تور استانبول ویژه خرداد97-پرواز اطلس گلوبال(صبح به شب)

  تور استانبول ویژه خرداد97-پرواز اطلس گلوبال(صبح به شب)

  مدت اقامت : 3شب و4روز
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  توضیحات :

 

آخرین ورود20 خرداد

آخرین خروج23خرداد

***استانبول پرواز اطلس گلوبال با بهترین ساعت پروازی(صبح به شب)***

***قابلیت فروش 2 شب تا 21 شب ***

***پکیج با پایین ترین نرخ بلیط پرواز 970هزارتومان بسته   در صورت تغییر کلاس  پروازی مابه التفاوت اضافه و یا کم میگردد***

***کودک بدون تخت دارای کمیسیون نمیباشد***

 
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  گشت شهری
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10/000یورو
 
   خدمات هتل  :
3شب اقامت در هتل همراه با صبحانه
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایرباس اطلس گلوبال در بهترین ساعت پروازی(صبح به شب)
 
   cip فرودگاه امام خمینی  :
در صورت درخواست خدمات CIPمبلغ 350/000تومان به نرخ های پکیج اضافه می شود
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 06:00 ساعت برگشت : 22:45
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,295,000
 
 
۱ تخته
1,605,000
 
 
6 تا 12 سال
1,230,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,335,000
 
 
۱ تخته
1,525,000
 
 
6 تا 12 سال
1,250,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,375,000
 
 
۱ تخته
1,690,000
 
 
6 تا 12 سال
1,230,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,395,000
 
 
۱ تخته
1,710,000
 
 
6 تا 12 سال
1,250,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,395,000
 
 
۱ تخته
1,730,000
 
 
6 تا 12 سال
1,250,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,420,000
 
 
۱ تخته
1,775,000
 
 
6 تا 12 سال
1,315,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,420,000
 
 
۱ تخته
1,775,000
 
 
6 تا 12 سال
1,270,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,480,000
 
 
۱ تخته
2,320,000
 
 
6 تا 12 سال
1,375,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,480,000
 
 
۱ تخته
1,900,000
 
 
6 تا 12 سال
1,375,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,500,000
 
 
۱ تخته
1,940,000
 
 
6 تا 12 سال
1,290,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,525,000
 
 
۱ تخته
1,965,000
 
 
6 تا 12 سال
1,290,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,545,000
 
 
۱ تخته
2,025,000
 
 
6 تا 12 سال
1,315,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,545,000
 
 
۱ تخته
2,025,000
 
 
6 تا 12 سال
1,315,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,565,000
 
 
۱ تخته
2,070,000
 
 
6 تا 12 سال
1,315,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,565,000
 
 
۱ تخته
2,070,000
 
 
6 تا 12 سال
1,375,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,585,000
 
 
۱ تخته
2,095,000
 
 
6 تا 12 سال
1,345,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,585,000
 
 
۱ تخته
2,095,000
 
 
6 تا 12 سال
1,370,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,585,000
 
 
۱ تخته
2,095,000
 
 
6 تا 12 سال
1,345,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,610,000
 
 
۱ تخته
2,140,000
 
 
6 تا 12 سال
1,345,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,635,000
 
 
۱ تخته
2,190,000
 
 
6 تا 12 سال
1,490,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,650,000
 
 
۱ تخته
2,235,000
 
 
6 تا 12 سال
1,480,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,660,000
 
 
۱ تخته
2,215,000
 
 
6 تا 12 سال
1,370,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,660,000
 
 
۱ تخته
2,190,000
 
 
6 تا 12 سال
1,370,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,670,000
 
 
۱ تخته
2,130,000
 
 
6 تا 12 سال
1,375,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,680,000
 
 
۱ تخته
2,285,000
 
 
6 تا 12 سال
1,415,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,705,000
 
 
۱ تخته
2,335,000
 
 
6 تا 12 سال
1,390,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,705,000
 
 
۱ تخته
2,310,000
 
 
6 تا 12 سال
1,390,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,705,000
 
 
۱ تخته
2,310,000
 
 
6 تا 12 سال
1,390,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,705,000
 
 
۱ تخته
2,335,000
 
 
6 تا 12 سال
1,390,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,755,000
 
 
۱ تخته
2,310,000
 
 
6 تا 12 سال
1,415,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,780,000
 
 
۱ تخته
2,480,000
 
 
6 تا 12 سال
1,440,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,780,000
 
 
۱ تخته
2,480,000
 
 
6 تا 12 سال
1,440,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,825,000
 
 
۱ تخته
2,555,000
 
 
6 تا 12 سال
1,075,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,825,000
 
 
۱ تخته
2,575,000
 
 
6 تا 12 سال
1,465,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,850,000
 
 
۱ تخته
2,625,000
 
 
6 تا 12 سال
1,610,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,850,000
 
 
۱ تخته
2,530,000
 
 
6 تا 12 سال
1,515,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,880,000
 
 
۱ تخته
2,465,000
 
 
6 تا 12 سال
1,525,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,925,000
 
 
۱ تخته
2,745,000
 
 
6 تا 12 سال
1,515,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,925,000
 
 
۱ تخته
2,770,000
 
 
6 تا 12 سال
1,515,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,935,000
 
 
۱ تخته
2,820,000
 
 
6 تا 12 سال
1,515,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,950,000
 
 
۱ تخته
2,795,000
 
 
6 تا 12 سال
1,515,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,970,000
 
 
۱ تخته
2,890,000
 
 
6 تا 12 سال
1,535,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,310,000
 
 
۱ تخته
3,520,000
 
 
6 تا 12 سال
1,680,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,310,000
 
 
۱ تخته
3,520,000
 
 
6 تا 12 سال
1,680,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,310,000
 
 
۱ تخته
3,545,000
 
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,385,000
 
 
۱ تخته
3,715,000
 
 
6 تا 12 سال
1,825,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,430,000
 
 
۱ تخته
3,520,000
 
 
6 تا 12 سال
1,660,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,455,000
 
 
۱ تخته
3,835,000
 
 
6 تا 12 سال
1,755,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,890,000
 
 
۱ تخته
4,680,000
 
 
6 تا 12 سال
1,970,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,925,000
 
 
۱ تخته
8,380,000
 
 
6 تا 12 سال
1,075,000
 
2 تا 6 سال
995,000
 
نوزاد
220,000