تور آنتالیا - تور 1646

  تور آنتالیا - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و7 روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
 ویژه درخواست های رفت 13 ، 14 و 15 تیر ماه 
 
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 03:55 ساعت برگشت : 23:59
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,830,000
 
۱ تخته
6,380,000
 
6 تا 12 سال
5,280,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,260,000
 
۱ تخته
8,530,000
 
6 تا 12 سال
6,000,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,260,000
 
۱ تخته
8,530,000
 
6 تا 12 سال
6,000,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,350,000
 
۱ تخته
8,660,000
 
6 تا 12 سال
6,040,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,300,000
 
۱ تخته
11,580,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
BUNGALOW ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,600,000
 
۱ تخته
12,020,000
 
6 تا 12 سال
6,840,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIN BUILDING
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,790,000
 
۱ تخته
12,330,000
 
6 تا 12 سال
7,260,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD SEA SIDE VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,050,000
 
۱ تخته
12,700,000
 
6 تا 12 سال
7,390,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea side
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,220,000
 
۱ تخته
12,960,000
 
6 تا 12 سال
7,470,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,220,000
 
۱ تخته
12,960,000
 
6 تا 12 سال
7,470,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,830,000
 
۱ تخته
15,360,000
 
6 تا 12 سال
7,800,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,830,000
 
۱ تخته
20,940,000
 
6 تا 12 سال
8,780,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,990,000
 
۱ تخته
17,930,000
 
اتاق 6 نفره
11,340,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,400,000
 
۱ تخته
19,290,000
 
6 تا 12 سال
9,580,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,860,000
 
۱ تخته
19,920,000
 
6 تا 12 سال
9,790,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,860,000
 
۱ تخته
19,920,000
 
6 تا 12 سال
9,790,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,860,000
 
۱ تخته
19,920,000
 
6 تا 12 سال
9,790,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,120,000
 
۱ تخته
20,300,000
 
6 تا 12 سال
9,250,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,880,000
 
۱ تخته
22,960,000
 
6 تا 12 سال
10,800,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,100,000
 
۱ تخته
23,200,000
 
6 تا 12 سال
10,100,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,390,000
 
۱ تخته
26,250,000
 
6 تا 12 سال
11,060,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std land
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,480,000
 
۱ تخته
23,850,000
 
6 تا 12 سال
11,100,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,830,000
 
۱ تخته
24,370,000
 
6 تا 12 سال
10,430,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
18,050,000
 
۱ تخته
24,700,000
 
6 تا 12 سال
10,500,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
18,570,000
 
۱ تخته
25,490,000
 
6 تا 12 سال
11,650,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Superior Land
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
18,830,000
 
۱ تخته
25,870,000
 
6 تا 12 سال
11,780,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,940,000
 
۱ تخته
29,400,000
 
6 تا 12 سال
12,830,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Deluxe Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
21,220,000
 
۱ تخته
29,460,000
 
6 تا 12 سال
11,900,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
superior room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
22,190,000
 
۱ تخته
30,920,000
 
6 تا 12 سال
12,330,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
deluxe land view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
24,130,000
 
۱ تخته
33,820,000
 
6 تا 12 سال
13,170,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
deluxe sea view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
23,160,000
 
۱ تخته
32,370,000
 
6 تا 12 سال
12,750,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Premium Room
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
33,340,000
 
۱ تخته
47,630,000
 
6 تا 12 سال
17,180,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
s.land
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
38,180,000
 
۱ تخته
54,900,000
 
6 تا 12 سال
19,290,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
s.sea view
 
 
 
 
 
  برنامه سفر :

  

 
 
© 2018 , All Right Reserved