تور آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال 6شب و7روز(ویژه 25شهریور)

  تور آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال 6شب و7روز(ویژه 25شهریور)

  مدت اقامت : 6شب و7روز
  خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی
  مدارک لازم : پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار-50% مبلغ تور
  امکانات تور :
   بیمه مسافرتی     راهنمای تور    ترانسفر فرودگاهی    20 کیلو بار  
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 02:00 ساعت برگشت : 19:30
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,595,000
 
 
۱ تخته
2,835,000
 
 
6 تا 12 سال
2,395,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,765,000
 
 
۱ تخته
3,095,000
 
 
6 تا 12 سال
2,495,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,765,000
 
 
۱ تخته
3,095,000
 
 
6 تا 12 سال
2,495,000
 
2 تا 6 سال
2,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,935,000
 
 
۱ تخته
3,380,000
 
 
6 تا 12 سال
2,590,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,195,000
 
 
۱ تخته
3,795,000
 
 
6 تا 12 سال
2,695,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,430,000
 
 
۱ تخته
4,195,000
 
 
6 تا 12 سال
2,840,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,455,000
 
 
۱ تخته
4,240,000
 
 
6 تا 12 سال
2,850,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,480,000
 
 
۱ تخته
4,280,000
 
 
6 تا 12 سال
2,860,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,550,000
 
 
۱ تخته
4,395,000
 
 
6 تا 12 سال
2,895,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD SIDE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,140,000
 
 
۱ تخته
5,375,000
 
 
6 تا 12 سال
3,195,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
BUNGALOW ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,260,000
 
 
۱ تخته
5,570,000
 
 
6 تا 12 سال
3,255,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
MAIN BUILDING
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,190,000
 
 
۱ تخته
5,455,000
 
 
6 تا 12 سال
3,220,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,855,000
 
 
۱ تخته
6,550,000
 
 
6 تا 12 سال
3,550,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,875,000
 
 
۱ تخته
6,585,000
 
 
6 تا 12 سال
3,560,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,995,000
 
 
۱ تخته
6,780,000
 
 
6 تا 12 سال
3,595,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,045,000
 
 
۱ تخته
6,860,000
 
 
6 تا 12 سال
3,645,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,230,000
 
 
۱ تخته
7,175,000
 
 
6 تا 12 سال
3,740,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,295,000
 
 
۱ تخته
7,330,000
 
 
6 تا 12 سال
3,785,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
A-BLOCK
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,635,000
 
 
۱ تخته
7,840,000
 
 
6 تا 12 سال
3,940,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
MAIN BUILDING
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,295,000
 
 
۱ تخته
7,290,000
 
 
6 تا 12 سال
3,775,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,295,000
 
 
۱ تخته
7,290,000
 
 
6 تا 12 سال
3,775,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,275,000
 
 
۱ تخته
8,895,000
 
 
6 تا 12 سال
4,260,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,540,000
 
 
۱ تخته
15,935,000
 
 
6 تا 12 سال
6,395,000
 
2 تا 6 سال
2,290,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
SUITE SEA VIEW
 
 

اعتبار از : 1396/08/12 تا : 1396/09/30
از: 920,000 تا:1,870,000 تومان