تور آنتالیا - تور 1645

  تور آنتالیا - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و7 روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
 ویژه درخواست های رفت 6 ، 7 و 8  تیر ماه 
 
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 03:55 ساعت برگشت : 23:59
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,470,000
 
۱ تخته
6,000,000
 
6 تا 12 سال
4,940,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,850,000
 
۱ تخته
8,070,000
 
6 تا 12 سال
5,630,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,850,000
 
۱ تخته
8,070,000
 
6 تا 12 سال
5,630,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,930,000
 
۱ تخته
8,190,000
 
6 تا 12 سال
5,670,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,840,000
 
۱ تخته
11,040,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
BUNGALOW ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,120,000
 
۱ تخته
11,470,000
 
6 تا 12 سال
6,440,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIN BUILDING
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,290,000
 
۱ تخته
11,730,000
 
6 تا 12 سال
6,850,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD SEA SIDE VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,530,000
 
۱ تخته
12,090,000
 
6 تا 12 سال
6,970,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea side
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,700,000
 
۱ تخته
12,340,000
 
6 تا 12 سال
7,050,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,700,000
 
۱ تخته
12,340,000
 
6 تا 12 سال
7,050,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,280,000
 
۱ تخته
14,700,000
 
6 تا 12 سال
7,380,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,200,000
 
۱ تخته
20,020,000
 
6 تا 12 سال
8,300,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,400,000
 
۱ تخته
17,190,000
 
اتاق 6 نفره
10,810,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,760,000
 
۱ تخته
18,430,000
 
6 تا 12 سال
9,090,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,170,000
 
۱ تخته
19,040,000
 
6 تا 12 سال
9,290,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,170,000
 
۱ تخته
19,040,000
 
6 تا 12 سال
9,290,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,170,000
 
۱ تخته
21,480,000
 
6 تا 12 سال
9,290,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,470,000
 
۱ تخته
19,490,000
 
6 تا 12 سال
8,760,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,750,000
 
۱ تخته
19,900,000
 
6 تا 12 سال
8,880,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,780,000
 
۱ تخته
19,900,000
 
6 تا 12 سال
8,880,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,120,000
 
۱ تخته
21,970,000
 
6 تا 12 سال
10,260,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,440,000
 
۱ تخته
22,440,000
 
6 تا 12 سال
9,610,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Luxury room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,600,000
 
۱ تخته
25,140,000
 
6 تا 12 سال
10,500,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std land
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,690,000
 
۱ تخته
22,820,000
 
6 تا 12 سال
10,550,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,090,000
 
۱ تخته
23,420,000
 
6 تا 12 سال
9,680,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,740,000
 
۱ تخته
24,400,000
 
6 تا 12 سال
11,080,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Superior Land
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,990,000
 
۱ تخته
24,770,000
 
6 تا 12 سال
11,200,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,020,000
 
۱ تخته
27,820,000
 
6 تا 12 سال
12,200,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Deluxe Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
20,380,000
 
۱ تخته
28,350,000
 
6 تا 12 سال
11,320,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
superior room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
21,310,000
 
۱ تخته
29,750,000
 
6 تا 12 سال
11,730,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
deluxe land view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
23,190,000
 
۱ تخته
32,570,000
 
6 تا 12 سال
12,540,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
deluxe sea view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
22,250,000
 
۱ تخته
31,160,000
 
6 تا 12 سال
12,130,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Premium Room
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
32,100,000
 
۱ تخته
45,930,000
 
6 تا 12 سال
16,400,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
s.land
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
36,790,000
 
۱ تخته
52,960,000
 
6 تا 12 سال
18,430,000
 
2 تا 6 سال
4,795,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
s.sea view
 
 
 
 
 
  برنامه سفر :

  

 
 
© 2018 , All Right Reserved