تور 6 شب و 7روز قبرس-پرواز اطلس گلوبال(ویژه 31 تیر) - تور 1109

  تور 6 شب و 7روز قبرس-پرواز اطلس گلوبال(ویژه 31 تیر) - 3 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6شب و 7روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار
  امکانات تور :
  30 کیلو بار
  خدمات پرواز
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و 7روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 04:15 ساعت برگشت : 23:45
روزهای پرواز :

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,365,000
 
 
۱ تخته
13,595,000
 
 
6 تا 12 سال
3,445,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,895,000
 
 
۱ تخته
6,055,000
 
 
6 تا 12 سال
3,695,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,425,000
 
 
۱ تخته
6,850,000
 
 
6 تا 12 سال
3,970,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DIAMOND COURT ROOM
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,950,000
 
 
۱ تخته
7,640,000
 
 
6 تا 12 سال
4,235,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
MAIN BUILDING LAND VIEW
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,195,000
 
 
۱ تخته
8,060,000
 
 
6 تا 12 سال
4,365,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
MAIN BUILDING SEA VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,950,000
 
 
۱ تخته
7,640,000
 
 
6 تا 12 سال
4,235,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,740,000
 
 
۱ تخته
8,855,000
 
 
6 تا 12 سال
4,630,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
PALM VILLA
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,480,000
 
 
۱ تخته
8,430,000
 
 
6 تا 12 سال
4,495,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,535,000
 
 
۱ تخته
12,390,000
 
 
6 تا 12 سال
5,025,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,095,000
 
 
۱ تخته
13,695,000
 
 
6 تا 12 سال
5,820,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
Deluxe ROOM SEA VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,795,000
 
 
۱ تخته
10,435,000
 
 
6 تا 12 سال
5,160,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
MAIN LAND VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,165,000
 
 
۱ تخته
10,995,000
 
 
6 تا 12 سال
5,345,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
MAIN SEA VIEW
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,590,000
 
 
۱ تخته
11,650,000
 
 
6 تا 12 سال
5,555,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,855,000
 
 
۱ تخته
11,995,000
 
 
6 تا 12 سال
5,685,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,095,000
 
 
۱ تخته
12,390,000
 
 
6 تا 12 سال
5,820,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
HOLIDAY VILLAGE
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,965,000
 
 
۱ تخته
15,185,000
 
 
6 تا 12 سال
6,740,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
MAIN STD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,655,000
 
 
۱ تخته
17,720,000
 
 
6 تا 12 سال
7,585,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
MAIN SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( UFB )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,095,000
 
 
۱ تخته
12,390,000
 
 
6 تا 12 سال
5,820,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( UFB )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,380,000
 
 
۱ تخته
12,795,000
 
 
6 تا 12 سال
5,950,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD SEA VIEW
 
 

هتل

( UFB )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,895,000
 
 
۱ تخته
13,595,000
 
 
6 تا 12 سال
6,195,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DELUXE LAND VIEW
 
 

هتل

( UFB )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,175,000
 
 
۱ تخته
13,975,000
 
 
6 تا 12 سال
6,345,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DELUXE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,645,000
 
 
۱ تخته
13,235,000
 
 
6 تا 12 سال
6,080,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,895,000
 
 
۱ تخته
13,595,000
 
 
6 تا 12 سال
6,195,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,285,000
 
 
۱ تخته
17,195,000
 
 
6 تا 12 سال
7,395,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,980,000
 
 
۱ تخته
22,735,000
 
 
6 تا 12 سال
9,250,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DELUXE ROOM SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,195,000
 
 
۱ تخته
29,070,000
 
 
6 تا 12 سال
11,360,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DELUXE STANDARD ROOM
 
 
 
 
 

© 2018 , All Right Reserved