تور آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال6شب و 7روز (ویژه 3و4شهریور)

  تور آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال6شب و 7روز (ویژه 3و4شهریور)

  مدت اقامت : 6شب
  خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی
  مدارک لازم : پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار-50% مبلغ تور
  امکانات تور :
   بیمه مسافرتی     راهنمای تور    ترانسفر فرودگاهی    20 کیلو بار  
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 02:00 ساعت برگشت : 19:30
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,695,000
 
 
۱ تخته
3,150,000
 
 
6 تا 12 سال
2,645,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,025,000
 
 
۱ تخته
3,415,000
 
 
6 تا 12 سال
2,725,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,115,000
 
 
۱ تخته
3,565,000
 
 
6 تا 12 سال
2,770,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,595,000
 
 
۱ تخته
4,365,000
 
 
6 تا 12 سال
3,015,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,695,000
 
 
۱ تخته
4,785,000
 
 
6 تا 12 سال
3,140,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,830,000
 
 
۱ تخته
4,745,000
 
 
6 تا 12 سال
3,130,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,040,000
 
 
۱ تخته
5,085,000
 
 
6 تا 12 سال
3,095,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,040,000
 
 
۱ تخته
5,085,000
 
 
6 تا 12 سال
3,230,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,085,000
 
 
۱ تخته
5,165,000
 
 
6 تا 12 سال
3,095,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,130,000
 
 
۱ تخته
5,240,000
 
 
6 تا 12 سال
3,095,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD SIDE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,495,000
 
 
۱ تخته
6,115,000
 
 
6 تا 12 سال
4,165,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,760,000
 
 
۱ تخته
6,410,000
 
 
6 تا 12 سال
3,195,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,820,000
 
 
۱ تخته
6,380,000
 
 
6 تا 12 سال
3,625,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,915,000
 
 
۱ تخته
5,515,000
 
 
6 تا 12 سال
3,670,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,995,000
 
 
۱ تخته
6,685,000
 
 
6 تا 12 سال
3,715,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
BUNGALOW ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,120,000
 
 
۱ تخته
6,875,000
 
 
6 تا 12 سال
3,775,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
MAIN ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,190,000
 
 
۱ تخته
6,990,000
 
 
6 تا 12 سال
3,545,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,465,000
 
 
۱ تخته
7,445,000
 
 
6 تا 12 سال
4,015,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,495,000
 
 
۱ تخته
7,750,000
 
 
6 تا 12 سال
4,040,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD GARDEN VIEW ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,495,000
 
 
۱ تخته
7,750,000
 
 
6 تا 12 سال
3,895,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,595,000
 
 
۱ تخته
7,670,000
 
 
6 تا 12 سال
3,990,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,695,000
 
 
۱ تخته
7,825,000
 
 
6 تا 12 سال
3,895,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD GARDEN VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,895,000
 
 
۱ تخته
8,165,000
 
 
6 تا 12 سال
3,995,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,995,000
 
 
۱ تخته
8,320,000
 
 
6 تا 12 سال
3,995,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,995,000
 
 
۱ تخته
8,320,000
 
 
6 تا 12 سال
3,995,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,230,000
 
 
۱ تخته
8,700,000
 
 
6 تا 12 سال
4,325,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,380,000
 
 
۱ تخته
10,600,000
 
 
6 تا 12 سال
4,195,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
DELUXE GARDEN VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,695,000
 
 
۱ تخته
16,870,000
 
 
6 تا 12 سال
5,995,000
 
2 تا 6 سال
1,995,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
SUITE SEA VIEW