تور سامویی + بانکوک ویژه نوروز 97 با پرواز عمان ایر - تور 872

  تور سامویی + بانکوک ویژه نوروز 97 با پرواز عمان ایر

  مدت اقامت : 4شب سامویی + 3 شب بانکوک
  خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت با پرواز عمان ایر-ترانسفر فرودگاهی-گشت شهری-سیم کارت به ازای هر اتاق-بیمه مسافرتی
  مدارک لازم : پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد -50%مبلغ تور-2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3 (عکس جدید یا حداکثر برای 3ماه اخیر باشد)-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه-کپی کارت ملی (پشت و رو)-گردش مالی 3ماه اخیر (حداقل مانده 5.000.000تومان)
مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و یا مسافر می باشد .
  توضیحات :

در صورت کانفرم نهایی هرگونه تغییر شامل هزینه می باشد

پکیجها 7شب می باشد و درصورت بیشتر بودن مدت پرواز اضافه نرخ شبهای هر شهر درخواستی  به نرخهای مذکور اضافه خواهد گشت

پرواز داخلی بر اساس پایه  نرخ می باشد و در صورت افزایش نرخ اعلام میگردد 

در صورت جا ندادن هتل با هماهنگی مسافر هتل مشابه معرفی می گردد

در تاریخ23  اسفند 1396  (14 مارچ 2018) مبلغ 500.000 تومان از پکیج کسر می گردد

در تاریخ 26 اسفند 1396  (17 مارچ 2018)  مبلغ 300.000 تومان به پکیج اضافه می گردد 

در تاریخ 27 اسفند 1396   (18 مارچ 2018)  مبلغ 1.100.000 تومان به پکیج اضافه می گردد

در تاریخ 28 -29 اسفند 1396( 19-20 مارچ 2018 )/1 -3 فروردین 1397  (21 و 23 مارچ 2018)  مبلغ 1.500.000 تومان به پکیج اضافه می گردد

در تاریخ 5 و6  فروردین 1397  (25 و 26 مارچ 2018)  مبلغ 1.300.000 تومان به پکیج اضافه می گردد

در تاریخ 27 فروردین 1397  (27 مارچ 2018)  مبلغ 1.100.000 تومان به پکیج اضافه می گرد

           

 

 

 
  امکانات تور :
   بیمه مسافرتی
  راهنمای تور
  ترانسفر فرودگاهی
  گشت شهری
  
  30 کیلو بار
 
   عمان ایر
ساعت پرواز : ساعت رفت : 17:15 & 04:35 ساعت برگشت : 20:40
روزهای پرواز :
  برنامه سفر :


برنامه و تعداد شب  پرواز عمان ایر ویژه  نوروز

14/مارچ  7شب   23/اسفند      WY816 20:40 23:40  WY431 01:20 04:25   برگشت         WY434 17:15 20:20 WY817 22:00 06:45  رفت

16/مارچ  9 شب 25 / اسفند         WY818 09:10 12:10 WY433 14:10  17:15 برگشت  WY434 17:15  20:20  WY 817 22:00 06:45 رفت 

 16/مارچ   7شب  25/ اسفند         01:20 04:25 WY816 20:05 23:35 WY431 :برگشت    WY432 04:35  07:45 WY815 09:00  17:45 رفت

17/مارچ  9 شب 26/اسفند          WY816 20:40 23:40  WY431 01:20 04:25برگشت         17:45 WY432 04:35 07:45 WY815 09:00  رفت

18/مارچ  10شب 27/اسفند         WY816 20:40 23:40  WY431 01:20 04:25برگشت         17:45 WY432 04:35 07:45 WY815 09:00 رفت  

19/مارچ 9شب 28/اسفند          WY816 20:40 23:40  WY431 01:20 04:25  برگشت           WY434 17:15 20:20 WY817 22:00 06:45    رفت

20/مارچ 8شب 29/اسفند             WY816 20:40 23:40  WY431 01:20 04:25 برگشت         17:45 WY432 04:35 07:45 WY815 09:00  رفت

WY818 09:10 12:10 WY433 14:10  17:15   برگشت 

21/مارچ 7 شب 1/فروردین       WY816 20:40 23:40  WY431 01:20 04:25  برگشت           WY434 17:15 20:20 WY817 22:00 06:45    رفت 

23/مارچ 10 شب 3/فروردین     WY816 20:40 23:40  WY431 01:20 04:25برگشت           WY434 18:15 20:20 WY817 22:00 06:45    رفت

25/مارچ 8 شب 5/فروردین      WY816 20:40 23:40  WY431 01:20 04:25برگشت         17:45 WY432 04:35 07:45 WY815 09:00 رفت

WY818 09:10 12:10 WY433 14:10  17:15   برگشت  

25/مارچ 10 شب 5/فروردین   WY816 20:40 23:40  WY431 01:20 04:25برگشت         17:45 WY432 04:35 07:45 WY815 09:00 رفت

26/مارچ 8شب 6/فروردین      WY816 20:40 23:40  WY431 01:20 04:25 برگشت           WY434 18:15 20:20 WY817 22:00 06:45    رفت

WY818 09:10 12:10 WY433 14:10  17:15   برگشت 

27/مارچ 8شب 7/فروردین  WY816 20:40 23:40  WY431 01:20 04:25برگشت         17:45 WY432 04:35 07:45 WY815 09:00 رفت

 
 

اعتبار از : 1397/07/27 تا : 1397/08/04
از: 3,395,000 تا:21,285,000 تومان