تور کوالالامپور و پنانگ - ویژه زمستان ۱۳۹۸ - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 4 شب کولالامپور + 3 شب پنانگ
  خدمات آژانس : بلیط هواپیما + ترانسفر فرودگاهی + اقامت
ترانسفر زمینی مالزی به پنانگ و بالعکس
لیدر فارسی زبان + گشت رایگان در مالزی و پنانگ
بیمه مسافرتی + سیم کارت
  مدارک لازم : پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد .
   بیمه مسافرتی  :
بیمه سامان تا سقف 10.000 یورو
 
   گشت شهری  :
یک گشت شهری در کوالالامپور و یک گشت نیمروزی در پنانگ
 
   سیم کارت  :
یک سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق
 
   حمل و نقل زمینی  :
ترانسفر با اتوبوس VIP از کوالالامپور به پنانگ
 
 
  توضیحات  
برای چک کردن پایین ترین نرخ پروازی به وبسایت www.golfamsafar.com مراجعه نمایید.
قیمت هر نفر بزرگسال 4/756/000
قیمت هر نفر کودک 3/708/800
قیمت هر نفر نوزاد 465/200
پرداخت مالیات هتل های مالزی 10 تا 20 رینگت به ازای هر اتاق و هر شب به عهده مسافر میباشد
 
 
   ماهان ایر
ساعت پرواز : ساعت رفت : 21:55 ساعت برگشت : 23:15
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,626,736 تومان
 
۱ تخته
8,254,656 تومان
 
6 تا 12 سال
5,557,776 تومان
 
2 تا 6 سال
4,456,992 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,688,752 تومان
 
۱ تخته
8,363,184 تومان
 
6 تا 12 سال
5,619,792 تومان
 
2 تا 6 سال
4,488,000 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,704,256 تومان
 
۱ تخته
8,378,688 تومان
 
6 تا 12 سال
5,635,296 تومان
 
2 تا 6 سال
4,503,504 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,750,768 تومان
 
۱ تخته
8,502,720 تومان
 
6 تا 12 سال
5,681,808 تومان
 
2 تا 6 سال
4,503,504 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,983,328 تومان
 
۱ تخته
8,952,336 تومان
 
6 تا 12 سال
5,914,368 تومان
 
2 تا 6 سال
4,596,528 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,246,896 تومان
 
۱ تخته
9,494,976 تومان
 
6 تا 12 سال
6,177,936 تومان
 
2 تا 6 سال
4,689,552 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,448,448 تومان
 
۱ تخته
9,882,576 تومان
 
6 تا 12 سال
6,379,488 تومان
 
2 تا 6 سال
4,782,576 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,448,448 تومان
 
۱ تخته
9,882,576 تومان
 
6 تا 12 سال
6,379,488 تومان
 
2 تا 6 سال
4,782,576 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,510,464 تومان
 
۱ تخته
9,991,104 تومان
 
6 تا 12 سال
6,441,504 تومان
 
2 تا 6 سال
4,798,080 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,525,968 تومان
 
۱ تخته
10,006,608 تومان
 
2 تا 6 سال
4,813,584 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,696,512 تومان
 
۱ تخته
10,394,208 تومان
 
6 تا 12 سال
6,627,552 تومان
 
2 تا 6 سال
4,798,080 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,696,512 تومان
 
۱ تخته
10,394,208 تومان
 
6 تا 12 سال
6,627,552 تومان
 
2 تا 6 سال
4,875,600 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,991,088 تومان
 
۱ تخته
10,967,856 تومان
 
2 تا 6 سال
4,984,128 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,712,016 تومان
 
۱ تخته
10,409,712 تومان
 
6 تا 12 سال
6,643,056 تومان
 
2 تا 6 سال
4,813,584 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,867,056 تومان
 
۱ تخته
10,719,792 تومان
 
6 تا 12 سال
6,798,096 تومان
 
2 تا 6 سال
4,937,616 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,882,560 تومان
 
۱ تخته
10,735,296 تومان
 
6 تا 12 سال
6,813,600 تومان
 
2 تا 6 سال
4,953,120 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,898,064 تومان
 
۱ تخته
10,781,808 تومان
 
6 تا 12 سال
6,829,104 تومان
 
2 تا 6 سال
4,953,120 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,099,616 تومان
 
۱ تخته
11,169,408 تومان
 
6 تا 12 سال
7,030,656 تومان
 
2 تا 6 سال
5,030,640 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,192,640 تومان
 
۱ تخته
11,370,960 تومان
 
6 تا 12 سال
7,123,680 تومان
 
2 تا 6 سال
5,061,648 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,208,144 تومان
 
