تور آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال 7شب و 8روز( ویژه 2شهریور)

  تور آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال 7شب و 8روز( ویژه 2شهریور)

  مدت اقامت : 7شب
  خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی
  مدارک لازم : پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار-50% مبلغ تور
  امکانات تور :
   بیمه مسافرتی     راهنمای تور    ترانسفر فرودگاهی    20 کیلو بار  
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 15:00 ساعت برگشت : 08:40
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,395,000
 
 
۱ تخته
2,960,000
 
 
6 تا 12 سال
2,375,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,595,000
 
 
۱ تخته
3,270,000
 
 
6 تا 12 سال
2,195,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,925,000
 
 
۱ تخته
3,450,000
 
 
6 تا 12 سال
2,295,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,490,000
 
 
۱ تخته
4,380,000
 
 
6 تا 12 سال
2,795,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,760,000
 
 
۱ تخته
4,825,000
 
 
6 تا 12 سال
2,940,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,785,000
 
 
۱ تخته
4,870,000
 
 
6 تا 12 سال
2,950,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,795,000
 
 
۱ تخته
5,225,000
 
 
6 تا 12 سال
3,060,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,995,000
 
 
۱ تخته
5,225,000
 
 
6 تا 12 سال
2,795,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,055,000
 
 
۱ تخته
5,310,000
 
 
6 تا 12 سال
3,085,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,110,000
 
 
۱ تخته
5,395,000
 
 
6 تا 12 سال
3,115,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD SIDE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,295,000
 
 
۱ تخته
5,720,000
 
 
6 تا 12 سال
3,570,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,695,000
 
 
۱ تخته
6,730,000
 
 
6 تا 12 سال
3,295,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,725,000
 
 
۱ تخته
6,420,000
 
 
6 تا 12 سال
3,425,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,840,000
 
 
۱ تخته
6,620,000
 
 
6 تا 12 سال
3,345,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,130,000
 
 
۱ تخته
7,085,000
 
 
6 تا 12 سال
3,625,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
BUNGALOW ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,265,000
 
 
۱ تخته
7,310,000
 
 
6 تا 12 سال
3,690,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
MAIN ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,345,000
 
 
۱ تخته
7,440,000
 
 
6 تا 12 سال
3,730,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,595,000
 
 
۱ تخته
8,415,000
 
 
6 تا 12 سال
4,025,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD GARDEN VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,665,000
 
 
۱ تخته
7,975,000
 
 
6 تا 12 سال
3,895,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,830,000
 
 
۱ تخته
8,240,000
 
 
6 تا 12 سال
3,975,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,880,000
 
 
۱ تخته
8,330,000
 
 
6 تا 12 سال
3,795,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,880,000
 
 
۱ تخته
8,330,000
 
 
6 تا 12 سال
3,995,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD GARDEN VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,180,000
 
 
۱ تخته
8,815,000
 
 
6 تا 12 سال
4,150,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,195,000
 
 
۱ تخته
8,995,000
 
 
6 تا 12 سال
4,195,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,195,000
 
 
۱ تخته
8,995,000
 
 
6 تا 12 سال
4,195,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,555,000
 
 
۱ تخته
9,435,000
 
 
6 تا 12 سال
4,335,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,895,000
 
 
۱ تخته
11,655,000
 
 
6 تا 12 سال
5,010,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
DELUXE GARDEN VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,335,000
 
 
۱ تخته
18,975,000
 
 
6 تا 12 سال
7,225,000
 
2 تا 6 سال
1,795,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
SUITE SEA VIEW