تور کوش آداسی - تور 1780

  تور کوش آداسی - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و7 روز
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10/000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب اقامت در هتل مطابق با بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
ویژه تاریخ رفت  19 مهرماه
در صورت درخواست صندلی بیزنس کلاس مبلغ 3.000.000 تومان به پکیج اضافه می گردد .
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 04:15 ساعت برگشت : 23:45
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,590,000
 
۱ تخته
4,000,000
 
6 تا 12 سال
3,590,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,700,000
 
۱ تخته
4,100,000
 
6 تا 12 سال
3,590,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,140,000
 
۱ تخته
4,770,000
 
6 تا 12 سال
3,590,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,140,000
 
۱ تخته
4,770,000
 
6 تا 12 سال
3,520,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,030,000
 
۱ تخته
6,100,000
 
6 تا 12 سال
3,960,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,550,000
 
۱ تخته
6,880,000
 
6 تا 12 سال
4,220,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,070,000
 
۱ تخته
7,660,000
 
6 تا 12 سال
4,480,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,210,000
 
۱ تخته
7,880,000
 
6 تا 12 سال
4,550,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Superior Room Land View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,510,000
 
۱ تخته
8,320,000
 
6 تا 12 سال
4,700,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Superior Room Side Sea View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,490,000
 
۱ تخته
10,100,000
 
6 تا 12 سال
4,680,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Club Room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,660,000
 
۱ تخته
10,430,000
 
6 تا 12 سال
4,770,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,800,000
 
۱ تخته
10,720,000
 
6 تا 12 سال
4,850,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,500,000
 
۱ تخته
8,320,000
 
6 تا 12 سال
4,700,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,950,000
 
۱ تخته
8,990,000
 
6 تا 12 سال
4,920,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
500,000
 
توضيحات
Standard Room Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,720,000
 
۱ تخته
8,640,000
 
6 تا 12 سال
4,800,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,030,000
 
۱ تخته
9,920,000
 
6 تا 12 سال
4,960,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,100,000
 
۱ تخته
9,200,000
 
6 تا 12 سال
5,000,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,200,000
 
۱ تخته
13,530,000
 
6 تا 12 سال
5,550,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Land Veiw
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,580,000
 
۱ تخته
14,270,000
 
6 تا 12 سال
5,730,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Side Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,950,000
 
۱ تخته
15,000,000
 
6 تا 12 سال
5,920,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Sea View
 
 
 
 
 

اعتبار از : 1398/07/09 تا : 1398/09/09
اعتبار از : 1398/07/09 تا : 1398/09/09
© 2018 , All Right Reserved