توراستانبول ویژه(1الی24 اسفند96)پروازاطلس گلوبال(صبح به شب) - تور 807

  توراستانبول ویژه(1الی24 اسفند96)پروازاطلس گلوبال(صبح به شب)

  مدت اقامت : 3شب و4روز(قابلیت رزرو تور 3شب تا 10شب)
  خدمات آژانس : بلیط هواپیمایی اطلس گلوبال-ترانسفر فرودگاهی-1گشت شهری با ناهار بیمه مسافرتی.
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
   بیمه مسافرتی
  راهنمای تور
  ترانسفر فرودگاهی
  گشت شهری
  30 کیلو بار
 
 
  توضیحات  
***پکیج با پایین ترین نرخ کلاس و نرخ پروازی بسته شده ودر صورت افزایش نرخ پرواز  ما به التفاوت  به پکیج اضافه میگردد***
فقط هتلهایی که دارای شارژ میباشند قابلیت رزرو  از تاریخ رفت 11 مارچ تا برگشت 21 مارچ  را دارند
شارژ هتل ها ازتاریخ رفت15 مارچ میباشد وقبل از آن همه هتل هل قابلیت فروش خواهند داشت
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 06:00 ساعت برگشت : 23:45
روزهای پرواز : از : 1396/12/06 تا : 1396/12/24    يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه‌شنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها ، شنبه ها

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
920,000
شب اضافه :46,000
 
 
۱ تخته
1,140,000
شب اضافه : 101,000
 
 
6 تا 12 سال
935,000
شب اضافه : 37,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 18 مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:30000--SGL:60.000--CHD WBED:10.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
995,000
شب اضافه :65,000
 
 
۱ تخته
1,210,000
شب اضافه : 124,000
 
 
6 تا 12 سال
975,000
شب اضافه : 51,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 17 مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ----DBL:20.000--SGL:40.000--CHD WBED:4.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,000,000
شب اضافه :60,000
 
 
۱ تخته
1,195,000
شب اضافه : 119,000
 
 
6 تا 12 سال
950,000
شب اضافه : 42,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,020,000
شب اضافه :65,000
 
 
۱ تخته
1,210,000
شب اضافه : 124,000
 
 
6 تا 12 سال
990,000
شب اضافه : 56,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 17 مارچ الی21 مارچ ه تاریخ 17 مارچ الی21 مارچ هر شب هرنر شب هرنفر ---DBL:20.000--SGL:40.000--CHD WBED:4.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,035,000
شب اضافه :69,000
 
 
۱ تخته
1,170,000
شب اضافه : 110,000
 
 
6 تا 12 سال
975,000
شب اضافه : 51,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,035,000
شب اضافه :69,000
 
 
۱ تخته
1,210,000
شب اضافه : 124,000
 
 
6 تا 12 سال
950,000
شب اضافه : 42,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,035,000
شب اضافه :69,000
 
 
۱ تخته
1,210,000
شب اضافه : 124,000
 
 
6 تا 12 سال
950,000
شب اضافه : 42,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,050,000
شب اضافه :74,000
 
 
۱ تخته
1,270,000
شب اضافه : 142,000
 
 
6 تا 12 سال
990,000
شب اضافه : 56,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 17 مارچ1 الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:50.000--SGL:97.000--CHD WBED:25.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,065,000
شب اضافه :78,000
 
 
۱ تخته
1,255,000
شب اضافه : 137,000
 
 
6 تا 12 سال
975,000
شب اضافه : 51,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,065,000
شب اضافه :78,000
 
 
۱ تخته
1,210,000
شب اضافه : 124,000
 
 
6 تا 12 سال
960,000
شب اضافه : 46,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,065,000
شب اضافه :78,000
 
 
۱ تخته
1,315,000
شب اضافه : 156,000
 
 
6 تا 12 سال
960,000
شب اضافه : 46,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,080,000
شب اضافه :83,000
 
 
۱ تخته
1,315,000
شب اضافه : 156,000
 
 
6 تا 12 سال
990,000
شب اضافه : 56,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 18مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:50.000--SGL:95.000--CHD WBED:15.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,080,000
شب اضافه :83,000
 
