تور کوش آداسی - تور 1682

  تور کوش آداسی - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و7 روز
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10/000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب اقامت در هتل مطابق با بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
ویژه رفت 20 ، 21 و 22  تیر ماه
در صورت درخواست صندلی بیزنس کلاس مبلغ 2.000.000 تومان به پکیج اضافه می گردد .
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 05:15 ساعت برگشت : 23:45
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,630,000
 
۱ تخته
5,100,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Std
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,870,000
 
۱ تخته
5,420,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Std
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,420,000
 
۱ تخته
6,240,000
 
6 تا 12 سال
4,590,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD ROOM
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,550,000
 
۱ تخته
6,460,000
 
6 تا 12 سال
4,660,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,830,000
 
۱ تخته
6,860,000
 
6 تا 12 سال
4,800,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,300,000
 
۱ تخته
7,580,000
 
6 تا 12 سال
5,040,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,440,000
 
۱ تخته
7,790,000
 
6 تا 12 سال
5,100,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std LAND view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,130,000
 
۱ تخته
8,820,000
 
6 تا 12 سال
5,450,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,680,000
 
۱ تخته
9,640,000
 
6 تا 12 سال
5,720,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
CLUB ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,090,000
 
۱ تخته
10,260,000
 
6 تا 12 سال
5,930,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea view
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,750,000
 
۱ تخته
9,750,000
 
6 تا 12 سال
5,760,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,820,000
 
۱ تخته
9,850,000
 
6 تا 12 سال
5,790,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,960,000
 
۱ تخته
10,060,000
 
6 تا 12 سال
5,860,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,090,000
 
۱ تخته
10,260,000
 
6 تا 12 سال
5,930,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std land view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,230,000
 
۱ تخته
10,470,000
 
6 تا 12 سال
5,990,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea view
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,370,000
 
۱ تخته
10,670,000
 
6 تا 12 سال
6,070,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std land view
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,650,000
 
۱ تخته
11,090,000
 
6 تا 12 سال
6,200,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std side sea view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,360,000
 
۱ تخته
12,120,000
 
6 تا 12 سال
6,550,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD Land View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,680,000
 
۱ تخته
12,640,000
 
6 تا 12 سال
6,720,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD Sea View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,400,000
 
۱ تخته
12,790,000
 
6 تا 12 سال
6,590,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std land view
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,990,000
 
۱ تخته
13,150,000
 
6 تا 12 سال
6,890,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,430,000
 
۱ تخته
15,100,000
 
6 تا 12 سال
7,090,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,780,000
 
۱ تخته
14,290,000
 
6 تا 12 سال
7,270,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,130,000
 
۱ تخته
14,800,000
 
6 تا 12 سال
7,450,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea side
 
 
 
 
 

اعتبار از : 1398/04/09 تا : 1398/05/10
© 2018 , All Right Reserved