تور لوکس کوالالامپور و لنکاوی و پنانگ - تور 1721

  تور لوکس کوالالامپور و لنکاوی و پنانگ - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 4 شب کوالا لامپور + 3 شب لنکاوی + 3 شب پنانگ
  خدمات آژانس : بلیط هواپیما + ترانسفر فرودگاهی + اقامت + سیم کارت
گشت رایگان در کوالا و پینانگ و لنکاوی + بیمه مسافرتی
* ترانسفر زمینی کوالالامپور به پنانگ
* ترانسفر هوایی پنانگ به لنکاوی
* ترانسفر هوایی لنکاوی به کوالالامپور
  مدارک لازم : ✅پاسپورت امضا شده با اعتبار بیشتر از 7 ماه
   بیمه مسافرتی  :
بیمه سامان تا سقف 10.000 یورو
 
   گشت شهری  :
یک گشت شهری در کوالالامپور و یک گشت نیمروزی در لنکاوی
 
 
  توضیحات  
برای چک کردن پایین ترین نرخ پروازی به وبسایت www.golfamsafar.com مراجعه نمایید.
نرخ پروازی بر مبنای 4/732/000 محاسبه گردیده است
نرخ کودک 3/674/000
نرخ نوزاد 460/000
اعتبار پکیج تا پایان آذر ماه میباشد .
 
 
   ماهان ایر
ساعت پرواز : ساعت رفت : 21:55 ساعت برگشت : 23:15
روزهای پرواز :

با توجه به نوسانات نرخ ارز و مشکل در به روز رسانی ریالی قیمت ها این نرخ فقط برای محاسبه و پرداخت تومانی ارائه شده است و هیچ گونه اعتبار دیگری جهت مراجعه به این نرخ برای اطلاع از قیمت واقعی ارز نخواهد داشت . نرخ ارز به کار رفته در پکیج طبق عدد هر دلار   11,550   تومان محاسبه شده است . امکان دارد این قیمت تغییر کند لطفا در هنگام خرید چک کنید .
کد ارزی همکار 209 می باشد.

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,697,000 تومان
 
۱ تخته
14,624,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,232,500 تومان
 
2 تا 6 سال
8,655,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,754,750 تومان
 
۱ تخته
14,739,500 تومان
 
6 تا 12 سال
9,290,250 تومان
 
2 تا 6 سال
8,712,750 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,985,750 تومان
 
۱ تخته
15,432,500 تومان
 
6 تا 12 سال
9,521,250 تومان
 
2 تا 6 سال
8,943,750 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,812,500 تومان
 
۱ تخته
14,855,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,348,000 تومان
 
2 تا 6 سال
8,770,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,870,250 تومان
 
۱ تخته
14,970,500 تومان
 
6 تا 12 سال
577,500 تومان
 
2 تا 6 سال
8,828,250 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,043,500 تومان
 
۱ تخته
15,548,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,579,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,001,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,928,000 تومان
 
۱ تخته
15,317,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,463,500 تومان
 
2 تا 6 سال
8,886,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,216,750 تومان
 
۱ تخته
15,894,500 تومان
 
6 تا 12 سال
9,752,250 تومان
 
2 تا 6 سال
9,059,250 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,274,500 تومان
 
۱ تخته
16,010,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,810,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,117,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,447,750 تومان
 
۱ تخته
14,162,000 تومان
 
6 تا 12 سال
9,983,250 تومان
 
2 تا 6 سال
9,232,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,505,500 تومان
 
۱ تخته
14,277,500 تومان
 
6 تا 12 سال
577,500 تومان
 
2 تا 6 سال
9,348,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,736,500 تومان
 
۱ تخته
14,855,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,272,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,348,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,736,500 تومان
 
۱ تخته
14,855,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,272,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,463,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,967,500 تومان
 
۱ تخته
15,086,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,503,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,579,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,007,000 تومان
 
۱ تخته
17,627,000 تومان
 
6 تا 12 سال
577,500 تومان
 
2 تا 6 سال
10,272,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,007,000 تومان
 
۱ تخته
17,627,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,542,500 تومان
 
2 تا 6 سال
9,925,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,660,500 تومان
 