 
۱ تخته
1,330,000
شب اضافه : 160,000
 
 
6 تا 12 سال
960,000
شب اضافه : 46,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,080,000
شب اضافه :83,000
 
 
۱ تخته
1,285,000
شب اضافه : 147,000
 
 
6 تا 12 سال
960,000
شب اضافه : 46,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,095,000
شب اضافه :87,000
 
 
۱ تخته
1,345,000
شب اضافه : 165,000
 
 
6 تا 12 سال
960,000
شب اضافه : 46,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,095,000
شب اضافه :87,000
 
 
۱ تخته
1,330,000
شب اضافه : 160,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,110,000
شب اضافه :92,000
 
 
۱ تخته
1,390,000
شب اضافه : 178,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 15مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:85.000--SGL:98.000--CHD WBED:35.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,140,000
شب اضافه :101,000
 
 
۱ تخته
1,360,000
شب اضافه : 169,000
 
 
6 تا 12 سال
975,000
شب اضافه : 51,000
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,180,000
شب اضافه :115,000
 
 
۱ تخته
1,520,000
شب اضافه : 219,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,180,000
شب اضافه :115,000
 
 
۱ تخته
1,430,000
شب اضافه : 192,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,180,000
شب اضافه :115,000
 
 
۱ تخته
1,505,000
شب اضافه : 215,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 15مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:59.000--SGL:175.000--CHD WBED:35.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,195,000
شب اضافه :119,000
 
 
۱ تخته
1,565,000
شب اضافه : 233,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 17 مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:55.000--SGL:110.000--CHD WBED:25.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,210,000
شب اضافه :122,000
 
 
۱ تخته
1,625,000
شب اضافه : 251,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 15 مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:62.000--SGL:110.000--CHD WBED:25.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,210,000
شب اضافه :122,000
 
 
۱ تخته
1,565,000
شب اضافه : 234,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 18مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:62.000--SGL:110.000--CHD WBED:25.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,240,000
شب اضافه :133,000
 
 
۱ تخته
1,650,000
شب اضافه : 260,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 17مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:25.000--SGL:50.000--CHD WBED:10.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,245,000
شب اضافه :134,000
 
 
۱ تخته
1,660,000
شب اضافه : 263,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,245,000
شب اضافه :134,000
 
 
۱ تخته
1,605,000
شب اضافه : 245,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 18مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:62.000--SGL:148.000--CHD WBED:25.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,255,000
شب اضافه :137,000
 
 
۱ تخته
1,680,000
شب اضافه : 269,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 15مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:50.000--SGL:100.000--CHD WBED:15.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,265,000
شب اضافه :140,000
 
 
۱ تخته
1,715,000
شب اضافه : 280,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,265,000
شب اضافه :140,000
 
 
۱ تخته
1,700,000
شب اضافه : 275,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 17مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:75.000--SGL:148.000--CHD WBED:25.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,265,000
شب اضافه :140,000
 
 
۱ تخته
1,700,000
شب اضافه : 275,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 15مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:79.000--SGL:148.000--CHD WBED:38.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,270,000
شب اضافه :142,000
 
 
۱ تخته
1,695,000
شب اضافه : 274,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 16مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:75.000--SGL:90.000--CHD WBED:30.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,285,000
شب اضافه :146,000
 
 
۱ تخته
1,700,000
شب اضافه : 275,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 18مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:80.000--SGL:160.000--CHD WBED:45.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,285,000
شب اضافه :146,000
 
 
۱ تخته
1,700,000
شب اضافه : 275,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 18مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:80.000--SGL:160.000--CHD WBED:45.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,285,000
شب اضافه :146,000
 
 
۱ تخته
1,700,000
شب اضافه : 275,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,285,000
شب اضافه :146,000
 
 
۱ تخته
1,735,000
شب اضافه : 286,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,300,000
شب اضافه :152,000
 
 
۱ تخته
1,700,000
شب اضافه : 275,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,300,000
شب اضافه :152,000
 
