تور کوالالامپور - ویژه نوروز ۱۳۹۹ - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

تخفیف ویژه
  مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
  خدمات آژانس : بلیط هواپیما + ترانسفر فرودگاهی
اقامت + لیدر فارسی زبان + گشت رایگان
بیمه مسافرتی + سیم کارت
  مدارک لازم : پاسپورت با اعتبار بیشتر از 7 ماه
   بیمه مسافرتی  :
بیمه سامان تا سقف 10.000 یورو
 
   راهنمای تور  :
راهنمای فارسی زبان
 
   سیم کارت  :
یک سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق
 
   خدمات هتل  :
7 شب و 8 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه
 
 
  توضیحات  
برای چک کردن پایین ترین نرخ پروازی به وبسایت www.golfamsafar.com مراجعه نمایید.
 
 
 
   ماهان ایر
ساعت پرواز : ساعت رفت : 21:55 ساعت برگشت : 12:15
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,804,000 تومان
 
۱ تخته
10,552,000 تومان
 
6 تا 12 سال
8,599,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,459,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,214,400 تومان
 
۱ تخته
10,780,000 تومان
 
6 تا 12 سال
8,614,200 تومان
 
2 تا 6 سال
7,459,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,229,600 تومان
 
۱ تخته
10,795,200 تومان
 
6 تا 12 سال
8,629,400 تومان
 
2 تا 6 سال
7,459,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,244,800 تومان
 
۱ تخته
10,810,400 تومان
 
6 تا 12 سال
8,644,600 تومان
 
2 تا 6 سال
7,459,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,320,800 تومان
 
۱ تخته
10,992,800 تومان
 
6 تا 12 سال
8,431,800 تومان
 
2 تا 6 سال
7,459,000 تومان
 
نوزاد
918,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,336,000 تومان
 
۱ تخته
11,008,000 تومان
 
6 تا 12 سال
8,447,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,459,000 تومان
 
نوزاد
918,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,655,200 تومان
 
۱ تخته
11,783,200 تومان
 
6 تا 12 سال
9,997,400 تومان
 
2 تا 6 سال
7,763,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,883,200 تومان
 
۱ تخته
12,224,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,997,400 تومان
 
2 تا 6 سال
7,763,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,217,600 تومان
 
۱ تخته
12,908,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,769,400 تومان
 
2 تا 6 سال
7,915,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,248,000 تومان
 
۱ تخته
12,908,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,663,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,763,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,430,400 تومان
 
۱ تخته
13,288,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,541,400 تومان
 
2 تا 6 سال
7,960,600 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,445,600 تومان
 
۱ تخته
13,303,200 تومان
 
6 تا 12 سال
9,556,600 تومان
 
2 تا 6 سال
7,975,800 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,476,000 تومان
 
۱ تخته
13,440,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,663,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,915,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,552,000 تومان
 
۱ تخته
13,546,400 تومان
 
6 تا 12 سال
9,739,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,975,800 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,552,000 تومان
 
۱ تخته
13,440,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,587,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,991,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,673,600 تومان
 
۱ تخته
13,820,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,879,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,991,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,688,800 تومان
 
۱ تخته
13,668,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,997,400 تومان
 
2 تا 6 سال
7,991,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,780,000 تومان
 
۱ تخته
14,428,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,967,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,143,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,008,000 تومان
 
۱ تخته
14,352,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,195,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,219,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,023,200 تومان
 
۱ تخته
14,352,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,347,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,219,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,114,400 تومان
 
۱ تخته
14,200,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,423,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,021,400 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,114,400 تومان
 
۱ تخته
14,580,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,997,400 تومان
 
2 تا 6 سال
8,219,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,236,000 تومان
 
۱ تخته
14,276,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,119,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,447,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,236,000 تومان
 
۱ تخته
14,732,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,499,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,295,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,236,000 تومان
 
۱ تخته
14,884,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,423,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,219,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,251,200 تومان
 
۱ تخته
14,899,200 تومان
 
6 تا 12 سال
10,438,200 تومان
 
2 تا 6 سال
8,234,200 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,312,000 تومان
 
۱ تخته
15,036,000 تومان
 
6 تا 12 سال
3,450,000
 
2 تا 6 سال
8,310,200 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,376,000 تومان
 
۱ تخته
16,556,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,259,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,553,400 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,452,000 تومان
 
۱ تخته
17,316,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,639,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,827,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,482,400 تومان
 
۱ تخته
17,316,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,563,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,842,200 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,528,000 تومان
 
۱ تخته
17,316,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,411,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,827,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,984,000 تومان
 
۱ تخته
18,456,000 تومان
 
6 تا 12 سال
13,615,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,979,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,014,400 تومان
 
۱ تخته
18,380,000 تومان
 
6 تا 12 سال
13,463,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,979,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,136,000 تومان
 
۱ تخته
18,608,000 تومان
 
6 تا 12 سال
12,019,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,979,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,896,000 تومان
 
۱ تخته
20,158,400 تومان
 
6 تا 12 سال
12,779,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,359,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,580,000 تومان
 
۱ تخته
21,572,000 تومان
 
6 تا 12 سال
13,463,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,663,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,656,000 تومان
 
۱ تخته
21,876,000 تومان
 
6 تا 12 سال
13,539,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,739,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,340,000 تومان
 
۱ تخته
22,940,000 تومان
 
6 تا 12 سال
14,223,000 تومان
 
2 تا 6 سال
10,043,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,356,000 تومان
 
۱ تخته
31,528,000 تومان
 
6 تا 12 سال
15,895,000 تومان
 
2 تا 6 سال
12,399,000 تومان
 
نوزاد
920,000
 
 
 
 
 

اعتبار از : 1399/04/08 تا : 1399/04/18
© 2018 , All Right Reserved