تور 3 شب و 4 روز آنتالیا با پرواز رفت اطلس گلوبال و برگشت ماهان و بالعکس ویژه زمستان 97 - تور 1424

  تور 3 شب و 4 روز آنتالیا با پرواز رفت اطلس گلوبال و برگشت ماهان و بالعکس ویژه زمستان 97 - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 3 شب و4 روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
3 شب و 4 روز اقامت در هتل مطابق برد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت به آنتالیا با پرواز اطلس گلوبال برگشت از اسپارتا با پرواز ماهان بلیط رفت به اسپارتا با پرواز ماهان برگشت از اسپارتا با پرواز اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
ویژه رفت  5 و8 و12 و 15 بهمن ماه
در صورت در خواست بلیط بیزنس کلاس مبلغ 1.500.000 تومان به مبالغ تور اضافه می گردد.
 
 
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 04:40 ساعت برگشت : 15:00
روزهای پرواز :
   ماهان ایر
ساعت پرواز : ساعت رفت : 11:00 ساعت برگشت : 23:40
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,010,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
2,190,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,080,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
2,260,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,150,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
2,330,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,260,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
2,510,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,260,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
2,510,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,400,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
2,760,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,400,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
2,690,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,690,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
3,410,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,690,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
3,120,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,870,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
3,340,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,870,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
3,440,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,940,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
3,440,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,230,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
3,880,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,480,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
4,520,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,590,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
4,410,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,770,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
4,670,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,770,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
4,670,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,770,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
4,670,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,770,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
4,700,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,840,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,030,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,840,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
4,770,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,980,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,380,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,200,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
5,310,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,960,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
3,180,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,580,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,390,000
شب اضافه : 0
 
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
SUITE LAND ROOM
 
 
 
 
 
  برنامه سفر :