تور ترکیبی کوالالامپور، لنکاوی و پنانگ - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 4 شب کوالا لامپور + 3 شب لنکاوی + 3 شب پنانگ
  خدمات آژانس : بلیط هواپیما + ترانسفر فرودگاهی + اقامت + سیم کارت
گشت رایگان در کوالا و پینانگ و لنکاوی + بیمه مسافرتی
* ترانسفر زمینی کوالالامپور به پنانگ
* ترانسفر هوایی پنانگ به لنکاوی
* ترانسفر هوایی لنکاوی به کوالالامپور
  مدارک لازم : ✅پاسپورت امضا شده با اعتبار بیشتر از 7 ماه
   بیمه مسافرتی  :
بیمه سامان تا سقف 10.000 یورو
 
   گشت شهری  :
یک گشت شهری در کوالالامپور و یک گشت نیمروزی در لنکاوی
 
 
  توضیحات  
برای چک کردن پایین ترین نرخ پروازی به وبسایت www.golfamsafar.com مراجعه نمایید.
نرخ پروازی بر مبنای 4/732/000 محاسبه گردیده است
نرخ کودک 3/674/000
نرخ نوزاد 460/000
 
 
 
   ماهان ایر
ساعت پرواز : ساعت رفت : 21:55 ساعت برگشت : 23:15
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,402,000 تومان
 
۱ تخته
17,026,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,604,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,516,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,470,000 تومان
 
۱ تخته
17,162,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,672,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,584,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,742,000 تومان
 
۱ تخته
17,978,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,944,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,856,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,538,000 تومان
 
۱ تخته
17,298,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,740,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,652,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,606,000 تومان
 
۱ تخته
17,434,000 تومان
 
6 تا 12 سال
66,943,004,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,720,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,810,000 تومان
 
۱ تخته
18,114,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,012,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,924,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,674,000 تومان
 
۱ تخته
17,842,000 تومان
 
6 تا 12 سال
10,876,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,788,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,014,000 تومان
 
۱ تخته
18,522,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,216,000 تومان
 
2 تا 6 سال
9,992,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,082,000 تومان
 
۱ تخته
18,658,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,284,000 تومان
 
2 تا 6 سال
10,060,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,286,000 تومان
 
۱ تخته
16,482,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,488,000 تومان
 
2 تا 6 سال
10,196,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,354,000 تومان
 
۱ تخته
16,618,000 تومان
 
6 تا 12 سال
12,236,000 تومان
 
2 تا 6 سال
10,332,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,626,000 تومان
 
۱ تخته
17,298,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,828,000 تومان
 
2 تا 6 سال
10,332,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,626,000 تومان
 
۱ تخته
17,298,000 تومان
 
6 تا 12 سال
11,828,000 تومان
 
2 تا 6 سال
10,468,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,898,000 تومان
 
۱ تخته
17,570,000 تومان
 
6 تا 12 سال
12,100,000 تومان
 
2 تا 6 سال
10,604,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,122,000 تومان
 
۱ تخته
20,562,000 تومان
 
6 تا 12 سال
14,004,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,420,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,122,000 تومان
 
۱ تخته
20,562,000 تومان
 
6 تا 12 سال
13,324,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,012,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,714,000 تومان
 
۱ تخته
19,610,000 تومان
 
6 تا 12 سال
12,916,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,420,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,836,400 تومان
 
۱ تخته
19,338,000 تومان
 
6 تا 12 سال
13,038,400 تومان
 
2 تا 6 سال
11,284,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,244,400 تومان
 
۱ تخته
22,738,000 تومان
 
6 تا 12 سال
13,446,400 تومان
 
2 تا 6 سال
10,740,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,530,000 تومان
 
۱ تخته
20,698,000 تومان
 
6 تا 12 سال
13,732,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,080,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,258,000 تومان
 
۱ تخته
20,562,000 تومان
 
6 تا 12 سال
13,460,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,080,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,938,000 تومان
 