۱ تخته
16,818,500 تومان
 
6 تا 12 سال
11,196,000 تومان
 
2 تا 6 سال
10,272,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,764,450 تومان
 
۱ تخته
16,587,500 تومان
 
6 تا 12 سال
11,299,950 تومان
 
2 تا 6 سال
10,156,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,110,950 تومان
 
۱ تخته
19,475,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,646,450 تومان
 
2 تا 6 سال
9,694,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,353,500 تومان
 
۱ تخته
17,742,500 تومان
 
6 تا 12 سال
11,889,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,983,250 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,122,500 تومان
 
۱ تخته
17,627,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,658,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,983,250 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,700,000 تومان
 
۱ تخته
18,897,500 تومان
 
6 تا 12 سال
12,235,500 تومان
 
2 تا 6 سال
10,387,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,122,500 تومان
 
۱ تخته
17,627,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,658,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,232,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,411,250 تومان
 
۱ تخته
18,897,500 تومان
 
6 تا 12 سال
577,500 تومان
 
2 تا 6 سال
10,272,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,469,000 تومان
 
۱ تخته
17,742,500 تومان
 
6 تا 12 سال
12,004,500 تومان
 
2 تا 6 سال
10,041,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,277,500 تومان
 
۱ تخته
20,052,500 تومان
 
6 تا 12 سال
577,500 تومان
 
2 تا 6 سال
10,849,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,855,000 تومان
 
۱ تخته
20,052,500 تومان
 
6 تا 12 سال
13,390,500 تومان
 
2 تا 6 سال
11,427,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,472,000 تومان
 
۱ تخته
24,557,000 تومان
 
6 تا 12 سال
15,007,500 تومان
 
2 تا 6 سال
12,004,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,317,000 تومان
 
۱ تخته
22,362,500 تومان
 
6 تا 12 سال
94,818,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,773,500 تومان
 
نوزاد
832,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,627,000 تومان
 
۱ تخته
24,095,000 تومان
 
6 تا 12 سال
15,931,500 تومان
 
2 تا 6 سال
12,582,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
18,666,500 تومان
 
۱ تخته
25,134,500 تومان
 
6 تا 12 سال
16,509,000 تومان
 
2 تا 6 سال
12,582,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,317,000 تومان
 
۱ تخته
21,207,500 تومان
 
6 تا 12 سال
13,852,500 تومان
 
2 تا 6 سال
11,427,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,742,500 تومان
 
۱ تخته
26,982,500 تومان
 
6 تا 12 سال
16,278,000 تومان
 
2 تا 6 سال
13,159,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,432,500 تومان
 
۱ تخته
21,207,500 تومان
 
6 تا 12 سال
13,968,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,427,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,894,500 تومان
 
۱ تخته
22,940,000 تومان
 
6 تا 12 سال
14,430,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,068,950 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,587,500 تومان
 
۱ تخته
24,672,500 تومان
 
6 تا 12 سال
15,123,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,311,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,165,000 تومان
 
۱ تخته
25,250,000 تومان
 
6 تا 12 سال
15,700,500 تومان
 
2 تا 6 سال
11,542,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,894,500 تومان
 
۱ تخته
22,940,000 تومان
 
6 تا 12 سال
14,430,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,080,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,010,000 تومان
 
۱ تخته
20,052,500 تومان
 
6 تا 12 سال
14,545,500 تومان
 
2 تا 6 سال
11,889,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,703,000 تومان
 
۱ تخته
24,672,500 تومان
 
6 تا 12 سال
15,238,500 تومان
 
2 تا 6 سال
9,983,250 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,742,500 تومان
 
۱ تخته
26,289,500 تومان
 
6 تا 12 سال
16,278,000 تومان
 
2 تا 6 سال
12,466,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
18,320,000 تومان
 
۱ تخته
28,599,500 تومان
 
6 تا 12 سال
16,855,500 تومان
 
2 تا 6 سال
13,621,500 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
18,897,500 تومان
 
۱ تخته
29,292,500 تومان
 
6 تا 12 سال
17,433,000 تومان
 
2 تا 6 سال
13,737,000 تومان
 
 
 
 
 

اعتبار از : 1398/07/09 تا : 1398/09/09
اعتبار از : 1398/07/09 تا : 1398/09/09
© 2018 , All Right Reserved