تور کوالالامپور و پنانگ - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 4 شب کولالامپور + 3 شب پنانگ
  خدمات آژانس : بلیط هواپیما + ترانسفر فرودگاهی + اقامت + ترانسفر مالزی به پنانگ و بالعکس
لیدر فارسی زبان + گشت رایگان در مالزی و پنانگ + بیمه مسافرتی + سیم کارت
  مدارک لازم : پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد .
   بیمه مسافرتی  :
بیمه سامان تا سقف 10.000 یورو
 
   گشت شهری  :
یک گشت شهری در کوالالامپور و یک گشت نیمروزی در پنانگ
 
   سیم کارت  :
یک سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق
 
   حمل و نقل زمینی  :
ترانسفر با اتوبوس VIP از کوالالامپور به پنانگ
 
 
  توضیحات  
برای چک کردن پایین ترین نرخ پروازی به وبسایت www.golfamsafar.com مراجعه نمایید
مبلغ پایه بلیط بر روی مبلغ 4/688/000 تومان محاسبه گردیده است
کودک 3/640/000
نوزاد 460/000
پرداخت مالیات هتل های مالزی 10 تا 20 رینگت به ازای هر اتاق و هر شب به عهده مسافر میباشد
اعتبار پکیج تا پانزدهم اسفند ماه میباشد
 
 
 
   ماهان ایر
ساعت پرواز : ساعت رفت : 21:55 ساعت برگشت : 23:15
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,306,400 تومان
 
۱ تخته
7,734,400 تومان
 
6 تا 12 سال
5,258,400 تومان
 
2 تا 6 سال
4,292,800 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,360,800 تومان
 
۱ تخته
7,829,600 تومان
 
6 تا 12 سال
5,312,800 تومان
 
2 تا 6 سال
4,320,000 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,374,400 تومان
 
۱ تخته
7,843,200 تومان
 
6 تا 12 سال
5,326,400 تومان
 
2 تا 6 سال
4,333,600 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,415,200 تومان
 
۱ تخته
7,952,000 تومان
 
6 تا 12 سال
5,367,200 تومان
 
2 تا 6 سال
4,333,600 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,619,200 تومان
 
۱ تخته
8,346,400 تومان
 
6 تا 12 سال
5,571,200 تومان
 
2 تا 6 سال
4,415,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,850,400 تومان
 
۱ تخته
8,822,400 تومان
 
6 تا 12 سال
5,802,400 تومان
 
2 تا 6 سال
4,496,800 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,027,200 تومان
 
۱ تخته
9,162,400 تومان
 
6 تا 12 سال
5,979,200 تومان
 
2 تا 6 سال
4,578,400 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,027,200 تومان
 
۱ تخته
9,162,400 تومان
 
6 تا 12 سال
5,979,200 تومان
 
2 تا 6 سال
4,578,400 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,081,600 تومان
 
۱ تخته
9,257,600 تومان
 
6 تا 12 سال
6,033,600 تومان
 
2 تا 6 سال
4,592,000 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,095,200 تومان
 
۱ تخته
9,271,200 تومان
 
2 تا 6 سال
4,605,600 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,244,800 تومان
 
۱ تخته
9,611,200 تومان
 
6 تا 12 سال
6,196,800 تومان
 
2 تا 6 سال
4,660,000 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,244,800 تومان
 
۱ تخته
9,611,200 تومان
 
6 تا 12 سال
6,196,800 تومان
 
2 تا 6 سال
4,592,000 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,503,200 تومان
 
۱ تخته
10,114,400 تومان
 
2 تا 6 سال
4,755,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,258,400 تومان
 
۱ تخته
9,624,800 تومان
 
6 تا 12 سال
6,210,400 تومان
 
2 تا 6 سال
4,605,600 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,394,400 تومان
 
۱ تخته
9,896,800 تومان
 
6 تا 12 سال
6,346,400 تومان
 
2 تا 6 سال
4,714,400 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,408,000 تومان
 
۱ تخته
9,910,400 تومان
 
6 تا 12 سال
6,360,000 تومان
 
2 تا 6 سال
4,728,000 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,421,600 تومان
 
۱ تخته
9,951,200 تومان
 
6 تا 12 سال
6,373,600 تومان
 
2 تا 6 سال
4,728,000 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,598,400 تومان
 
۱ تخته
10,291,200 تومان
 
6 تا 12 سال
6,550,400 تومان
 
2 تا 6 سال
4,796,000 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,680,000 تومان
 
۱ تخته
10,468,000 تومان
 
6 تا 12 سال
6,632,000 تومان
 
2 تا 6 سال
4,823,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,693,600 تومان
 
۱ تخته
10,481,600 تومان
 
2 تا 6 سال
4,836,800 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,530,400 تومان
 
