تور استانبول ویژه خرداد و تیر(پرواز اطلس گلوبال) - تور 1018

  تور استانبول ویژه خرداد و تیر(پرواز اطلس گلوبال)

  مدت اقامت : 3شب و4روز
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  توضیحات :

 

اولین تاریخ ورود مسافر : 27 خرداد ماه 1397

آخرین تاریخ خروج مسافر : 31 تیر ماه 1397

***استانبول پرواز اطلس گلوبال با بهترین ساعت پروازی(صبح به شب)***

***قابلیت فروش 2 شب تا 21 شب ***

***پکیج با پایین ترین نرخ بلیط پرواز 1355هزارتومان بسته شده  در صورت تغییر کلاس  پروازی مابه التفاوت اضافه و یا کم میگردد***

***کودک بدون تخت دارای کمیسیون نمیباشد***

 
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  گشت شهری
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10/000یورو
 
   خدمات هتل  :
3شب اقامت در هتل همراه با صبحانه
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایرباس اطلس گلوبال در بهترین ساعت پروازی(صبح به شب)
 
   cip فرودگاه امام خمینی  :
در صورت درخواست خدمات CIPمبلغ 350/000تومان به نرخ های پکیج اضافه می شود
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 06:00 ساعت برگشت : 22:45
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,940,000
 
 
۱ تخته
2,230,000
 
 
6 تا 12 سال
1,765,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,115,000
 
 
۱ تخته
2,750,000
 
 
6 تا 12 سال
1,940,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,115,000
 
 
۱ تخته
2,750,000
 
 
6 تا 12 سال
1,970,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,170,000
 
 
۱ تخته
2,810,000
 
 
6 تا 12 سال
1,855,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,200,000
 
 
۱ تخته
2,925,000
 
 
6 تا 12 سال
1,855,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,315,000
 
 
۱ تخته
2,955,000
 
 
6 تا 12 سال
1,910,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,375,000
 
 
۱ تخته
3,245,000
 
 
6 تا 12 سال
1,940,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,375,000
 
 
۱ تخته
3,245,000
 
 
6 تا 12 سال
1,940,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,650,000
 
 
۱ تخته
3,780,000
 
 
6 تا 12 سال
2,105,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,650,000
 
 
۱ تخته
3,780,000
 
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,685,000
 
 
۱ تخته
3,815,000
 
 
6 تا 12 سال
2,135,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,685,000
 
 
۱ تخته
3,815,000
 
 
6 تا 12 سال
2,105,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,695,000
 
 
۱ تخته
3,915,000
 
 
6 تا 12 سال
2,055,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,715,000
 
 
۱ تخته
3,910,000
 
 
6 تا 12 سال
2,135,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,780,000
 
 
۱ تخته
4,070,000
 
 
6 تا 12 سال
2,170,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,780,000
 
 
۱ تخته
4,070,000
 
 
6 تا 12 سال
2,135,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,810,000
 
 
۱ تخته
4,145,000
 
 
6 تا 12 سال
2,055,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,815,000
 
 
۱ تخته
3,780,000
 
 
6 تا 12 سال
2,135,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,840,000
 
 
۱ تخته
4,205,000
 
 
6 تا 12 سال
2,055,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,910,000
 
 
۱ تخته
3,620,000
 
 
6 تا 12 سال
2,135,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,910,000
 
 
۱ تخته
4,295,000
 
 
6 تا 12 سال
2,200,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,910,000
 
 
۱ تخته
4,295,000
 
 
6 تا 12 سال
2,200,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,975,000
 
 
۱ تخته
4,265,000
 
 
6 تا 12 سال
2,265,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,005,000
 
 
۱ تخته
4,265,000
 
 
6 تا 12 سال
2,170,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,100,000
 
 
۱ تخته
4,405,000
 
 
6 تا 12 سال
2,315,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,135,000
 
 
۱ تخته
4,425,000
 
 
6 تا 12 سال
2,105,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,235,000
 
 
۱ تخته
5,005,000
 
 
6 تا 12 سال
2,395,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,235,000
 
 
۱ تخته
4,975,000
 
 
6 تا 12 سال
2,395,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,425,000
 
 
۱ تخته
5,360,000
 
 
6 تا 12 سال
2,460,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,460,000
 
 
۱ تخته
5,395,000
 
 
6 تا 12 سال
2,300,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,525,000
 
 
۱ تخته
5,555,000
 
 
6 تا 12 سال
2,265,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,070,000
 
 
۱ تخته
6,585,000
 
 
6 تا 12 سال
2,780,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,105,000
 
 
۱ تخته
6,040,000
 
 
6 تا 12 سال
2,815,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,105,000
 
 
۱ تخته
6,685,000
 
 
6 تا 12 سال
2,620,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,425,000
 
 
۱ تخته
7,040,000
 
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,585,000
 
 
۱ تخته
7,650,000
 
 
6 تا 12 سال
3,070,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,715,000
 
 
۱ تخته
7,940,000
 
 
6 تا 12 سال
2,945,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,910,000
 
 
۱ تخته
8,295,000
 
 
6 تا 12 سال
3,750,000
 
2 تا 6 سال
1,490,000
 
نوزاد
275,000
 
 

اعتبار از : 1397/04/01 تا : 1397/04/08
از: 2,485,000 تا:11,050,000 تومان