۱ تخته
11,386,464 تومان
 
2 تا 6 سال
5,077,152 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,022,096 تومان
 
۱ تخته
11,045,376 تومان
 
6 تا 12 سال
6,953,136 تومان
 
2 تا 6 سال
5,015,136 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,115,120 تومان
 
۱ تخته
11,184,912 تومان
 
6 تا 12 سال
7,046,160 تومان
 
2 تا 6 سال
5,046,144 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,223,648 تومان
 
۱ تخته
11,401,968 تومان
 
2 تا 6 سال
5,092,656 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,130,624 تومان
 
۱ تخته
11,200,416 تومان
 
6 تا 12 سال
7,061,664 تومان
 
2 تا 6 سال
5,061,648 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,239,152 تومان
 
۱ تخته
11,417,472 تومان
 
2 تا 6 سال
5,108,160 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,045,360 تومان
 
۱ تخته
13,091,904 تومان
 
6 تا 12 سال
7,976,400 تومان
 
2 تا 6 سال
5,402,736 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,138,384 تومان
 
۱ تخته
13,231,440 تومان
 
6 تا 12 سال
8,069,424 تومان
 
2 تا 6 سال
5,449,248 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,262,416 تومان
 
۱ تخته
13,479,504 تومان
 
2 تا 6 سال
5,495,760 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,510,480 تومان
 
۱ تخته
14,006,640 تومان
 
2 تا 6 سال
5,588,784 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,727,536 تومان
 
۱ تخته
14,394,240 تومان
 
6 تا 12 سال
8,658,576 تومان
 
2 تا 6 سال
5,666,304 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,045,376 تومان
 
۱ تخته
17,045,424 تومان
 
6 تا 12 سال
9,976,416 تومان
 
2 تا 6 سال
6,224,448 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,525,984 تومان
 
۱ تخته
14,022,144 تومان
 
2 تا 6 سال
5,604,288 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,743,040 تومان
 
۱ تخته
14,409,744 تومان
 
6 تا 12 سال
8,674,080 تومان
 
2 تا 6 سال
5,681,808 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,960,096 تومان
 
۱ تخته
14,921,376 تومان
 
6 تا 12 سال
8,891,136 تومان
 
2 تا 6 سال
5,852,352 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,060,880 تومان
 
۱ تخته
17,060,928 تومان
 
6 تا 12 سال
9,991,920 تومان
 
2 تا 6 سال
6,239,952 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,502,736 تومان
 
۱ تخته
15,975,648 تومان
 
2 تا 6 سال
5,976,384 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,921,344 تومان
 
۱ تخته
16,828,368 تومان
 
6 تا 12 سال
9,852,384 تومان
 
2 تا 6 سال
6,162,432 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,006,624 تومان
 
۱ تخته
18,998,928 تومان
 
6 تا 12 سال
10,937,664 تومان
 
2 تا 6 سال
6,612,048 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,735,296 تومان
 
۱ تخته
16,440,768 تومان
 
6 تا 12 سال
9,666,336 تومان
 
2 تا 6 سال
6,084,912 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,820,576 تومان
 
۱ تخته
18,611,328 تومان
 
6 تا 12 سال
10,751,616 تومان
 
2 تا 6 سال
6,550,032 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,874,832 تومان
 
۱ تخته
15,650,064 تومان
 
6 تا 12 سال
9,805,872 تومان
 
2 تا 6 سال
6,146,928 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,014,368 تومان
 
۱ تخته
15,526,032 تومان
 
6 تا 12 سال
9,945,408 تومان
 
2 تا 6 سال
6,069,408 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,944,608 تومان
 
۱ تخته
16,440,768 تومان
 
6 تا 12 سال
10,875,648 تومان
 
2 تا 6 سال
6,689,568 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,409,728 تومان
 
۱ تخته
18,301,248 تومان
 
6 تا 12 سال
11,340,768 تومان
 
2 تا 6 سال
7,309,728 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,324,448 تومان
 
۱ تخته
17,634,576 تومان
 
6 تا 12 سال
10,255,488 تومان
 
2 تا 6 سال
6,332,976 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,409,728 تومان
 
۱ تخته
19,774,128 تومان
 
6 تا 12 سال
11,340,768 تومان
 
2 تا 6 سال
6,767,088 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,712,048 تومان
 
۱ تخته
18,409,776 تومان
 
6 تا 12 سال
10,643,088 تومان
 
2 تا 6 سال
6,488,016 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,797,328 تومان
 
۱ تخته
20,580,336 تومان
 
6 تا 12 سال
11,728,368 تومان
 
2 تا 6 سال
6,906,624 تومان
 
نوزاد
469,200
 
 
 
 
 
© 2018 , All Right Reserved