تور آنتالیا - ویژه نوروز ۱۳۹۹ - 2 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و7 روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی (زیر 60 سال) تا سقف 10/000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و7 روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
نوروز 99
درخواست های رفت 29 اسفند , 1 و 7 و 8 فروردین
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 05:00 ساعت برگشت : 13:00
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,840,000
 
۱ تخته
7,740,000
 
6 تا 12 سال
6,090,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,590,000
 
۱ تخته
8,690,000
 
اتاق 5 نفره
7,380,000
 
6 تا 12 سال
6,490,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STDاستخر روباز آبگرم
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,260,000
 
۱ تخته
9,700,000
 
6 تا 12 سال
6,800,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STD استخر روباز آبگرم
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,490,000
 
۱ تخته
10,400,000
 
6 تا 12 سال
6,920,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,660,000
 
۱ تخته
10,650,000
 
6 تا 12 سال
6,990,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STD SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,700,000
 
۱ تخته
10,530,000
 
6 تا 12 سال
7,030,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
ELEGANCE ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,980,000
 
۱ تخته
10,790,000
 
6 تا 12 سال
7,160,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STD دارای استخر آبگرم
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,930,000
 
۱ تخته
13,120,000
 
6 تا 12 سال
7,640,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STD دارای استخر آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,930,000
 
۱ تخته
12,250,000
 
6 تا 12 سال
7,640,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
CLASSIC LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,680,000
 
۱ تخته
14,900,000
 
6 تا 12 سال
8,520,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
CLASSIC SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,080,000
 
۱ تخته
12,450,000
 
6 تا 12 سال
7,700,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,720,000
 
۱ تخته
13,390,000
 
6 تا 12 سال
8,040,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
MAIN LAND دارای استخر آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,590,000
 
۱ تخته
14,700,000
 
6 تا 12 سال
8,480,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
MAIN SEA VIEW دارای استخر آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,980,000
 
۱ تخته
13,790,000
 
6 تا 12 سال
8,170,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUPERIOR GARDEN استخر روباز آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,420,000
 
۱ تخته
14,450,000
 
6 تا 12 سال
8,390,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
DELUX SIDE SEA VIEW دارای استخر آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,070,000
 
۱ تخته
13,920,000
 
6 تا 12 سال
11,070,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUPERIOR LAND VIEW استخر روباز آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,420,000
 
۱ تخته
14,450,000
 
6 تا 12 سال
11,420,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUPERIOR SEA VIEWدارای استخر روباز آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,070,000
 
۱ تخته
13,920,000
 
6 تا 12 سال
11,070,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUPERIOR LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,420,000
 
۱ تخته
14,180,000
 
6 تا 12 سال
11,420,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUPERIOR SIDE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,430,000
 
۱ تخته
14,470,000
 
6 تا 12 سال
8,380,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STD GARDEN
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,610,000
 
۱ تخته
16,240,000
 
6 تا 12 سال
8,980,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUPERIOR SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,590,000
 
۱ تخته
14,700,000
 
6 تا 12 سال
8,480,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STD استخر روباز آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,660,000
 
۱ تخته
14,820,000
 
6 تا 12 سال
8,490,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
TRENDY LAND VIEW استخر روباز آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,900,000
 
۱ تخته
15,180,000
 
6 تا 12 سال
8,620,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STD TRENDY SIDE SEA VIEW دارای استخر آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,680,000
 
۱ تخته
14,840,000
 
6 تا 12 سال
8,520,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
A BLOCK STD LANDVIEWدارای استخر روباز آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,560,000
 
۱ تخته
16,160,000
 
6 تا 12 سال
8,960,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
MAIN STD SIDE SEA دارای استخر آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,900,000
 
۱ تخته
15,180,000
 
6 تا 12 سال
8,620,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
LUXURY ROOM دارای استخر آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,200,000
 
۱ تخته
16,320,000
 
6 تا 12 سال
8,780,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STD استخر روباز آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,690,000
 
۱ تخته
16,360,000
 
6 تا 12 سال
9,020,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUPERIOR LAND VIEW استخر روباز آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,990,000
 
۱ تخته
16,830,000
 
6 تا 12 سال
9,170,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUPERIOR SIDE SEA VIEW دارای استخر آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,820,000
 
۱ تخته
17,320,000
 
6 تا 12 سال
9,090,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
PREMIUM ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,880,000
 
۱ تخته
18,140,000
 
6 تا 12 سال
9,620,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
DELUX GARDEN استخر روباز آبگرم
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,760,000
 
۱ تخته
19,450,000
 
6 تا 12 سال
10,060,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
DELUX SEA VIEWدارای استخر روباز آبگرم
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
19,320,000
 
۱ تخته
26,300,000
 
6 تا 12 سال
12,340,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUIT LAND VIEWدارای استخر روباز آبگرم
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
21,080,000
 
۱ تخته
28,940,000
 
6 تا 12 سال
13,240,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUIT SEA VIEW دارای استخر روباز آبگرم
 
 
 
 
 
  برنامه سفر :

  

 
 
© 2018 , All Right Reserved