تور تایلند 7 شب پاتایا با پرواز ماهان - تور 1089

  تور تایلند 7 شب پاتایا با پرواز ماهان

  مدت اقامت : 7 شب و 8 روز پاتایا
  امکانات تور :
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه سامان تا سقف 1000 یورو
 
   راهنمای تور  :
راهنمای فارسی زبان
 
   سیم کارت  :
سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق
 
   خدمات هتل  :
اقامت در هتل با صبحانه
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
 
   خدمات ویزا  :
پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد -50%مبلغ تور-2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3 (عکس جدید یا حداکثر برای 3ماه اخیر باشد)-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه-کپی کارت ملی (پشت و رو)-گردش مالی 3ماه اخیر (حداقل مانده 5.000.000تومان
 
 
  توضیحات  
پکیج با نرخ پایه پرواز 3.160.000 بسته شده است،لطفا هنگام رزرو با کانتر مربوطه چک شود.
قیمتها به صورت نت می باشد 
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,880,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
6,065,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
3,485,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,080,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
6,265,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
3,515,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
DLX
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,475,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,055,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
3,655,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUP
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,475,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,055,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
3,655,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,475,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,050,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
3,655,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
STAR
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,575,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,250,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,615,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,695,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUP
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,970,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,035,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,965,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,825,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
DLX
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,065,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,235,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,065,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,865,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUP
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,265,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,630,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,235,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,935,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUP
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,265,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,630,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,235,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,935,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
DLX
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,265,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,630,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,235,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,935,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
DLX
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,265,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,630,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,235,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,935,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUP
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,360,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,825,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,335,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,965,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
GOLF
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,460,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,020,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,415,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,000,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
DLX
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,460,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,020,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,415,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,005,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUP
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,755,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,615,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,685,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,105,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUP
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,755,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,615,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,685,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,105,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUP
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,450,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
10,995,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,305,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,345,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
SUP
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,640,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
11,390,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
6,470,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,415,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
DLX SEA
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,235,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,575,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,010,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,360,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
T DLX
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,725,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,565,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,455,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,795,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
DLX SEA
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,120,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,350,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,810,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,940,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
MINI SUIT
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,010,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
16,130,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
8,615,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,250,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
RESORT
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,685,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
19,480,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
10,120,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,835,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
690,000
 
توضيحات
DLX
 
 

© 2018 , All Right Reserved