۱ تخته
22,058,000 تومان
 
6 تا 12 سال
14,140,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,556,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,258,000 تومان
 
۱ تخته
20,562,000 تومان
 
6 تا 12 سال
13,460,000 تومان
 
2 تا 6 سال
10,196,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,598,000 تومان
 
۱ تخته
22,058,000 تومان
 
6 تا 12 سال
14,480,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,420,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,666,000 تومان
 
۱ تخته
20,698,000 تومان
 
6 تا 12 سال
13,868,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,148,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,618,000 تومان
 
۱ تخته
23,418,000 تومان
 
6 تا 12 سال
15,500,000 تومان
 
2 تا 6 سال
12,100,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,298,000 تومان
 
۱ تخته
23,418,000 تومان
 
6 تا 12 سال
15,500,000 تومان
 
2 تا 6 سال
12,780,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
19,202,000 تومان
 
۱ تخته
28,722,000 تومان
 
6 تا 12 سال
17,404,000 تومان
 
2 تا 6 سال
13,460,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,842,000 تومان
 
۱ تخته
24,778,000 تومان
 
6 تا 12 سال
16,044,000 تومان
 
2 تا 6 سال
12,780,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,698,000 تومان
 
۱ تخته
31,578,000 تومان
 
6 تا 12 سال
18,900,000 تومان
 
2 تا 6 سال
14,820,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,842,000 تومان
 
۱ تخته
26,138,000 تومان
 
6 تا 12 سال
111,380,000 تومان
 
2 تا 6 سال
13,188,000 تومان
 
نوزاد
894,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,562,000 تومان
 
۱ تخته
28,178,000 تومان
 
6 تا 12 سال
18,492,000 تومان
 
2 تا 6 سال
14,140,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
21,786,000 تومان
 
۱ تخته
29,402,000 تومان
 
6 تا 12 سال
19,172,000 تومان
 
2 تا 6 سال
14,140,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,978,000 تومان
 
۱ تخته
24,778,000 تومان
 
6 تا 12 سال
16,180,000 تومان
 
2 تا 6 سال
12,780,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
18,522,000 تومان
 
۱ تخته
26,818,000 تومان
 
6 تا 12 سال
16,724,000 تومان
 
2 تا 6 سال
12,372,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
18,658,000 تومان
 
۱ تخته
23,418,000 تومان
 
6 تا 12 سال
16,860,000 تومان
 
2 تا 6 سال
13,324,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
19,474,000 تومان
 
۱ تخته
28,858,000 تومان
 
6 تا 12 سال
17,676,000 تومان
 
2 تا 6 سال
11,080,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,698,000 تومان
 
۱ تخته
30,762,000 تومان
 
6 تا 12 سال
18,900,000 تومان
 
2 تا 6 سال
14,004,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
18,522,000 تومان
 
۱ تخته
26,818,000 تومان
 
6 تا 12 سال
16,724,000 تومان
 
2 تا 6 سال
12,358,400 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
19,338,000 تومان
 
۱ تخته
28,858,000 تومان
 
6 تا 12 سال
17,540,000 تومان
 
2 تا 6 سال
12,644,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,018,000 تومان
 
۱ تخته
29,538,000 تومان
 
6 تا 12 سال
18,220,000 تومان
 
2 تا 6 سال
12,916,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
21,378,000 تومان
 
۱ تخته
33,482,000 تومان
 
6 تا 12 سال
19,580,000 تومان
 
2 تا 6 سال
15,364,000 تومان
 
 

هتل

( B.B )
( B.B )
( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
22,058,000 تومان
 
۱ تخته
34,298,000 تومان
 
6 تا 12 سال
20,260,000 تومان
 
2 تا 6 سال
15,500,000 تومان
 
 
 
 
 

اعتبار از : 1398/09/17 تا : 1398/11/15
اعتبار از : 1398/10/10 تا : 1398/12/10
اعتبار از : 1398/10/11 تا : 1398/12/10
© 2018 , All Right Reserved