تور بدروم - تور 1782

  تور بدروم - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و7 روز
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10/000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب اقامت در هتل مطابق با بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
ویژه تاریخ رفت   19 مهرماه
 
در صورت درخواست صندلی بیزنس کلاس مبلغ 3.000.000 تومان به پکیج اضافه می گردد .
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 04:15 ساعت برگشت : 23:45
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,990,000
 
۱ تخته
6,150,000
 
6 تا 12 سال
4,270,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,560,000
 
۱ تخته
6,650,000
 
6 تا 12 سال
4,470,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Sea View
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,200,000
 
۱ تخته
6,100,000
 
6 تا 12 سال
4,290,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Club Room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,560,000
 
۱ تخته
6,650,000
 
6 تا 12 سال
4,470,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Hotel Room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,780,000
 
۱ تخته
6,260,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,220,000
 
۱ تخته
6,780,000
 
توضيحات
Supeior Room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,780,000
 
۱ تخته
6,980,000
 
6 تا 12 سال
4,580,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,920,000
 
۱ تخته
7,200,000
 
6 تا 12 سال
4,650,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,920,000
 
۱ تخته
7,200,000
 
6 تا 12 سال
4,650,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Club Room Garden View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,650,000
 
۱ تخته
8,290,000
 
6 تا 12 سال
5,020,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Hotel Room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,920,000
 
۱ تخته
7,200,000
 
6 تا 12 سال
4,650,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,070,000
 
۱ تخته
7,680,000
 
6 تا 12 سال
4,730,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,070,000
 
۱ تخته
7,410,000
 
6 تا 12 سال
4,730,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,220,000
 
۱ تخته
7,630,000
 
6 تا 12 سال
4,800,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,100,000
 
۱ تخته
10,940,000
 
6 تا 12 سال
5,740,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,830,000
 
۱ تخته
11,560,000
 
6 تا 12 سال
6,100,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Guest Room Land View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,560,000
 
۱ تخته
12,650,000
 
6 تا 12 سال
6,470,000
 
2 تا 6 سال
2,590,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Guest Room Sea View
 
 
 
 
 

اعتبار از : 1398/07/09 تا : 1398/09/09
اعتبار از : 1398/07/09 تا : 1398/09/09
© 2018 , All Right Reserved