تور تایلند 7 شب بانکوک با پرواز ماهان - تور 1088

  تور تایلند 7 شب بانکوک با پرواز ماهان

  مدت اقامت : 7 شب و 8 روز بانکوک
  امکانات تور :
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه سامان تا سقف 10000
 
   راهنمای تور  :
راهنمای فارسی زبان
 
   سیم کارت  :
سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق
 
   خدمات هتل  :
اقامت در هتل با صبحانه
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
 
   cip فرودگاه امام خمینی  :
در صورت درخواست خدماتCIPمبلغ 390/000 تومان به نرخ های پکیج اضافه می گردد.
 
   خدمات ویزا  :
پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد -50%مبلغ تور-2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3 (عکس جدید یا حداکثر برای 3ماه اخیر باشد)-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه-کپی کارت ملی (پشت و رو)-گردش مالی 3ماه اخیر (حداقل مانده 5.000.000تومان
 
 
  توضیحات  
پکیج بر اساس نرخ پایه 3.160.000 تومان  محاسبه شده،لطفا هنگام رزرو با کانتر فروش چک شود. 
قیمتها به صورت نت می باشد 
 
 
   ماهان ایر
ساعت پرواز : ساعت رفت : 22:10 ساعت برگشت : 22:35
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,935,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
6,055,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,125,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,510,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
توضيحات
SUP ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,345,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
6,865,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,500,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,660,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,445,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,070,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
3,690,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,645,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
7,475,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
4,760,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,760,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,955,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,085,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
3,860,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,155,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,495,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,225,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
3,935,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,360,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
8,895,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,410,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,005,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,865,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,915,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,865,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,195,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
توضيحات
SUP ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,865,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,915,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,865,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,195,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,870,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
9,915,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
5,865,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,310,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,985,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,145,000
شب اضافه : 0
 
 
2 تا 6 سال
4,570,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
توضيحات
DLX ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,185,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,550,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,055,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,645,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
توضيحات
DLX ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,285,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
12,755,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,135,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,690,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,895,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
13,970,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,690,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,165,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
توضيحات
SUP ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,000,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
14,175,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
7,780,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
4,930,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
توضيحات
GRAND DELUX ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,605,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
15,390,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
8,325,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,150,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
توضيحات
DLX ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,710,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
15,595,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
8,415,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,095,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
توضيحات
PREMIUM ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,625,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
17,420,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,245,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,500,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
توضيحات
LUX ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,030,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
18,235,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
9,605,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,640,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
توضيحات
DLX ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,535,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
19,250,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
10,065,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
5,820,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
توضيحات
VISTA ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,450,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
21,075,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
10,895,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,135,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
توضيحات
DLX ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,955,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
22,090,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
11,345,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,330,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
توضيحات
DLX ROOM
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,955,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
22,090,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
11,345,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,330,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,360,000
شب اضافه :0
 
 
۱ تخته
22,905,000
شب اضافه : 0
 
 
6 تا 12 سال
11,705,000
شب اضافه : 0
 
2 تا 6 سال
6,455,000
شب اضافه : 0
 
نوزاد
790,000
 
 

© 2018 , All Right Reserved