۱ تخته
10,182,400 تومان
 
6 تا 12 سال
6,482,400 تومان
 
2 تا 6 سال
4,782,400 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,612,000 تومان
 
۱ تخته
10,304,800 تومان
 
6 تا 12 سال
6,564,000 تومان
 
2 تا 6 سال
4,809,600 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,707,200 تومان
 
۱ تخته
10,495,200 تومان
 
2 تا 6 سال
4,850,400 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,625,600 تومان
 
۱ تخته
10,318,400 تومان
 
6 تا 12 سال
6,577,600 تومان
 
2 تا 6 سال
4,823,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,720,800 تومان
 
۱ تخته
10,508,800 تومان
 
2 تا 6 سال
4,864,000 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,428,000 تومان
 
۱ تخته
11,977,600 تومان
 
6 تا 12 سال
7,380,000 تومان
 
2 تا 6 سال
5,122,400 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,509,600 تومان
 
۱ تخته
12,100,000 تومان
 
6 تا 12 سال
7,461,600 تومان
 
2 تا 6 سال
5,163,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,618,400 تومان
 
۱ تخته
12,317,600 تومان
 
2 تا 6 سال
5,204,000 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,836,000 تومان
 
۱ تخته
12,780,000 تومان
 
2 تا 6 سال
5,285,600 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,026,400 تومان
 
۱ تخته
13,120,000 تومان
 
6 تا 12 سال
7,978,400 تومان
 
2 تا 6 سال
5,353,600 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,182,400 تومان
 
۱ تخته
15,445,600 تومان
 
6 تا 12 سال
9,134,400 تومان
 
2 تا 6 سال
5,843,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,849,600 تومان
 
۱ تخته
12,793,600 تومان
 
2 تا 6 سال
5,299,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,040,000 تومان
 
۱ تخته
13,133,600 تومان
 
6 تا 12 سال
7,992,000 تومان
 
2 تا 6 سال
5,367,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,230,400 تومان
 
۱ تخته
13,582,400 تومان
 
6 تا 12 سال
8,182,400 تومان
 
2 تا 6 سال
5,516,800 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,196,000 تومان
 
۱ تخته
15,459,200 تومان
 
6 تا 12 سال
9,148,000 تومان
 
2 تا 6 سال
5,856,800 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,706,400 تومان
 
۱ تخته
14,507,200 تومان
 
2 تا 6 سال
5,625,600 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,073,600 تومان
 
۱ تخته
15,255,200 تومان
 
6 تا 12 سال
9,025,600 تومان
 
2 تا 6 سال
5,788,800 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,025,600 تومان
 
۱ تخته
17,159,200 تومان
 
6 تا 12 سال
9,977,600 تومان
 
2 تا 6 سال
6,183,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,910,400 تومان
 
۱ تخته
14,915,200 تومان
 
6 تا 12 سال
8,862,400 تومان
 
2 تا 6 سال
5,720,800 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,862,400 تومان
 
۱ تخته
16,819,200 تومان
 
6 تا 12 سال
9,814,400 تومان
 
2 تا 6 سال
6,128,800 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,032,800 تومان
 
۱ تخته
14,221,600 تومان
 
6 تا 12 سال
8,984,800 تومان
 
2 تا 6 سال
5,775,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,155,200 تومان
 
۱ تخته
14,112,800 تومان
 
6 تا 12 سال
9,107,200 تومان
 
2 تا 6 سال
5,707,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,971,200 تومان
 
۱ تخته
14,915,200 تومان
 
6 تا 12 سال
9,923,200 تومان
 
2 تا 6 سال
6,251,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,379,200 تومان
 
۱ تخته
16,547,200 تومان
 
6 تا 12 سال
10,331,200 تومان
 
2 تا 6 سال
6,795,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,427,200 تومان
 
۱ تخته
15,962,400 تومان
 
6 تا 12 سال
9,379,200 تومان
 
2 تا 6 سال
5,938,400 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,379,200 تومان
 
۱ تخته
17,839,200 تومان
 
6 تا 12 سال
10,331,200 تومان
 
2 تا 6 سال
6,319,200 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,767,200 تومان
 
۱ تخته
16,642,400 تومان
 
6 تا 12 سال
9,719,200 تومان
 
2 تا 6 سال
6,074,400 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,719,200 تومان
 
۱ تخته
18,546,400 تومان
 
6 تا 12 سال
10,671,200 تومان
 
2 تا 6 سال
6,441,600 تومان
 
نوزاد
460,000
 
 
 
 
 

اعتبار از : 1398/09/17 تا : 1398/11/15
اعتبار از : 1398/10/10 تا : 1398/12/10
اعتبار از : 1398/10/11 تا : 1398/12/10
© 2018 , All Right Reserved