آنتالیا ویژه28- 29-30تیر(19-20-21 جولای)-پرواز اطلس گلوبال - تور 1097

  آنتالیا ویژه28- 29-30تیر(19-20-21 جولای)-پرواز اطلس گلوبال

  مدت اقامت : 6شب و 7روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و 7روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 02:50 ساعت برگشت : 21:10
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,395,000
 
 
۱ تخته
4,055,000
 
 
6 تا 12 سال
2,750,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,925,000
 
 
۱ تخته
4,835,000
 
 
6 تا 12 سال
2,995,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,235,000
 
 
۱ تخته
5,295,000
 
 
6 تا 12 سال
3,165,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,795,000
 
 
۱ تخته
6,165,000
 
 
6 تا 12 سال
3,455,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,070,000
 
 
۱ تخته
6,555,000
 
 
6 تا 12 سال
3,585,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,485,000
 
 
۱ تخته
8,030,000
 
 
6 تا 12 سال
3,795,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,060,000
 
 
۱ تخته
8,040,000
 
 
6 تا 12 سال
4,080,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,375,000
 
 
۱ تخته
8,940,000
 
 
اتاق 6 نفره
4,965,000
 
 
6 تا 12 سال
4,235,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,530,000
 
 
۱ تخته
8,745,000
 
 
6 تا 12 سال
4,295,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,675,000
 
 
۱ تخته
11,025,000
 
 
6 تا 12 سال
4,885,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,675,000
 
 
۱ تخته
11,580,000
 
 
6 تا 12 سال
4,885,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
ECO ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,195,000
 
 
۱ تخته
12,465,000
 
 
6 تا 12 سال
5,150,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STD SEA & POOL VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,355,000
 
 
۱ تخته
12,095,000
 
 
6 تا 12 سال
5,225,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,875,000
 
 
۱ تخته
12,940,000
 
 
6 تا 12 سال
5,485,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STD SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,720,000
 
 
۱ تخته
12,030,000
 
 
6 تا 12 سال
5,395,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,495,000
 
 
۱ تخته
13,195,000
 
 
6 تا 12 سال
5,795,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STD SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,240,000
 
 
۱ تخته
12,795,000
 
 
6 تا 12 سال
5,670,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,075,000
 
 
۱ تخته
14,060,000
 
 
6 تا 12 سال
6,085,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
SUPERIOR SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,450,000
 
 
۱ تخته
16,065,000
 
 
6 تا 12 سال
5,775,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
LAND VIIEW ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,970,000
 
 
۱ تخته
13,895,000
 
 
6 تا 12 سال
6,035,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,970,000
 
 
۱ تخته
13,895,000
 
 
6 تا 12 سال
6,035,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,440,000
 
 
۱ تخته
14,595,000
 
 
6 تا 12 سال
6,270,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STD SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,750,000
 
 
۱ تخته
15,080,000
 
 
6 تا 12 سال
6,425,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,870,000
 
 
۱ تخته
15,250,000
 
 
6 تا 12 سال
6,495,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
A-BLOCK
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,485,000
 
 
۱ تخته
16,170,000
 
 
6 تا 12 سال
6,795,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
STD SEA SIDE VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,140,000
 
 
۱ تخته
20,855,000
 
 
6 تا 12 سال
7,625,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DELUXE ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,240,000
 
 
۱ تخته
22,730,000
 
 
6 تا 12 سال
8,175,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
DELUXE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,495,000
 
 
۱ تخته
19,225,000
 
 
6 تا 12 سال
7,795,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
SUPERIOR GARDENVIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
21,395,000
 
 
۱ تخته
36,845,000
 
 
6 تا 12 سال
11,760,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
SUIT LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
24,775,000
 
 
۱ تخته
42,895,000
 
 
6 تا 12 سال
13,445,000
 
2 تا 6 سال
2,690,000
 
نوزاد
200,000
 
توضيحات
SUIT SEA VIEW
 
 

© 2018 , All Right Reserved