تور کوش آداسی - تور 1731

  تور کوش آداسی - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و7 روز
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10/000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب اقامت در هتل مطابق با بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
ویژه رفت 31 مرداد ماه ، 01 و 02 شهریور ماه
در صورت درخواست صندلی بیزنس کلاس مبلغ 3.000.000 تومان به پکیج اضافه می گردد .
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 05:15 ساعت برگشت : 23:45
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,690,000
 
۱ تخته
6,500,000
 
6 تا 12 سال
5,590,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,160,000
 
۱ تخته
7,070,000
 
6 تا 12 سال
5,690,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,620,000
 
۱ تخته
7,760,000
 
6 تا 12 سال
5,790,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,620,000
 
۱ تخته
7,760,000
 
6 تا 12 سال
5,790,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,150,000
 
۱ تخته
8,550,000
 
6 تا 12 سال
5,750,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,290,000
 
۱ تخته
10,260,000
 
6 تا 12 سال
6,300,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Land View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,440,000
 
۱ تخته
10,480,000
 
6 تا 12 سال
6,390,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Land View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,820,000
 
۱ تخته
11,050,000
 
6 تا 12 سال
6,580,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,890,000
 
۱ تخته
11,170,000
 
6 تا 12 سال
6,660,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,270,000
 
۱ تخته
11,740,000
 
6 تا 12 سال
6,800,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,800,000
 
۱ تخته
12,530,000
 
6 تا 12 سال
7,070,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Club Room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,260,000
 
۱ تخته
13,200,000
 
6 تا 12 سال
7,300,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Sea View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,950,000
 
۱ تخته
12,760,000
 
6 تا 12 سال
7,150,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Land View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,100,000
 
۱ تخته
12,990,000
 
6 تا 12 سال
7,220,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Sea View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,260,000
 
۱ تخته
13,200,000
 
6 تا 12 سال
7,300,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,560,000
 
۱ تخته
13,670,000
 
6 تا 12 سال
7,450,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Side Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,480,000
 
۱ تخته
13,560,000
 
6 تا 12 سال
7,400,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,860,000
 
۱ تخته
14,120,000
 
6 تا 12 سال
7,600,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Sea View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,560,000
 
۱ تخته
14,290,000
 
6 تا 12 سال
7,450,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,090,000
 
۱ تخته
17,840,000
 
6 تا 12 سال
7,720,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,320,000
 
۱ تخته
18,290,000
 
6 تا 12 سال
7,840,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Sea View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,460,000
 
۱ تخته
18,130,000
 
6 تا 12 سال
8,400,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,060,000
 
۱ تخته
19,170,000
 
6 تا 12 سال
8,700,000
 
2 تا 6 سال
5,490,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 
 
 
 
© 2018 , All Right Reserved