 
۱ تخته
1,755,000
شب اضافه : 292,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,300,000
شب اضافه :152,000
 
 
۱ تخته
1,775,000
شب اضافه : 298,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,320,000
شب اضافه :158,000
 
 
۱ تخته
1,810,000
شب اضافه : 310,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 15مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:63.000--SGL:125.000--CHD WBED:45.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,340,000
شب اضافه :163,000
 
 
۱ تخته
1,850,000
شب اضافه : 321,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 17مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:62.000--SGL:125.000--CHD WBED:25.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,360,000
شب اضافه :169,000
 
 
۱ تخته
1,885,000
شب اضافه : 333,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 17مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:25.000--SGL:30.000--CHD WBED:5.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,375,000
شب اضافه :175,000
 
 
۱ تخته
1,925,000
شب اضافه : 345,000
 
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,375,000
شب اضافه :175,000
 
 
۱ تخته
1,830,000
شب اضافه : 316,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,375,000
شب اضافه :175,000
 
 
۱ تخته
1,885,000
شب اضافه : 333,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,375,000
شب اضافه :175,000
 
 
۱ تخته
1,790,000
شب اضافه : 304,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 18مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:99.000--SGL:178.000--CHD WBED:50.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,435,000
شب اضافه :193,000
 
 
۱ تخته
2,040,000
شب اضافه : 380,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,470,000
شب اضافه :204,000
 
 
۱ تخته
2,115,000
شب اضافه : 403,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 17مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:57.000--SGL:112.000--CHD WBED:14.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,510,000
شب اضافه :216,000
 
 
۱ تخته
2,150,000
شب اضافه : 415,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,510,000
شب اضافه :216,000
 
 
۱ تخته
2,190,000
شب اضافه : 427,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ 15مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:45.000--SGL:80.000--CHD WBED:25.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,680,000
شب اضافه :269,000
 
 
۱ تخته
2,530,000
شب اضافه : 532,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
اتاق های executive lounge
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,510,000
شب اضافه :216,000
 
 
۱ تخته
2,170,000
شب اضافه : 421,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,530,000
شب اضافه :222,000
 
 
۱ تخته
2,055,000
شب اضافه : 386,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,605,000
شب اضافه :245,000
 
 
۱ تخته
2,170,000
شب اضافه : 421,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,625,000
شب اضافه :251,000
 
 
۱ تخته
2,375,000
شب اضافه : 485,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ18مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:25.000--SGL:63.000--CHD WBED:15.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,055,000
شب اضافه :386,000
 
 
۱ تخته
3,265,000
شب اضافه : 760,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
اتاق های --(SEAVIEW)executive lounge
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,680,000
شب اضافه :269,000
 
 
۱ تخته
2,530,000
شب اضافه : 532,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
شارژ از تاریخ18مارچ الی21 مارچ هر شب هرنفر ---DBL:50.000--SGL:95.000--CHD WBED:15.000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,150,000
شب اضافه :415,000
 
 
۱ تخته
3,470,000
شب اضافه : 824,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
BOSPHORUS VIEW
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,735,000
شب اضافه :286,000
 
 
۱ تخته
2,640,000
شب اضافه : 567,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
توضيحات
JONIUR SUITE
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,790,000
شب اضافه :304,000
 
 
۱ تخته
2,545,000
شب اضافه : 538,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,810,000
شب اضافه :310,000
 
 
۱ تخته
2,640,000
شب اضافه : 567,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,830,000
شب اضافه :316,000
 
 
۱ تخته
2,810,000
شب اضافه : 620,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,870,000
شب اضافه :327,000
 
 
۱ تخته
2,735,000
شب اضافه : 596,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,945,000
شب اضافه :351,000
 
 
۱ تخته
3,020,000
شب اضافه : 684,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,040,000
شب اضافه :380,000
 
 
۱ تخته
3,245,000
شب اضافه : 754,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,040,000
شب اضافه :380,000
 
 
۱ تخته
3,245,000
شب اضافه : 754,000
 
 
2 تا 6 سال
740,000
 
نوزاد
190,000