تور ازمیر - تور 1853

  تور ازمیر - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و7 روز
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10/000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب اقامت در هتل مطابق با بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
ویژه تاریخ رفت  24 آبان ماه
 
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 04:15 ساعت برگشت : 23:45
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,450,000
 
۱ تخته
4,130,000
 
6 تا 12 سال
2,800,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,900,000
 
۱ تخته
4,770,000
 
6 تا 12 سال
3,030,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,170,000
 
۱ تخته
5,200,000
 
6 تا 12 سال
3,170,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,400,000
 
۱ تخته
5,530,000
 
6 تا 12 سال
3,260,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,260,000
 
۱ تخته
5,200,000
 
6 تا 12 سال
3,200,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,330,000
 
۱ تخته
5,860,000
 
6 تا 12 سال
3,240,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,700,000
 
۱ تخته
7,240,000
 
6 تا 12 سال
3,420,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Superior Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,330,000
 
۱ تخته
5,420,000
 
6 تا 12 سال
3,240,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,700,000
 
۱ تخته
5,840,000
 
6 تا 12 سال
3,420,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,330,000
 
۱ تخته
5,860,000
 
6 تا 12 سال
3,240,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Confort Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,900,000
 
۱ تخته
6,160,000
 
6 تا 12 سال
3,530,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Land View
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,130,000
 
۱ تخته
6,470,000
 
6 تا 12 سال
3,640,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room Sea View
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,990,000
 
۱ تخته
7,100,000
 
6 تا 12 سال
3,570,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Deluxe Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,200,000
 
۱ تخته
7,490,000
 
6 تا 12 سال
3,680,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,420,000
 
۱ تخته
7,880,000
 
6 تا 12 سال
3,790,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,260,000
 
۱ تخته
7,150,000
 
6 تا 12 سال
3,720,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,280,000
 
۱ تخته
7,460,000
 
6 تا 12 سال
3,720,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,350,000
 
۱ تخته
7,590,000
 
6 تا 12 سال
3,750,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,860,000
 
۱ تخته
8,160,000
 
6 تا 12 سال
4,000,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Guest Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,930,000
 
۱ تخته
8,390,000
 
6 تا 12 سال
4,040,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Supeior Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,370,000
 
۱ تخته
9,320,000
 
6 تا 12 سال
4,260,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Supeior Room Sea View
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,500,000
 
۱ تخته
9,350,000
 
6 تا 12 سال
4,330,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,660,000
 
۱ تخته
9,140,000
 
6 تا 12 سال
4,400,000
 
2 تا 6 سال
2,090,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Standard Room
 
 
 
 
 

اعتبار از : 1398/07/10 تا : 1398/09/30
اعتبار از : 1398/08/01 تا : 1398/09/29
اعتبار از : 1398/08/10 تا : 1398/09/30
اعتبار از : 1398/08/10 تا : 1398/09/09
© 2018 , All Right Reserved