 
۱ تخته
9,355,000
 
 
6 تا 12 سال
5,130,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
PALM VILLA
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,980,000
 
 
۱ تخته
8,930,000
 
 
6 تا 12 سال
4,995,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,295,000
 
 
۱ تخته
10,935,000
 
 
6 تا 12 سال
5,660,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
MAIN LAND VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,665,000
 
 
۱ تخته
11,495,000
 
 
6 تا 12 سال
5,845,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
MAIN SEA VIEW
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,090,000
 
 
۱ تخته
12,150,000
 
 
6 تا 12 سال
6,055,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,240,000
 
 
۱ تخته
13,895,000
 
 
6 تا 12 سال
5,895,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,595,000
 
 
۱ تخته
14,195,000
 
 
6 تا 12 سال
6,320,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
Deluxe ROOM SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,355,000
 
 
۱ تخته
12,495,000
 
 
6 تا 12 سال
6,185,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( UFB )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,595,000
 
 
۱ تخته
12,890,000
 
 
6 تا 12 سال
6,320,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( UFB )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,880,000
 
 
۱ تخته
13,295,000
 
 
6 تا 12 سال
6,450,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD SEA VIEW
 
 

هتل

( UFB )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,395,000
 
 
۱ تخته
14,095,000
 
 
6 تا 12 سال
6,695,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DELUXE LAND VIEW
 
 

هتل

( UFB )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,675,000
 
 
۱ تخته
14,475,000
 
 
6 تا 12 سال
6,845,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DELUXE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,595,000
 
 
۱ تخته
12,890,000
 
 
6 تا 12 سال
6,320,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
HOLIDAY VILLAGE
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,465,000
 
 
۱ تخته
15,685,000
 
 
6 تا 12 سال
7,240,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
MAIN STD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,155,000
 
 
۱ تخته
18,220,000
 
 
6 تا 12 سال
8,085,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
MAIN SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,145,000
 
 
۱ تخته
13,735,000
 
 
6 تا 12 سال
6,580,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,395,000
 
 
۱ تخته
14,095,000
 
 
6 تا 12 سال
6,695,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,785,000
 
 
۱ تخته
17,695,000
 
 
6 تا 12 سال
7,895,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,480,000
 
 
۱ تخته
23,235,000
 
 
6 تا 12 سال
9,750,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DELUXE ROOM SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,695,000
 
 
۱ تخته
29,570,000
 
 
6 تا 12 سال
11,860,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DELUXE STANDARD ROOM
 
 
 
 
 

© 2018 , All Right Reserved