تور کوالالامپور و لنکاوی - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 4 شب کوالا لامپور 3 شب لنکاوی
  خدمات آژانس : بلیط هواپیما + ترانسفر فرودگاهی + اقامت + لیدر فارسی زبان
گشت رایگان در کوالالامپور و لنکاوی + بیمه مسافرتی + سیم کارت
  مدارک لازم : ✅پاسپورت امضا شده با اعتبار بیشتر از 7 ماه
   بیمه مسافرتی  :
بیمه سامان تا سقف 10.000 یورو
 
   گشت شهری  :
یک گشت شهری در کوالالامپور و یک گشت نیمروزی در لنکاوی
 
 
  توضیحات  
برای چک کردن پایین ترین نرخ پروازی به وبسایت www.golfamsafar.com مراجعه نمایید.
نرخ پروازی بر مبنای 4/688/000 محاسبه گردیده است
نرخ کودک 3/640/000
نرخ نوزاد 460/000
اعتبار پکیج تا پایان آذر ماه میباشد .
 
 
   ماهان ایر
ساعت پرواز : ساعت رفت : 21:55 ساعت برگشت : 23:15
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,074,400 تومان
 
۱ تخته
9,407,200 تومان
 
6 تا 12 سال
7,026,400 تومان
 
2 تا 6 سال
5,843,200 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,142,400 تومان
 
۱ تخته
9,516,000 تومان
 
6 تا 12 سال
7,094,400 تومان
 
2 تا 6 سال
5,856,800 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,156,000 تومان
 
۱ تخته
9,529,600 تومان
 
6 تا 12 سال
7,108,000 تومان
 
2 تا 6 سال
5,870,400 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,196,800 تومان
 
۱ تخته
9,624,800 تومان
 
6 تا 12 سال
7,148,800 تومان
 
2 تا 6 سال
5,897,600 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,387,200 تومان
 
۱ تخته
9,992,000 تومان
 
2 تا 6 سال
5,965,600 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,468,800 تومان
 
۱ تخته
10,168,800 تومان
 
2 تا 6 سال
6,006,400 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,604,800 تومان
 
۱ تخته
10,454,400 تومان
 
2 تا 6 سال
6,060,800 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,700,000 تومان
 
۱ تخته
10,631,200 تومان
 
2 تا 6 سال
6,088,000 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,931,200 تومان
 
۱ تخته
11,080,000 تومان
 
6 تا 12 سال
7,883,200 تومان
 
2 تا 6 سال
6,183,200 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,985,600 تومان
 
۱ تخته
11,202,400 تومان
 
6 تا 12 سال
7,937,600 تومان
 
2 تا 6 سال
6,210,400 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,148,800 تومان
 
۱ تخته
11,542,400 تومان
 
6 تا 12 سال
8,100,800 تومان
 
2 تا 6 سال
6,278,400 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,502,400 تومان
 
۱ تخته
12,222,400 تومان
 
2 تا 6 سال
6,414,400 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,100,800 تومان
 
۱ تخته
13,419,200 تومان
 
6 تا 12 سال
9,052,800 تومان
 
2 تا 6 سال
6,659,200 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,407,200 تومان
 
۱ تخته
12,059,200 تومان
 
6 تا 12 سال
8,359,200 تومان
 
2 تا 6 سال
6,373,600 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,223,200 تومان
 
۱ تخته
13,691,200 تومان
 
2 تا 6 سال
6,700,000 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,264,000 تومان
 
۱ تخته
13,772,800 تومان
 
6 تا 12 سال
9,216,000 تومان
 
2 تا 6 سال
6,713,600 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,304,800 تومان
 
۱ تخته
13,854,400 تومان
 
2 تا 6 سال
6,727,200 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,420,800 تومان
 
۱ تخته
12,072,800 تومان
 
2 تا 6 سال
6,387,200 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,434,400 تومان
 
۱ تخته
12,086,400 تومان
 
6 تا 12 سال
8,386,400 تومان
 
2 تا 6 سال
6,400,800 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,937,600 تومان
 
۱ تخته
13,092,800 تومان
 
6 تا 12 سال
8,889,600 تومان
 
2 تا 6 سال
6,591,200 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,978,400 تومان
 
۱ تخته
13,201,600 تومان
 
6 تا 12 سال
8,930,400 تومان
 
2 تا 6 سال
6,604,800 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,019,200 تومان
 
۱ تخته
13,283,200 تومان
 
2 تا 6 سال
6,618,400 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,951,200 تومان
 
۱ تخته
13,106,400 تومان
 
2 تا 6 سال
6,604,800 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,032,800 تومان
 
۱ تخته
13,296,800 تومان
 
2 تا 6 سال
6,632,000 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,087,200 تومان
 
۱ تخته
14,684,000 تومان
 
2 تا 6 سال
6,904,000 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,549,600 تومان
 
۱ تخته
14,330,400 تومان
 
2 تا 6 سال
6,836,000 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,066,400 تومان
 
۱ تخته
15,364,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,040,000 تومان
 
نوزاد
458,000
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,120,800 تومان
 
۱ تخته
15,486,400 تومان
 
2 تا 6 سال
7,067,200 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,787,200 تومان
 
۱ تخته
16,764,800 تومان
 
6 تا 12 سال
10,739,200 تومان
 
2 تا 6 سال
7,325,600 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,134,400 تومان
 
۱ تخته
15,500,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,080,800 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,624,000 تومان
 
۱ تخته
16,520,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,576,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,720,000 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,760,000 تومان
 
۱ تخته
15,840,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,584,000 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,120,000 تومان
 
۱ تخته
19,920,000 تومان
 
6 تا 12 سال
12,072,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,264,000 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,991,200 تومان
 
۱ تخته
17,200,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,407,200 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,630,400 تومان
 
۱ تخته
18,478,400 تومان
 
6 تا 12 سال
11,582,400 تومان
 
2 تا 6 سال
7,665,600 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,487,200 تومان
 
۱ تخته
20,219,200 تومان
 
6 تا 12 سال
12,439,200 تومان
 
2 تا 6 سال
8,019,200 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,058,400 تومان
 
۱ تخته
21,334,400 تومان
 
6 تا 12 سال
13,010,400 تومان
 
2 تا 6 سال
8,236,800 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,467,200 تومان
 
۱ تخته
18,138,400 تومان
 
6 تا 12 سال
11,419,200 تومان
 
2 تا 6 سال
7,597,600 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,337,600 تومان
 
۱ تخته
19,852,000 تومان
 
6 تا 12 سال
12,289,600 تومان
 
2 تا 6 سال
7,951,200 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,868,000 تومان
 
۱ تخته
20,967,200 تومان
 
6 تا 12 سال
12,820,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,155,200 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,984,000 تومان
 
۱ تخته
19,185,600 تومان
 
6 تا 12 سال
11,936,000 تومان
 
2 تا 6 سال
7,801,600 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,351,200 تومان
 
۱ تخته
19,879,200 تومان
 
6 تا 12 سال
12,303,200 تومان
 
2 تا 6 سال
7,951,200 تومان
 
نوزاد
662,000 تومان
 
 
 
 
 

اعتبار از : 1398/09/17 تا : 1398/11/15
اعتبار از : 1398/10/10 تا : 1398/12/10
اعتبار از : 1398/10/11 تا : 1398/12/10
© 2018 , All Right Reserved